Головна Головна -> Реферати українською -> Страхування -> Розвиток окремих галузей страхування в Україні

Розвиток окремих галузей страхування в Україні

Назва:
Розвиток окремих галузей страхування в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,10 KB
Завантажень:
236
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Зміст

ВСТУП 3

РОЗВИТОК СИСТЕМИ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ 4

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІСНУЮЧОЇ В УКРАЇНІ СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ 11

ПРОБЛЕМИ, ЩО СТРИМУЮТЬ РОЗВИТОК 14

Вступ

Слово «страхування» увійшло в українську мову давно. Воно має від-повідники в інших мовах: «insuranse» — у англійській, «versicherungs» — у німецькій. Західні філологи вважають, що термін має латинське походжен-ня. У основі його слова securus і sine cura, що означають «безтурботний». От-же, страхування відбиває ідею застереження, захисту та безпеки.

У фаховій літературі питанням з’ясування поняття страхування також приділено значну увагу. Проте до єдиного розуміння змісту категорії «стра-хування» дійти не вдалося. Оскільки ігнорувати відоме положення про не-обхідність відрізняти економічну сутність категорії від її змісту в жодному разі не можна. Адже сутність постійна, а зміст може змінюватися відповідно до конкретних умов розвитку суспільства. Важливість цього висновку поля-гає в тому, що він вказує на об'єктивну стабільність сутності страхування. Така позиція дає змогу сформувати поняття про страхування зусиллями ба-гатьох поколінь.

Аналіз опублікованих визначень страхування показує, що кожне з них уточ-нює або доповнює попередні, залишаючи без змін їх основу.

Офіційне тлумачення цього терміна в Україні наведено в Законі Укра-їни «Про страхування»: «Страхування — це вид цивільно-правових відносин що-до захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання пев-них подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати гро-мадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій)».

Розвиток системи страхових послуг

Система страхових послуг базується на сукупності об'єктів з виокрем-ленням галузей, підгалузей і видів страхування. Вона є найбільш звичною для національних страховиків і дуже важливою з теоретичного погляду.

Закон України «Про страхування» визначає, що об'єктами страхування можуть виступати три групи майнових інтересів:

1) пов'язані з життям, здоров'ям, працездатністю та додатковою пенсі-єю страхувальника або застрахованої особи (особисте страхування);

2) пов'язані з володінням, користуванням і розпоряджанням майном (майнове страхування);

3) пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди фізичній особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності).

На відміну від об'єктів майнового страхування об'єкти особистого страхування не мають вартісної оцінки. Тому вважається, що в особистому страхуванні не відбувається компенсації матеріальної шкоди, а виплати страховика на користь страхувальника (застрахованого) або його родини мають тут характер фінансової допомоги.

Особисте страхування проводиться на випадок смерті страхувальника (застрахованого), тимчасової або постійної втрати ним працездат-ності (втрати здоров'я), дожиття страхувальника (застрахованого) до кінця строку дії договору страхування або до визначеної в договорі події. Особли-вістю цієї галузі є поєднання в її рамках усіх видів страхування, що пов'язані зі страховим захистом життя й здоров'я особи, а також додатковим пенсій-ним її забезпеченням. При цьому окремі види належать до довгострокового («накопичувального»), а окремі — до загального страхування. Саме ця особ-ливість зумовлює потребу виокремлення підгалузей особистого страхуван-ня.

Особисте страхування включає три підгалузі. Їх існування пов'язане з різною тривалістю договорів страхування й різними обсягами страхової відповідальності (переліком подій, на випадок яких проводиться страхуван-ня). Підгалузями особистого страхування є страхування від нещасних випад-ків, медичне страхування, страхування життя. У рамках цих підгалузей вио-кремлюються види страхування.

Страхування від нещасних випадків об'єднує короткострокові (як правило, до одного року) види особистого страхування. Обсяг відповідальності за видами, які входять у цю підгалузь, передбачає виплату страхо-вої суми або її частини в разі настання однієї з таких подій:

а) смерті застрахованого; б) постійної втрати ним здоров'я (встановлення інвалідності); в) тимчасової непрацездатності. Необхідна умова на-стання відповідальності страховика — щоб перелічені події були наслідком нещасного випадку, передбаченого в договорі страхування.

Страхувальником може бути як фізична, так і юридична особа (на-приклад, підприємство, яке страхує своїх працівників), а застрахованим — лише фізична особа. Якщо особа укладає договір страхування власного жит-тя й здоров'я, то вона одночасно є страхувальником і застрахованим. При укладанні договору страхування життя й здоров'я іншої особи (наприклад, дитини) застрахованою буде саме ця особа, а страхувальником — особа, що уклала договір і сплачує внески. Страхування від нещасних випадків в Укра-їні провадиться як у добровільній, так і в обов'язковій формі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Розвиток окремих галузей страхування в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок