Головна Головна -> Реферати українською -> Страхування -> Органи управління страховою компанією та їхні функції.

Органи управління страховою компанією та їхні функції.

Назва:
Органи управління страховою компанією та їхні функції.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,60 KB
Завантажень:
146
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Органи управління страховою компанією та їхні функції.
Органи управління страховою компанією визначаються зале-жно від того, на яких засадах створено організацію. Як зазнача-лося, на українському страховому ринку переважна більшість страхових компаній має статус акціонерного товариства.
Згідно із Законом України «Про господарські товариства» найвищим органом управління акціонерним товариством є за-гальні збори акціонерів, їх скликають засновники компанії піс-ля фундаментальної підготовчої роботи.
До компетенції загальних зборів акціонерів належать:*
затвердження статуту компанії і всіх змін до нього, вклю-чаючи розмір статутного фонду;*
прийняття рішення щодо виду, кількості та вартості акцій, що підлягають продажу або викупу;*
затвердження річного звіту, зокрема розподіл прибутків І порядок покриття збитків компанії;*
обрання наглядової ради, ревізійної комісії, голови та членів правління товариства;*
прийняття при потребі рішення про зміну статусу акціонер-ного товариства (із закритого на відкрите або навпаки);*
прийняття рішення про ліквідацію товариства.
Наглядова рада обирається з числа акціонерів у кількості від трьох до дев'яти осіб. Цей орган контролює стан справ у компанії в період між загальними зборами акціонерів. За наявності певних повнова-жень, наданих загальними зборами акціонерів, наглядова рада може приймати рішення про призначення і відкликання голови та членів правління, затверджувати річний звіт, вирішувати ряд інших важли-вих питань, що не є виключною прерогативою загальних зборів.
У деяких компаніях за прикладом західноєвропейських стра-ховиків створюється Рада директорів. До її складу входять керів-ники, обрані загальними зборами акціонерів, що мають повнова-ження, визначені статутом. До складу Ради залучаються також Директори з числа керівників компанії, окремих інфраструктур останньої і зовнішні директори — здебільшого радники або про-відні акціонери (директори без портфеля). Вони часто мають не-залежний і добре аргументований погляд з питань, що розгляда-ються Радою директорів. Завдяки цьому рішення зазначеного органу стають більш обґрунтованими та позитивно впливають на роботу компанії.
Правління страхової компанії є виконавчим органом, який керує роботою компанії згідно з повноваженнями, визначеними статутом компанії і положенням про правління. Робота правління має будуватися з додержанням принципу колегіальності. Спектр
питань, які вирішуються правлінням, дуже широкий. Це плану-вання діяльності, розставляння відповідальних кадрів, у тому чи-слі затвердження генерального директора або головного менедже-ра компанії (у переважній більшості товариств ця посада окремо не вводиться, а її функції виконує голова правління), а також ко-шторису, інвестиційної політики компанії.
Голова правління може виконувати водночас функції і голови Ради директорів. Дозволяється також поєднувати в одній особі посади голови правління і головного менеджера. Якщо такого поєднання немає, то функції голови правління здебільшого об-межуються організацією міжнародних контактів і координацією взаємодії компанії з органами влади тощо.
Президент — це посада, що за Ієрархією йде після голови правління. Важлива особливість: якщо президент є одночасно і головним менеджером, то за рангом він може бути вищим за го-лову правління.
Залежно від того, на кого покладені функції управління оперативною діяльністю компанії — голову правління чи пре-зидента, — призначаються їхні заступники або віце-президенти, їх кількість і розподіл обов'язків визначаються потребами кожної компанії.
У Західних країнах оперативне керівництво компанією, як правило, здійснює головний менеджер. На нього покладаються дуже важливі функції. Насамперед такі: організація виконання рішень загальних зборів акціонерів, наглядової ради, ради дирек-торів та правління компанії, внесення пропозицій щодо планів діяльності компанії, затвердження функціональних обов'язків посадових осіб. Можна прогнозувати, що зі збільшенням обсягів роботи й українські страховики частіше вводитимуть цю посаду до штатного розкладу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Органи управління страховою компанією та їхні функції.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок