Головна Головна -> Реферати українською -> Страхування -> Поняття, значення продукти маркетингу в страхуванні

Загрузка...

Поняття, значення продукти маркетингу в страхуванні

Назва:
Поняття, значення продукти маркетингу в страхуванні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,02 KB
Завантажень:
96
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Поняття, значення продукти маркетингу в страхуванні
Особливе місце в діяльності страхової компанії відводиться маркетингу — методу дослідження страхового ринку і впливу на нього з метою отримання компанією якомога більшого прибутку.
Слово «маркетинг» походить від англійського «Market getting» — завоювання (захоплення, досягнення) ринку. Уперше застосували його американські фермери в 30-х роках XX ст. Офіційно термін «маркетинг» уперше запровадила Національна асоціація викла-дачів економіки США (1935 р.). Згодом термін вживається дедалі ширше і на сьогодні є одним із домінуючих і найбільш уживаних в умовах ринкової економіки.
У страхуванні термін «маркетинг» стали вживати з початку 60-х років.
Межі його використання досить широкі, проте найповніше розкриває його таке тлумачення:
Маркетингу страхуванні — це комплекс заходів, спрямова-них на формування й постійне вдосконалення діяльності стра-ховика, а саме: а) розробка конкурентоспроможних страхових продуктів (послуг) для конкретних категорій споживачів (стра-хувальників); б) упровадження раціональних форм реалізації цих продуктів за належного сервісу та реклами; в) збір і аналіз інформації щодо ефективності діяльності страховика.
Огляд функціональних завдань, які вирішуються зазначеним комплексом заходів, показує, що практично жодний з основних видів статутної діяльності страховика не лишається поза увагою служби маркетингу. Першочергове її завдання — пошук чи вибір потенційного клієнта страховика, формування насущних потреб цього клієнта у страховому захисті та з'ясування його плато-спроможності. Далі служба маркетингу визначає параметри стра-хового продукту, пропозиції щодо його реалізації, збирає інфор-мацію в середовищі фактичних споживачів страхових продуктів, розробляє рекомендації, спрямовані на вдосконалення роботи страховика з метою закріплення та розвитку категорій клієнтів, пошуку нових потенційних сегментів ринку.
Маркетинг — це замкнений цикл дій, який постійно перебуває в активній динаміці і продукує інформаційно-консультативну до-помогу насамперед вищим посадовим особам страховика, підроз-ділам андеррайтингу, аквізиції та зв'язків з громадськістю. Такий комплекс дій виконується за програмами трьох елементів марке-тингу: стратегічного, оперативного та організаційного.
До заходів стратегічного маркетингу відносять: *
дослідження страхового ринку та його сегментацію;*
визначення індикативних показників страхової продукції;*
розробку пропозицій та проектів щодо стратегії подальшого розвитку страховика.
Оперативний маркетинг передбачає: *
аналіз поточного стану реалізації страхових послуг; *
професійну підготовку фахівців та страхових посередників;*
організацію проведення рекламних заходів і зв'язків з гро-мадськістю;*
розробку та впровадження додаткових сервісних послуг страхувальникам.
У межах організаційного маркетингу вирішуються такі за-вдання:*
моніторинг організаційних взаємозв'язків у структурі стра-хової компанії;*
підвищення ефективності взаємодії структурних підрозділів страховика;*
упровадження заходів щодо зміцнення корпоративної куль-тури персоналу страховика.
З наведеного переліку випливає, що завдання службі марке-тингу можуть ставитись, зокрема, в одній із таких форм:
1) у формі проблеми — коли формулюється конкретна проб-лема в діяльності страховика і пропонується розробити варіанти її розв'язання чи усунення причин, що призвели до неї;
2) у формі задачі — на вибір оптимального варіанта з наявних можливих, за конкретним питанням у діяльності страховика;
3) у формі запитів (вони, як правило, надходять від певних підрозділів чи фахівців страховика) — щодо отримання експерт-ної оцінки з конкретного питання (страхові тарифи аналогічних продуктів у конкурентів, ефективність нової запровадженої під-розділом форми реклами, градація запитів конкретної групи постій-них клієнтів, оцінка якості інструктивних матеріалів для страхових агентів і т. ін.).
При цьому зі службою маркетингу має бути чітко узгоджена доцільна глибина дослідження, терміни виконання, обсяг очіку-ваних матеріалів та конкретна допомога (консультації, поперед-ньо отримані дані тощо), яка має бути надана.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему: Поняття, значення продукти маркетингу в страхуванні

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок