Головна Головна -> Реферати українською -> Страхування -> Страхові посередники

Загрузка...

Страхові посередники

Назва:
Страхові посередники
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,67 KB
Завантажень:
7
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Страхові посередники
Страховий посередник — одна із трьох головних дійових осіб на страховому ринку поряд зі страхувальником і страховиком.
Страхова індустрія використовує різні типи посередників та їх комбінації. Посередницькі функції можуть виконувати: персонал страхових компаній, агенти, брокери, банки, туристичні агентст-ва, відділення зв'язку," агентства нерухомості, автосалони тощо.
Закон України «Про страхування» дає таке визначення посе-редників: «Страховики можуть здійснювати страхову діяльність через страхових посередників (страхових агентів і страхових бро-керів).
Страхові агенти — громадяни або юридичні особи, які діють від імені та за дорученням страховика та виконують частину його страхової діяльності (укладання договорів страхування, одер-жання страхових платежів, виконання робіт, пов'язаних з випла-тами страхових сум і страхового відшкодування). Страхові аген-ти є представниками страховика і діють у його інтересах за комісійну винагороду на підставі договору із страховиком.
Страхові брокери — громадяни або юридичні особи, які заре-єстровані у встановленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності та здійснюють посередницьку діяльність на страхово-му ринку від свого імені на підставі доручень страхувальника або
страховика.
Посередницька діяльність страхових агентів і страхових бро-керів на користь іноземних страховиків на території України не допускається, якщо інше не передбачено міжнародними догово-рами України».
Діяльність страхових агентів і страхових брокерів багато в чому має спільні риси, але юридичний статус таких осіб різний. Страховий агент є уповноваженим страховика і діє згідно з агентською угодою на визначеній території. Страховий брокер, навпаки, є уповноваженим страхувальника або страхової компа-нії, що бажає перестрахувати ризики за взятими на себе зо-бов'язаннями. Клієнт доручає брокерові здійснювати всі необ-хідні дії, пов'язані з управлінням своїми договорами страхування (перестрахування) і розміщенням їх у страховій компанії на вибір брокера. Незалежність брокера від страховика або перестраховика (тобто від другої сторони угоди) — ключова відмінність бро-кера від агента. Саме незалежність брокера є гарантом того, що він, обираючи страхову компанію для свого клієнта, керується виключно інтересами останнього.
У різних країнах світу співвідношення між кількістю агентів та брокерів, що діють на страховому ринку, помітно різні. На од-них ринках переважають агенти, на інших — брокери. Наприклад,
нідерландський страховий ринок називають ^брокерським». У Франції 42 % страхових продуктів зі страхування життя прода-ється через банки. Брокери Великої Британії забезпечують 70 % страхування, іншого ніж страхування життя, та 44 % страхування життя. У Німеччині 50 % ризиків у промисловості страхується за посередництвом кептивних брокерів, а 65 % страхування життя та автомобільного транспорту провадять страхові агенти. Має значення те, як історично розвивався страховий ринок у тій чи іншій країні, особливості законодавчої системи, національні тра-диції та деякі інші фактори.
Види діяльності, що їх здійснюють страхові агенти та страхові брокери, згідно з Міжнародною стандартною галузевою класифі-кацією всіх видів економічної діяльності належать до розділу «Фінансове посередництво». Нині існує третій переглянутий ва-ріант цієї класифікації, який підготовлено Департаментом міжна-родних та соціальних питань статистичного управління Органі-зації Об'єднаних Націй в 1990 році.
Про значення ролі посередників у дистрибуції страхових про-дуктів свідчить той факт, що в більшості країн Європейського союзу понад 50 % усіх договорів страхування укладається за по-середництвом брокерів та агентів. Передбачається, що роль по-середників зростатиме.
Страхові агенти. Страхових агентів поділяють на кілька ти-пів. Найпоширенішим у нашій країні є тип страхових агентів— фізичних осіб, що працюють у тій чи іншій страховій компанії.
Роль агентів виконують також транспортні підприємства при здійсненні обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Страхові посередники

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок