Головна Головна -> Реферати українською -> Страхування -> Роль страхування в період переходу до ринкової економіки.

Роль страхування в період переходу до ринкової економіки.

Назва:
Роль страхування в період переходу до ринкової економіки.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,99 KB
Завантажень:
128
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Роль страхування в період переходу до ринкової економіки.
У цьому підручнику під економікою розуміється господарська система, що забезпечує задоволення індивідуальних і суспільних потреб людей життєвими благами.
Економіка — це безперервний процес відтворення товарів і послуг. Серед розмаїття продуктів економіки значне місце посі-дають страхові послуги. У попередніх підрозділах було показано, що страхування як форма захисту має багатовікову історію, але найінтенсивнішого розвитку набуває воно в умовах ринкової економіки.
Україна у складі колишнього СРСР зазнала дії майже 70-річного «експерименту» господарювання в умовах централізованої економіки. Він у цілому виявив значно менші порівняно з ринко-вою економікою можливості для ефективного функціонування господарської системи. Розпочата понад 10 років тому переорієн-тація на поступовий перехід нашої країни до економіки ринкового типу зумовила потребу здійснення глибоких реформ. У їх основі — серйозні структурні зміни форм власності, розвиток ринкового середовища.
В Україні формується власна модель ринкової економіки, що враховує ту ситуацію, в якій опинилася держава на момент ви-знання її політичне незалежною. Звідси закономірна поява особ-ливостей розбудови й окремих сегментів ринкової інфраструктури. Великої перебудови поряд з державними фінансами, банківською
справою зазнало страхування. Воно стало налаштовуватися на потреби захисту підприємницької діяльності та вирішення соці-альних проблем, тобто наближатись до ролі, яку виконує страху-вання у країнах ринкової орієнтації.
У чому ж полягає роль страхування в ринковій економіці? Розглянемо головні напрямки прояву позитивного впливу стра-хування.
Страхування надає впевненості в розвитку бізнесу. В умо-вах формування приватної власності не можна централізовано в наказовому порядку керувати розміщенням фінансових ресурсів. Таке керування — справа окремого власника, причому діє він згідно зі своїми Інтересами, що постійно коригуються ситуацією на ринках товарів, цінних паперів, кредитів. Жодний власник не інвестує свого капіталу в розвиток виробництва тих чи інших то-варів або у сферу послуг, не врахувавши можливого ризику втрати авансованих ресурсів.
Завдяки переданню за окрему порівняно невелику плату відпо-відальності за наслідки ризикованих подій страховим організаці-ям інвестор упевнений, що в разі пожежі стихійного лиха або іншого страхового випадку завдані збитки будуть відшкодовані.
Страхування дуже важливе як для тих підприємств, що вже давно функціонують, так і для новостворених, або тих, що тільки організуються і ще не набули достатнього виробничого потенціа-лу та не нагромадили власних резервних фондів. Страхування не лише забезпечує відшкодування фактичних збитків, зумовлених певною подією. Наявність відповідної страхової угоди дає змогу впевненіше користуватися кредитом, щоб спорудити чи придбати необхідні засоби виробництва, поповнити товарну масу у торго-вельній мережі тощо.
Часто страхування сприяє появі й упровадженню нової техні-ки та технологій, наукових розробок.
Особливо велику роль може відігравати страхування в аграр-ному секторі. Тут надзвичайно багато ризиків, зумовлених приро-дними факторами, що призводять до великих втрат. Нині страхо-вий захист сільськогосподарських підприємств, а також фер-мерських господарств перебуває на дуже низькому рівні. Здійс-нення аграрної реформи зумовлює потребу серйозного посилення страхування на селі. Цьому має сприяти прийняте рішення про від-новлення обов'язкового страхування урожаю зернових культур та цукрових буряків підприємств усіх форм власності з частковим по-криттям витрат на страхові платежі за рахунок бюджету.
Ненормальним є становище, коли страхування ризиків ще нерід-ко ігнорують замовники, підрядчики та всі ті, хто пов'язаний зі спо-рудженням складних промислових, комунальних і транспортних бу-дівель і споруд.
Перспективним є якомога ширше застосування зарубіжного досвіду страхування втрат від переривання виробництва на час, потрібний для відновлення зруйнованих або пошкоджених стра-ховими випадками об'єктів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Роль страхування в період переходу до ринкової економіки.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок