Головна Головна -> Реферати українською -> Страхування -> Реалізація страхових послуг

Реалізація страхових послуг

Назва:
Реалізація страхових послуг
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,25 KB
Завантажень:
139
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реалізація страхових послуг
Повний і всебічний виклад суті страхового ринку потребує роз-гляду такої його важливої складової, як реалізація страхових про-дуктів (послуг) (далі — РСП). В окремих публікаціях і на практиці поняття РСП фахівці нерідко зводять до питань пошуку потенцій-них клієнтів і укладання з ними договорів страхування, реалізації страхових полісів, розширення джерел отримання страхових внесків та вдосконалення діяльності страхових посередників, насампе-ред агентів, тобто до завдань, пов'язаних із так званою «аквізицією)). До речі, термін «аквізиція» набуває у вітчизняному страху-ванні дедалі більшого поширення.
У системі страхування аквізиція — це діяльність страховика чи страхових посередників із залучення клієнтів до укладання нових договорів страхування. Підміняти поняття РСП аквізицією — означає, на нашу думку, не виправдано спрощувати тлумачення РСП, значно обмежуючи роль і привабливість страхування як ін-ституту соціального захисту. А це негативно позначається на ре-кламі окремих видів страхування, маркетингових дослідженнях, організації підготовки та роботи страхових агентів і брокерів, а та-кож на аквізиції.
В основу розуміння суті проблеми і поняття РСП покладено термін «страховий продукт» (послуга). Страховий продукт (по-слуга) — це комплекс цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором стра-хування або чинним законодавством.
Страховий продукт має такі специфічні ознаки:*
єдність, протистояння та залежність інтересів договірних сторін «страховик—страхувальник» (наприклад, при страхуванні життя — зацікавленість сторін у збереженні на десятки років платоспроможності страховика);*
фактор імовірності настання страхового випадку;*
страхувальник до моменту купівлі страхового продукту точ-но не знає про його якісні характеристики і може взяти безпосе-редню участь у його створенні;*
страховий продукт має певні часові межі, тобто страховий захист діє протягом певного проміжку часу;*
попередня невизначеність страхового відшкодування — у розмірі та часі, або взагалі щодо факту настання;*
специфіка взаємовідносин сторін — фінансових, правових, морально-етичних, нормою яких є принцип повної добропорядно-сті, і т. ін.
Процес РСП для докладнішого його розгляду умовно ро-зіб'ємо на три етапи, або групи, заходів (у хронологічній послі-довності їх проведення або реалізації):
1) аквізиція;
2) супровід договору;
3)дії при настанні страхового випадку та страхове відшкоду-вання.
Аквізиція. Цій групі заходів тут приділено більше уваги, ніж решті, оскільки вони менше висвітлені в інших частинах підруч-ника. Розглянемо головних виконавців аквізиції.
1. Фахівці, які працюють у центральному офісі (чи в регіо-нальних філіях і представництвах) страховика. Потенційний клі-єнт прибуває сам чи запрошується на переговори. Ця форма спіл-кування з клієнтом не завжди зручна для нього, але дає змогу страховикові залучати до переговорів фахівців з інших підрозді-лів, використовувати потрібні нормативні та рекламні матеріали. Водночас керівники страховика мають змогу оперативно при-ймати рішення з кожної розглядуваної справи, коригувати чи на-віть розробляти положення страхових угод. При цьому клієнт може ознайомитися з рівнем фахової підготовки, організації робо-ти та сервісу страховика. Така форма спілкування дає можливість за відомих умов досягти бажаного впливу на клієнта.
2. Працівники підприємства (юридичної особи), яке є страхо-вим агентом. Як правило, потенційний клієнт прибуває в офіс агента для переговорів з питань, що стосуються безпосередньої виробничої діяльності агента (транспортні підприємства, турис-тичні фірми тощо). При цьому спілкування з клієнтом в інтересах страховика торкається не більш як двох-трьох видів страхування, котрі добре опрацьовані й особливих ускладнень не викликають.
3. Страхові агенти і страхові брокери. Специфіка їхньої діяльності розкрита в підрозд.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Реалізація страхових послуг

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок