Головна Головна -> Реферати українською -> Страхування -> Поняття, зміст і основні вимог до страхових договорів

Поняття, зміст і основні вимог до страхових договорів

Назва:
Поняття, зміст і основні вимог до страхових договорів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,79 KB
Завантажень:
140
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Поняття, зміст і основні вимог до страхових договорів
Договір страхування — це угода двох або кількох осіб, яка спрямована на встановлення, зміну або розірвання між ними правових зв'язків (прав і обов'язків).
Такий договір виконує дві основні функції. По-перше, це — юридичний факт, з яким норми права пов'язують виникнення (а також зміни і припинення) зобов'язань. Відповідні зобов'язання, оскільки вони виникають на підставі договору, називаються до-говірними. Кожне зобов'язання відбиває певні правовідносини. Це означає, що договір як угода сторін є юридичним фактом, на під-ставі якого виникають договірні зобов'язання і правові відносини.
По-друге, оскільки сторони договору не лише встановлюють між собою правовий зв'язок, а й тією чи іншою мірою визначають його зміст, то договір є ще й засобом регулювання відносин, формування умов, на яких будується правовий зв'язок його учасників.
Згідно із Законом України «Про внесення змін до Закону України "Про страхування"» договір страхування є письмовою угодою між страховиком і страхувальником, за якою страхо-вик бере на себе зобов'язання в разі настання страхового ви-падку здійснити страхову виплату або відшкодувати збиток у межах страхової суми страхувальникові чи іншій особі, на користь якої укладено договір страхування (надати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені терміни та викону-вати інші умови договору.
Зміст договору як юридичного факту визначається сукупністю його умов. Визначення змісту договору має велике практичне значення, оскільки від цього залежать особливості виникнення прав і обов'язків, можливість належного виконання зобов'язань.
Як передбачено цивільним законодавством, договір вважає-ться укладеним, якщо між сторонами в належній формі досяг-нуто угоди за всіма й істотними умовами.
Істотними є умови про предмет договору, умови, які законо-давством визнані суттєвими або необхідними для договорів дано-го виду, а також всі ті умови, щодо яких за заявою однієї зі сторін має бути досягнуто згоди.
Отже, під істотними умовами договору розуміємо умови (пункти), передбачені як обов'язкові норми права, що регулюють конкретні договірні відносини. До таких умов договору страхування, крім предмета страхування і розміру страхового внеску (премії), належить умова, що стосується страхового ви-падку. Події, визначені як страхові випадки, що тягнуть за собою виплату страхових сум, мають бути чітко зафіксовані в договорі й погоджені сторонами.
Нині на практиці застосовуються розроблені страховими ор-ганізаціями (компаніями) умови (правила) з різних видів особис-того і майнового страхування, що відбивають діловий імідж і фі-нансово-підприємницькі можливості страхувальників.
Цими умовами і правилами часто визначається весь комплекс іс-тотних (та інших) умов, які становлять зміст страхового договору. Угода сторін зводиться, по суті, до прийняття умов договору або до відмови від укладення договору страхування на запропонованих страховиком умовах і конкретизації окремих пунктів (розмір стра-хової суми, строк і т. ін.) в індивідуальних договорах страхування.
На ринку страхових послуг поширюється «продаж страхових полісів», в яких усі умови страхового договору передбачені в од-носторонньому порядку страховиком. Придбавши такий поліс, страхувальник «погоджується» із запропонованими умовами.
Проте хоча визначальною ознакою договору є угода сторін, для деяких цивільно-правових договорів самої лише такої угоди замало. Потрібно виконати ще певні дії, наприклад передати речі, гроші, сплатити внески, після чого договір вважається укладе-ним. Такі договори іменуються реальними (на відміну від консенсуальних). До них належить договір страхування, який наби-рає чинності з моменту сплати страховиком першого страхового внеску (якщо договором або законом не передбачено інше). До-говори страхування укладаються за правилами страхування. Факт укладення договору страхування може засвідчуватися страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є фор-мою договору страхування.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: Поняття, зміст і основні вимог до страхових договорів

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок