Головна Головна -> Реферати українською -> Страхування -> Економічний зміст, страхування кредитних ризиків

Економічний зміст, страхування кредитних ризиків

Назва:
Економічний зміст, страхування кредитних ризиків
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,94 KB
Завантажень:
219
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Економічний зміст , страхування кредитних ризиків
У стосунках між кредитором (позикодавцем) та його боржни-ком (позичальником) предмет їхнього спільного інтересу — кре-дит — створює різні економіко-правові ситуації: для боржника — зобов'язання повернути позику, а для кредитора — право вима-гати її повернення за попередньо узгодженими умовами. Невико-нання з різних причин цих домовленостей загрожує кредиторові фінансовими збитками, яких він намагається уникнути з допомо-гою різних доступних заходів правового та матеріального харак-теру. При цьому правове забезпечення передбачає, що належні кредиторові суми можуть бути повернені йому третіми особами. Правове забезпечення може набирати багатьох форм. Найпо-ширеніші з них такі: порука третьої особи згідно з цивільним правом, гарантія, передання) кредиторської заборгованості боржника, застава рухомого та нерухомого майна. Матеріальне забезпечення кредиту на відміну від правового полягає у безпо-середньому переданні кредиторові замість отриманого кредиту еквівалента його вартості у грошах чи інших майнових ціннос-тях. Матеріальне забезпечення може також набирати різних форм: застави валютних засобів, коштовностей та інших ціннос-тей, блокади коштів на рахунках, депозитів, передання рухомого майна на час до повернення кредиту.
Попри високу надійність зазначених форм забезпечення кре-дитів їх застосування часто буває незручним, важкодоступним і невигідним для учасників кредитних відносин. За цих умов най-більш доступною та надійною формою фінансового забезпечення інтересів кредиторів стає страхування.
Страхування кредитів базується на визнанні ризику непла-тежу чи неплатоспроможності позичальників, який формує-ться у процесі кредитування.
Історичний прообраз страхування кредитів убачається в комі-сійній операції, за умовами здійснення якої укладалася додаткова угода, названа делькредере. Комісіонер за відповідну додаткову винагороду, яка вважалася платою за взяття ризику комісійної операції, гарантував комітентові, що вексель на проданий у кре-дит товар буде викуплено у визначений термін. Отже, угода делькредере набувала характеру вексельної поруки, згідно з якою в разі неповернення боргу третьою стороною комісіонер зобов'язаний був виплатити відшкодування комітентові у повному обсязі заборгованості. Це означає, що широковідома комісійна операція являла собою початкову форму страхування кредитів з усіма не-обхідними атрибутами страхової операції: ризиком неповернення кредиту, визначеним обсягом відповідальності, страховою пре-мією у формі додаткової винагороди та реальним відшкодуван-ням збитків.
Рис. 1. Схема делькредерного страхування кредитів
Відмінністю комісійної операції від класичної страхової є те, що окремий комісіонер не був у змозі вирівняти ризики неповер-нення кредитів серед доволі великої сукупності кредиторів, а то-му не міг забезпечити стабільності своїй діяльності протягом тривалого періоду. Таке завдання стає під силу лише професій-ним страховим закладам, які на умовах «делькредере» можуть гарантувати кредиторам страхове відшкодування заподіяних їм збитків.
Таке страхування може здійснюватися у двох варіантах. У першому кредитор (страхувальник) страхує загалом усю заборго-ваність до повернення всіма його боржниками. У другому варіан-ті кредитор страхує заборгованість кожного позичальника зокре-ма. Щоправда, істотним недоліком другого варіанта є можливість селекції ризиків, тобто передання на страхування лише «поганих» ризиків, а тому страховики звертаються до нього дуже неохоче.
У разі делькредерної форми організації страхових відносин кредитори (банки, інвестори та інші) відіграють роль страху-вальників і застрахованих одночасно, а тому страхові відносини обмежуються лише стосунками між двома сторонами — страхови-ком і страхувальником. Ці відносини можна подати схематично (рис. 1).
Делькредерне страхування складається з двох груп страхових відносин: страхування товарних кредитів і страхування фінансо-вих (грошових) кредитів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Економічний зміст, страхування кредитних ризиків

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок