Головна Головна -> Реферати українською -> Страхування -> Управління надходженнями й виплатами коштів страховій компанії

Управління надходженнями й виплатами коштів страховій компанії

Назва:
Управління надходженнями й виплатами коштів страховій компанії
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,26 KB
Завантажень:
223
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
РЕФЕРАТ
на тему:
Управління надходженнями й виплатами коштів страховій компанії


Обсяг зібраних страхових платежів є найбільш за-гальним показником діяльності страховика, на який впливає величина, структура й якість страхового порт-феля, обсяг й асортимент надання страхових послуг, розміри страхового фонду. Враховуючи, що сума пла-тежів — величина абсолютна, для прийняття менед-жерських рішень вона аналізується або в порівнянні з обсягом надходжень по області, району, або в динаміці. Динаміка величини платежів, які надійшли, визначає процес формування страхового фонду, кількість та якість наданих послуг страхувальникам. Залежно від поставле-ного завдання зміни в структурі платежів вивчаються як в цілому, так і по галузях і видах страхування.
Кількість діючих договорів, які прийняв на себе стра-ховик, що свідчить про число страхувань, характеризує не лише страховий портфель, а й попит на страхову послугу. Поряд з показником обсягу одержаних платежів, показник числа діючих договорів аналізується в динаміці з метою регулювання структури страхового портфеля в бік збільшення частки найбільш прибуткових операцій.
Показники середньої страхової суми й середнього платежу на один договір відображають суттєві аспекти договорів страхування, причому страхова сума характеризує рівень страхового забезпечення по одному стра-хуванню, а середній платіж на один договір — величину витрат страхувальника на один договір. Щоб визначити середній тариф, що має неабияке значення в управлінні діяльністю страховика, необхідно співставити середній платіж з середньою страховою сумою. Названі показ-ники, як правило, вивчаються в порівняння з попереднім періодом або середніми величинами, що характерні для страхових компаній-конкурентів.
Надходження платежів по добровільному страхуван-ню залежить від ряду факторів соціального й еко-номічного характеру. До них відноситься кількість укладених договорів, середній платіж на один договір. На кількість заключених договорів, в свою чергу, впливає розмір страхового поля та його охоплення, чисельність страхових агентів і навантаження на кожного з них по кількості договорів. Середній платіж по одному договору залежить від середньої страхової суми по догово-ру й середнього страхового тарифу.
Визначення політики страхової організації буде більш виваженим, якщо до уваги будуть, братись такі фактори, як зміна вартісної структури страхового портфеля в майновому страхуванні та зростання реаль-них доходів населення в особистому страхуванні. На обсяг страхового тарифу впливає зміна рівня ризику структури об'єктів майнового страхування, зміна ризикової й вікової структури страхового портфеля особис-того страхування, зростання чи зниження частки небезпечних професій в страхуванні від нещасних ви-падків.
Суттєві особливості властиві аналізу й наступним менеджерським рішенням по надходженню платежів та зростанню договорів по страхуванню життя, що витікає з довгострокового характеру договорів цієї підгалузі стра-хування. Зокрема, на зростання страхових внесків впливає їх виплата наперед, а на збільшенні кількості договорів з врахуванням раніше зазначених факторів, чинить стримуючий вплив дострокове їх припинення та природні причини (закінчення строку страхування в зв'язку з дожиттям, смерть страхувальника, зміна страху-вальниками місця проживання).
Схвалюючи рішення про напрями вдосконалення роботи страхової компанії, необхідно враховувати, що кількість й динаміка діючих договорів в значній мірі залежать від навантаження на одного страхового агента. Тому при аналізі тенденцій розвитку страхування життя значне місце повинно відводитись вивченню роботи стра-хових агентів по укладанню нових й продовженню існу-ючих договорів, забезпеченню чистого приросту сумі місячного внеску, скороченню числа й зниження частки достроково припинених договорів. Для виявлення причин дострокового припинення договорів проводяться зустрічні перевірки безпосередньо у страхувальників.
Одним з головних напрямів менеджменту страхових операцій є контроль за статтями витрат страховика, зокре-ма, виплатами страхових сум й страхового відшкодування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Управління надходженнями й виплатами коштів страховій компанії

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок