Головна Головна -> Реферати українською -> Страхування -> Процедура підготовки та укладання договору

Процедура підготовки та укладання договору

Назва:
Процедура підготовки та укладання договору
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,70 KB
Завантажень:
74
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Процедура підготовки та укладання договору
Порядок укладання договору визначається цивільним законо-давством, зокрема Законом України «Про страхування». Існують дві стадії у процесі укладання договору: 1) пропозиція однієї сто-рони іншій вступити в договірні відносини — оферта; 2) одер-жання і прийняття пропозиції іншою стороною — акцепт, що вказує на згоду останньої укласти договір на умовах, закладених у пропозиції.
Питання про правову характеристику — оферту — не може розглядатися без урахування теоретичних положень, розробле-них наукою, та постанов цивільного законодавства.
Пропозиція щодо укладання договору може визначатись як оферта, якщо вона відповідає ряду необхідних ознак, зокрема, з оферти має випливати волевиявлення щодо укладання договору, а не просто наводитися інформація про можливість укладання договору. Оферта має бути адресована конкретній особі.
Законодавче визначення оферти і перелік ознак, яким вона має відповідати, передбачено в цивільному законодавстві. Згідно з ним пропозиція щодо укладання договору одній або кільком конк-ретним особам є офертою, якщо вона достатньо визначена і відбиває намір особи, яка внесла пропозицію, вважати себе пов'язаною договором у разі її прийняття (акцепту). Пропозиція вважається достатньо визначеною, якщо в ній зазначені істот-ні умови договору або порядок його визначення.
Законодавство розрізняє порядок укладання договорів залежно від пропозиції, зробленої однією зі сторін з визначенням стро-ків для відповіді або без їх визначення.
Коли пропозиції укласти договір зроблено із вказівкою строку для відповіді, момент укладення договору встановлюється зале-жно від того, в усній чи письмовій формі подано пропозицію. У першому випадку договір визначається укладеним, якщо інша сторона терміново повідомила особу, яка внесла пропозицію, про прийняття цієї пропозиції.
В іншому випадку угода вважається досягнутою і договір укладеним, якщо повідомлення про прийняття пропозиції одер-жано до строку, встановленого законодавством, а якщо такий строк не встановлений, — у межах необхідного для цього часу.
До форми договору страхування застосовують загальні прави-ла, установлені для форми угоди.
Якщо згідно із законодавством або угодою сторін договір має бути укладений у письмовій формі, то він може бути укладений складанням одного документа, підписаного сторонами, обміну листами, телетайпограмами і т. ін., а також підписаний стороною, яка їх надсилає.
Законодавство передбачає, що для укладання договору стра-хувальник подає страховикові письмову заяву встановленої фор-ми або іншим способом повідомляє про свій намір укласти дого-вір страхування.
Для письмового визнання договору страхування необхідна не тільки письмова заява страхувальника, а й письмова згода стра-хової організації на укладання такого договору, підтвердженням якої е страхове свідоцтво (страховий поліс), видане страховиком.
Вирішення спорів і припинення дії договору
Згідно з чинним в Україні законодавством усі спори за дого-ворами, у тому числі й за договорами страхування, підлягають вирішенню в суді.
Дія договору страхування припиняється за згодою сторін, а
також у разі:
1)закінчення терміну дії;
2)виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником
у повному обсязі;
3) несплати страхувальником страхових платежів у встановле-ні в договорі терміни. При цьому договір вважається достроково припиненим у разі, якщо перший (або черговий) страховий пла-тіж не був сплачений за письмовою вимогою страховика протя-гом десяти робочих днів з дня висунення такої вимоги страху-вальникові, якщо інше не передбачено умовами договору;
4) ліквідації страхувальника — юридичної особи або смерті страхувальника-громадянина чи втрати ним дієздатності за винятком випадків, передбачених статтями 21—23 Закону «Про стра-хування»;
5) ліквідації страховика в порядку, установленому законодавс-твом України;
6) прийняття судового рішення про визнання договору страху-вання недійсним;
7)в інших випадках, передбачених законодавством України.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Процедура підготовки та укладання договору

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок