Головна Головна -> Реферати українською -> Страхування -> Транспортний ризик

Транспортний ризик

Назва:
Транспортний ризик
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,16 KB
Завантажень:
395
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Транспортний ризик


Транспорт надає специфічні послуги, пов'язані з пере-міщенням товарів або людей у просторі. Транспортна діяльність не супроводжується створенням нових речей (предметів матеріального світу), її результатом є економіч-ний ефект, створений внаслідок переміщення вантажів і пасажирів. Відносини по перевезенню виникають за наяв-ності потреби в територіальному переміщенні об'єктів (лю-дей) за допомогою транспортних засобів. їх суб'єктами є транспортна організація і особа (продавець і покупець), за-цікавлена в транспортуванні. Проте не кожне територіаль-не переміщення товару за допомогою транспортних засобів призводить до виникнення зобов'язань перевезення (нап-риклад, переміщення матеріальних цінностей власними транспортними засобами між окремими підрозділами під-приємства або філіями, якщо вони розміщуються на різ-них (віддалених у просторі) територіях).
Транспортні операції супроводжують різні етапи вироб-ничого процесу (постачання сировини, матеріалів, енерго-носіїв, обладнання, збут продукції), тому ризики, пов'язані з перевезеннями, виокремлюють в самостійну групу.
Транспортний ризик — ризик, який виникає у зв'язку з транспор-тними операціями, тобто процесом переміщення матеріальних цінностей (продукції, сировини, обладнання тощо) і людей в прос-торі, і пов'язаний з потенційною можливістю зниження споживчих властивостей об'єктів і порушенням умов їх переміщення (термі-ни, кінцевий пункт тощо).
Транспортні ризики тісно пов'язані з логістичними (постачальницькими і збутовими), оскільки перевезення є джерелами їх виникнення. Ці ризики вивчає логістика — наука про планування, організацію, управління, контроль і регулювання переміщення матеріальних та інформацій-них потоків у просторі і в часі від їх первинного джерела до кінцевого споживача.
Ризик неправильного визначення моменту переда-вання відповідальності за вантаж пов'язаний з можливи-ми втратами (неповне врахування витрат транспортування у реалізаційній ціні) або зниженням доходів (занижена або завищена ціна реалізації) внаслідок неадекватного вибору місця (часу) передачі відповідальності за об'єкт перевезен-ня від продавання до перевізника або покупця.
Основними видами транспортних ризиків є: ризик не-правильного визначення моменту передавання відпові-дальності за вантаж у процесі транспортування, ризик ви-бору транспортного засобу і ризик пошкодження вантажу при перевезенні.
1. Ризик неправильного визначення моменту передачі відповідальності за вантаж у процесі транспортування.
Зі становленням і поширенням капіталістичних відно-син, які супроводжувалися розвитком промисловості, по-ширенням міжнародного поділу праці виникла необхід-ність у класифікації і диференціації транспортних ризиків. Вперше це зробила Міжнародна торгова палата в Парижі (1919), в 1936 р. були запроваджені перші правила зовніш-ньоекономічного контракту купівлі-продажу (ІНКОТЕРМС), які надалі коригувались у 1953, 1967, 1976, 1980, 2000 роках.
ІНКОТЕРМС — базові умови зовнішньоторгового кон-тракту купівлі-продажу, які встановлюють базові ціни за-лежно від того, чи включаються витрати на транспорту-вання та інші супутні витрати в ціну товару чи ні. Вони встановлені з метою мінімізації ризиків, законодавчого розподілу відповідальності за їх виникнення між продав-цем і покупцем. Базові умови ІНКОТЕРМС визначають:
хто (продавець, покупець, перевізник) і за чий рахунок забезпечує транспортування товарів по території країн — продавців, покупців, транзитних країн, а також при перевезені товару морським, річковим і повітряним транспортом;
обов'язки продавців щодо пакування та маркування товарів, страхування вантажів, оформлення комерційної документації відповідно до існуючих вимог;
місце і момент переходу від продавця до покупця права власності на товар;
заходи, пов'язані з ризиком випадкової втрати чи пошкодження товару, та витрати, пов'язані з цим.
Базові умови спрощують укладання і узгодження кон-трактів, особливості яких регламентовані міжнародною практикою.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Транспортний ризик

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок