Головна Головна -> Реферати українською -> Страхування -> Маркетингові дослідження і маркетингова політика страховика

Маркетингові дослідження і маркетингова політика страховика

Назва:
Маркетингові дослідження і маркетингова політика страховика
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,25 KB
Завантажень:
34
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Маркетингові дослідження і маркетингова політика страховика
Ф. Котлер у книзі «Основи маркетингу» тлумачить маркетин-гове дослідження як систематичне визначення кола даних, необ-хідних у зв'язку з маркетинговою ситуацією, що постала перед фірмою, збір і аналіз цих даних та звіт про результати. У цій са-мій праці наведено докладний перелік методів збору інформації. Зауважимо, що з огляду на повну відповідність наведених у книзі Ф. Котлера типових методів збору інформації потребам маркетингу у страхуванні, а також на тій підставі, що зазначені питання вивчаю-ться в інших дисциплінах, у пропонованому підручнику на цьому не спиняємося.
Основні джерела надходження чи отримання інформації для маркетингових досліджень у страхуванні наведено в табл. 5.1,
При цьому критеріями можливості залучення до збирання ін-формації того чи іншого джерела є норми чинного законодавства та морально-етичні вимоги об'єднань страховиків (наприклад, Ліги страхових організацій України).
Таблиця 1.
Зовнішні дані | Внутрішні дані
Страховики-партнери | Доповіді страхових агентів і службовців
Сторонні фахівці (залучення на до говірних засадах) | Матеріали цільового опитування клієнтів
Реклама та інша відкрита Інформація конкурентів | Статистичні бази
Страхові брокери та клієнти інших страховиків | Дані про ефективність вкладень у рекламу та громадські зв'язки
Статистичні дані, зібрані та узагальнені об'єднаннями страховиків, державними органами та громадськими організаціями | Прийом на роботу фахівців потрібної
кваліфікації
Науково-методична література | Проведення інтелектуальних “штурмів”, тендерів на розробку проекту в колективі страховика тощо
Преса | Опрацювання даних з архіву
Мережа Інтернет
Робота зі збору інформації планується і ведеться як логічна ланка алгоритму маркетингового дослідження (рис. 1). Виконавці маркетингового дослідження в роботі обов'язково мають керуватись такими принципами, як об'єктивність, повно-та, лаконічність та своєчасність.
Рис. 1. Алгоритм маркетингового дослідження у страхуванні
Маркетингова політика страховика. З визначення маркетин-гу у страхуванні випливає логічний висновок про те, що цей вид діяльності є невіддільною складовою стратегічної політики страховика. Більш того, це не тільки засіб формування базових умов для вирішення страховиком конкретних завдань, а й механізм моделю-вання та аналізу ситуацій, що прогнозуються чи поставлені за мету, яка має бути досягнена на певному етапі. То за якою ж схемою і в якому середовищі оперує служба маркетингу страховика?
Насамперед на підставі даних попередніх маркетингових дослі-джень страховик обирає варіанти можливих стратегічних напрямків своєї діяльності. Для аналізу очікуваної ефективності їх реалізації він за кожним із варіантів формує свою маркетингову політику. Як правило, ця політика містить у собі низку передумов, застережень та намірів щодо остаточних показників. Вони, у свою чергу, залежать від реальних можливостей страховика чи поставленої мети.
Маркетингова політика традиційно поділяється на такі основ-ні види (хоча на практиці вони можуть бути взаємопоєднаними):*
орієнтована на вибір потенційного страхувальника, тобто на пошук окремих категорій громадян, умовно дібраних за певними ознаками — за видом трудової діяльності; відношенням до майна; ре-гіоном проживання (наприклад, орендарі, власники автотранспортних засобів, вантажоперевізники, працівники ризикових професій тощо);*
орієнтована на окремі види страхування чи групи страхових продуктів — медичне, від нещасних випадків, надання пакета стра-хових послуг тим, хто від'їжджає за кордон, і т. ін., або за порівня-льною вартістю страхових продуктів, сервісним обслуговуванням при їх реалізації, розслідуванні страхової події та виплаті страхових відшкодувань, забезпеченні асистансом, супроводженням ризику (наприклад, при страхуванні вантажоперевезень залізницею);*
орієнтована відносно конкретних каналів реалізації — на-приклад, поширення страхових полісів на підприємствах, дібра-них за певними груповими ознаками (транспортно-експедиційні, туристичні тощо).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Маркетингові дослідження і маркетингова політика страховика

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок