Головна Головна -> Реферати українською -> Страхування -> реферат: Організаційна структура страхової компанії

Організаційна структура страхової компанії / сторінка 2

Назва:
Організаційна структура страхової компанії
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,92 KB
Завантажень:
375
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
1.
Багато компаній (НАСК «Оранта», «Гарант-Авто», «АСКА», «ТАС», «Скайд-Вест», «Остра-Київ» та ін.) мають розгалужену мережу дирекцій, філій, відділень та представництв.
Філія страховика — це відокремлений підрозділ, що не є юридичною особою. Він може мати власну назву, яку дозволяє-ться використовувати згідно ї Положенням про філію, має відо-кремлений баланс та здійснює страхову діяльність за видами, на які страховик отримав ліцензії Міністерства фінансів України (або раніше Укрстрахнагляду) і право на здійснення яких було надано філії загальними зборами учасників страховика. Таке пра-во може бути надане повністю або з обмеженнями. Нині на стра-ховому ринку працює понад 1000 філій та відділень страхових компаній.
Зі світової практики відомі три системи організації роботи страхових компаній з філіями. Кожна з них має свої переваги і недоліки. Вибір тієї чи іншої системи роботи з філіями залежить від конкретних обставин.
Централізована система. Вона передбачає прийняття всіх рішень, що стосуються андеррайтингу та відшкодування збитків, на рівні центрального офісу (головної контори). Тут підписують-ся поліси, здійснюються розрахунки, пролонгуються поліси. На філії покладаються видача бланків, отримання і перевірка анкет на страхування та покриття збитків. Ці документи пересилаються до центрального офісу для прийняття рішень. Переваги цієї сис-теми полягають у тому, що вона вимагає менше висококваліфі-кованих фахівців, скорочуються витрати на ведення справи. До недоліків слід віднести те, що працівники філій мають малі перс-пективи для кар'єри, на прийняття рішень витрачається багато часу, причому рішення не завжди враховують місцеві умови.
Децентралізована система. За цієї системи більшість рішень, що стосуються укладення договорів і відшкодування збитків, приймаються у філії. Остання самостійно поновлює договори і веде облік. Звичайно, що рішення філії мають узгоджуватися з політикою, що її проводить компанія в цілому. Перевагою є те, Що у філії працює більш кваліфікований персонал, ніж при цент-ралізованій системі, клієнти мають можливість оперативно отримати більше послуг. До недоліків можна віднести недостат-ній обсяг роботи для кваліфікованих працівників, ускладнення Щодо перестрахування ризиків.
Регіональна система. За такої системи серед філій виокрем-люються головні для даного регіону. У них зосереджується група фахівців з андеррайтингу, оцінювання та відшкодування збитків. Вони обслуговують потреби кількох філій, що працюють у дано-му регіоні. Це компромісний варіант, де враховуються переваги і недоліки централізованої і децентралізованої систем.
У філіях зосереджується великий обсяг інформації про поліси, страхові внески, відшкодування збитків, заробітну плату, комі-сійні винагороди. Для опрацювання цієї інформації використо-вуються комп'ютери. Існує тісний зв'язок між філіями І головним офісом. Завдяки високій швидкості роботи факсів, комп'ютерів, принтерів, ксероксів, електронної пошти прискорилося оформ-лення страхових послуг. Відпала потреба в рутинній ручній ро-боті, що її виконували різні службовці.
Представництво страховика — це відокремлений підрозділ останнього, який не є юридичною особою, діє згідно з Положен-ням про представництво, не маючи права безпосередньо прода-вати страхові поліси, а також здійснювати будь-яку підприємни-цьку діяльність. Представництво виконує функції і завдання, які сприяють організації та здійсненню статутної діяльності страхо-вика, виступає від імені страховика і фінансується ним. Предста-вництва можуть бути створені на території як України, так і іно-земних держав. Вони мають такі завдання: збір інформації, реклама, пошук клієнтів страховика в даному регіоні або країні, виконання репрезентативної функції, надання консультацій.
У деяких країнах (наприклад, у Росії) існують також агентства страхових компаній, які надають представницькі послуги, виконую-чи водночас деякі операції, пов'язані з підготовкою проектів страхо-вих договорів, обстеженням наслідків страхових випадків.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Організаційна структура страхової компанії

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок