Головна Головна -> Реферати українською -> Страхування -> Поняття класифікації та її значення

Поняття класифікації та її значення

Назва:
Поняття класифікації та її значення
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,67 KB
Завантажень:
348
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Поняття класифікації та її значення
Страхування, як і будь-яка інша сфера діяльності людини, будь-яка інша система знань, потребує внутрішньої структурно-логічної впорядкованості. Без такої впорядкованості неможливо організувати складну справу, виробити методологію наукових досліджень, побудувати навчальний процес. Щоб досягти необ-хідної впорядкованості, застосовують класифікацію. І потреба в ній тим нагальніша, чим складніший об'єкт, який має бути кла-сифіковано.
Поняття «класифікація» походить від латинського classis — розряд, клас. Латинський корінь визначає «квінтесенцію» цього поняття, його найістотніше, найсуттєвіше значення: поділ пред-метів певної сукупності за спільними ознаками з утворенням си-стеми класів цієї сукупності. Отже, під класифікацією розумі-ють систему підпорядкованих деякій ознаці понять (класів) у певній галузі знань або діяльності людини, використовувану як засіб для встановлення взаємозв'язків між цими поняття-ми (класами).
Будуючи таку систему підпорядкованих понять, використовують певні спільні ознаки, притаманні цим поняттям. Вони називаються ознаками класифікації і відіграють вирішальну роль в отриманні результату класифікації. Розрізняють натуральну класифікацію, ко-ли за ознаку класифікації беруть істотні ознаки понять, що класифі-куються (скажімо, класифікація за об'єктами страхування), і штуч-ну класифікацію, коли для неї використовуються несуттєві ознаки (наприклад, класифікація в алфавітному порядку).
Залежно від того, з якою метою потрібно виконати натуральну класифікацію, обирають ту чи іншу класифікаційну ознаку.
Страхування як наука, як галузь знань та як сфера бізнесу ха-рактеризується багатьма специфічними поняттями. Без класифі-кації цих понять неможливо виконувати ні теоретичні дослі-дження, ні практичну роботу в цій галузі. Тому класифікації страхування приділяється пильна увага.
В основу класифікації страхування можна покласти розбіжно-сті у сферах діяльності страхових компаній, у підходах щодо за-безпечення страхового захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб, у визначенні об'єктів страхування, обсягів стра-хової відповідальності, у формах проведення страхування тощо. У зв'язку з цим можна вирізнити найістотніші класифікаційні ознаки, за допомогою яких класифікують страхування і які мають найбільше значення як у теоретичному, так і у практичному розумінні, а саме:*
історичні ознаки (етапи розвитку страхової справи; час ви-никнення окремих видів страхування);*
економічні ознаки (інвестиційна складова договору страху-вання; рід небезпеки; об'єкт страхування);*
юридичні ознаки (вимоги міжнародних угод і внутрішнього законодавства; форма організації страховика; форма проведення страхування).
Класифікація за історичними ознаками передбачає виокре-млення етапів розвитку страхування (зародки страхування в ан-тичному суспільстві; середньовічне страхування у формі взаємо-допомоги; страхування в період раннього капіталізму; страхуван-ня в сучасному капіталістичному суспільстві) і поділ усієї сукуп-ності страхових послуг за часом їх виникнення (докладніше див. підрозділ 1.2). Така класифікація має швидше теоретичне, аніж практичне значення. Проте слід зауважити, що теоретичні знання історії страхової справи, ЇЇ витоків, генезису допомагають прак-тикам орієнтуватися у процесах, що відбуваються на страховому ринку, прогнозувати тенденції його розвитку, будувати страхові правовідносини з урахуванням досвіду, нагромадженого за бага-торічну історію зарубіжного і вітчизняного страхування.
Класифікація за економічними ознаками передбачає кілька підходів. Найважливішою економічною ознакою для класи-фікації страхування є наявність або відсутність у договорі страхування інвестиційної складової. З огляду на це у світовій практиці всю сукупність страхових послуг поділяють на дві ве-ликі групи.
Перша група об'єднує ті договори страхування, які не лише задовольняють потреби страхувальників у страховому захисті, а й здатні забезпечити їхні інвестиційні інтереси, тобто уможлив-люють нагромадження й капіталізацію страхових внесків.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Поняття класифікації та її значення

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок