Головна Головна -> Реферати українською -> Страхування -> Загальна характеристика становлення та розвитку страхового ринку України

Загальна характеристика становлення та розвитку страхового ринку України

Назва:
Загальна характеристика становлення та розвитку страхового ринку України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,80 KB
Завантажень:
498
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Загальна характеристика становлення та розвитку
страхового ринку України
Страховий ринок — це сфера економічних відносин, у процесі яких формуються попит і пропозиція на страхові по-слуги та здійснюється акт їх купівлі-продажу} У деяких публі-каціях наводиться ширше поняття страхового ринку. Іноді ним охоплюють усі форми надання страхового захисту. Із цим пого-дитися не можна. Адже коли збитки відшкодовуються за рахунок централізованих фондів, відносини купівлі-продажу не виника-ють. Немає їх і тоді, коли з цією метою формуються та викорис-товуються кошти з фондів самострахування.
Існує також думка, що під страховим ринком слід розуміти сукупність його суб'єктів (страхувальників, страховиків та посе-редників) і страхових послуг, які є предметом купівлі-продажу. Можливо, з теоретичного погляду таке визначення не досить ко-ректне, проте воно набуло певного визнання, особливо серед практиків.
Український страховий ринок перебуває сьогодні на порозі поступового інтегрування у світовий. Тому дуже важливо з'ясу-вати, яке місце посідає страховий ринок у країнах з розвиненою економікою, де страхову галузь визнано однією з найважливі-ших. Вона забезпечує дієву систему захисту майнових прав та ін-тересів усіх громадян і підприємств, підтримання соціальної ста-більності суспільства, економічної безпеки держави, а також є важливим фінансовим інструментом регулювання національної еко-номіки й потужним джерелом акумулювання коштів для їх подаль-шого довготермінового інвестування в народне господарство.
Страхова діяльність належить до найприбутковіших видів сві-тового бізнесу? Так, 2000 року 6 страхових компаній входили до списку 50 найбільших компаній світу. Щорічний світовий обсяг страхових послуг наближається до 2,5 трлн дол. США.
Акумульовані страховими компаніями ресурси згідно з їх ха-рактером переважно використовуються для довготермінових ви-робничих капіталовкладень через ринок цінних паперів. Слід на-голосити, що більшість банків, які опираються, здебільшого, на порівняно короткотермінові залучені кошти, таких можливостей не мають. Тому поступово страхові компанії починають доміну-вати на світових і національних ринках капіталів. Оскільки при-плив грошових коштів у вигляді страхових премій і доходів від активних операцій, як правило, набагато перевищує суму щоріч-них виплат держателям полісів, це дає змогу страховим компані-ям із року в рік збільшувати інвестиції в довготермінові цінні па-пери з фіксованими термінами погашення, насамперед в облігації промислових корпорацій, акції підприємств та закладні під неру-хомість. Завдяки величезним інвестиційним ресурсам страхові компанії перетворюються на дієві зовнішні центри фінансового впливу щодо промислових корпорацій.
У більшості економічно розвинених країн держава істотно впливає на національний страховий ринок через законодавство й уповноважені страхові організації, в яких вона володіє, як прави-ло, значним пакетом акцій. Такі страховики проводять за дору-ченням держави специфічні види страхування та виконують роль своєрідного бар'єра для відпливу валюти по каналах страхування та перестрахування за кордон. Наприклад, компанії здійснюють страхування експортних кредитів, щоб заохотити національний експорт. У багатьох країнах закріплено законодавчу норму щодо обов'язкового передання уповноваженим страховим компаніям у перестрахування та співстрахування фіксованого відсотка всіх ризиків, які приймаються на страхування в даній країні. Завдяки цьому вдається якомога повніше використовувати місткість стра-хового ринку й забезпечувати безпосередній державний контроль за можливими каналами відпливу валюти за кордон.
Останнім часом значно посилилася конкуренція між банківсь-ким та страховим бізнесом, і переможцями в цій конкурентній боротьбі часто виходять страхові компанії. Наприклад, у Франції за останні 20 років частка особистих заощаджень на банківських рахунках зменшилася з 59 до 15%, а коштів, інвестованих у страхові активи, зросла з 10 до 45 %.|Поширеним компромісним способом вирішення конкурентних суперечностей між страхови-ми та банківськими установами стало злиття в тій чи іншій формі банківського й страхового бізнесу в єдиний конгломерат, який одночасно забезпечує банківські та страхові послуги.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Загальна характеристика становлення та розвитку страхового ринку України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок