Головна Головна -> Реферати українською -> Страхування -> Страхування життя та його основні види

Страхування життя та його основні види

Назва:
Страхування життя та його основні види
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,55 KB
Завантажень:
168
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Страхування життя та його основні види
Згідно з класифікацією страхування за об'єктами особисте страхування розглядається як окрема галузь. Особисте страху-вання має на меті надання певних послуг як фізичним (окремим громадянам, членам їхніх сімей), так і юридичним особам (на-приклад, страхування працівників за рахунок коштів підприємств від нещасних випадків). Ці послуги передбачають страховий за-хист страхувальників (застрахованих) у разі настання несприят-ливих подій для їхнього життя і здоров'я.
Особисте страхування має багато спільного із соціальним стра-хуванням, і насамперед щодо об'єктів страхового захисту громадян. Проте між особистим страхуванням і соціальним є відмінності. Го-ловна з них стосується джерел формування страхових фондів. В осо-бистому страхуванні ними є переважно індивідуальні доходи грома-дян, а в соціальному — кошти підприємств, установ, організацій.
В особистому страхуванні розглядають такі страхові ризики: смерть страхувальника (застрахованого); тимчасова втрата пра-цездатності; постійна втрата працездатності; закінчення страху-вальником (застрахованим) активної трудової діяльності у зв'яз-ку із виходом на пенсію; дожиття страхувальника (застраховано-го) до закінчення строку страхування.
До підгалузей особистого страхування належать страхування життя (пенсій), страхування від нещасних випадків і медичне страхування. Останні дві підгалузі в економічній літературі об'єднуються під назвою «страхування здоров'я».
Здійснення особистого страхування пов’язане з певними тру-днощами. При його проведенні дуже важко, зокрема, правильно оцінити ті ризики, які приймаються на страхування. Через це таке страхування пов'язане, по суті, із встановленням умовної страхо-вої суми, яка лише наближено відбиває збиток, що його може за-вдати страховий випадок.
Поділ страхування на окремі підгалузі зумовлюється сукупні-стю ризиків, які вони об'єднують, тривалістю дії договорів стра-хування, а також порядком накопичення коштів для здійснення страхових виплат. Враховуючи останнє, страхування життя, що характеризується поступовістю такого накопичення протя-гом дії договору страхування, об'єднує накопичувальні види особистого страхування, а страхування від нещасних випадків і медичне страхування — ризиковані.
Ризики, які існують при страхуванні життя, пов'язані з невизна-ченістю тривалості останнього для кожного окремого страхувальни-ка. Так, коротке життя людини, наприклад годувальника сім'ї, поро-джує значні проблеми для його дружини й дітей. Тривале життя створює проблему фінансового забезпечення в похилому віці.
Страхування життя передбачає відповідальність страхової компанії в разі смерті страхувальника (застрахованого) під час дії договору страхування або дожиття до певного обумов-леного в договорі строку. Крім того, в договорі страхування додатково може бути обумовлена відповідальність страхови-ка і при дожитті застрахованої особи до певної події, наприк-лад одруження, народження дитини, а також у разі втрати нею здоров'я від нещасного випадку.
Як показує світовий досвід, страхування життя завжди розгля-далося як вигідне вкладення грошей. Страхувальник (застрахова-ний) за договором страхування життя може розраховувати на страхову суму або пенсію в разі дожиття до закінчення договору, що є засобом накопичення коштів. Страхування життя може бути й захистом спадщини страхувальника, оскільки дає йому змогу передбачити наслідки своєї смерті для близьких і визначити час-тку спадщини, що призначається кожному з них. Отже, страху-вання життя дає змогу полегшувати передання майна, створюва-ти грошові фонди для різних цілей (наприклад, витрат на успад-кування або поховання).
Окрім того, значне поширення страхування життя сприяє зме-ншенню соціальної напруги та навантаження на соціальний бю-джет країни. Довгострокове страхування життя, договори за яки-ми можуть бути укладені і на 10, і на 20, і на 40 років, дає можливість накопичувати досить великі страхові фонди, тимча-сово вільна частина яких може бути використана як джерело ін-вестицій у народне господарство, що сприяє стабілізації фінансо-вого стану держави.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Страхування життя та його основні види

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок