Головна Головна -> Реферати українською -> Страхування -> Напрямки вдосконалення державної політики в галузі страхування

Напрямки вдосконалення державної політики в галузі страхування

Назва:
Напрямки вдосконалення державної політики в галузі страхування
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,54 KB
Завантажень:
155
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Напрямки вдосконалення державної політики в галузі страхування
Основні засади вдосконалення державної політики в галузі страхування базуються на європейських підходах до контрольної діяльності держави, які формуються міжнародною організацією страхових наглядів та Комітетом зі страхування при Європарламенті. їх можна визначити так:*
подальша інтеграція України в міжнародні страхові струк-тури,*
розвиток законодавчої і нормативної бази;*
розробка стандартів електронного обігу та обліку;*
створення умов для взаємовигідної інтеграції страхової та банківської систем;*
формування об'єднань страховиків з найважливіших проб-лем страхування;*
створення оптимальної структури співвідношення між обов'язковим і добровільним страхуванням;*
залучення страхового ринку до вирішення найважливіших питань соціального страхування;*
створення комплексної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.
Подальший розвиток законодавчої та нормативної баз перед-бачає розробку й ухвалення низки законодавчих актів, які розвива-ють страхове законодавство України. Насамперед це стосується пе-рестрахування, а також діяльності страхових посередників.
Потребує невідкладного впорядкування нормативна база у сфері обліку, статистичної і бухгалтерської звітності, аудиту. Не вирішено повністю, як саме в системі обліку слід ураховувати передання резервів перестраховикові або резерви в майбутніх виплатах після вирішення спірних питань тощо. Необхідна комплексна система фінансових показників та їх розшифрувань для страхової компанії (окремі форми звітності для податкових і ста-тистичних органів, органів страхового нагляду, а також преси і страхувальників).
Важливо також законодавчо й нормативно вдосконалювати систему страхування життя, медичного та пенсійного страхуван-ня, страхування політичних ризиків, діяльності товариств взаєм-ного страхування і т. ін.
Розвиток страхового ринку потребує вирішення багатьох ак-туальних питань через об'єднання страховиків, що спеціалізую-ться на найважливіших напрямках страхової діяльності.
В Україні набула поширення така форма, як страхові бюро. Членство в таких бюро, що створені відповідно до рішень Уряду України, є обов'язковим для всіх страховиків, котрі отримали лі-цензію на певний вид діяльності. Першим таким бюро стало Мо-торне (транспортне) страхове бюро. Воно об'єднало страховиків, які здійснюють страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Далі згідно із законодавством України створено Морське та Авіаційне страхові бюро — об'єднання страховиків, які страхують морські та авіаційні ризики. Проекта-ми відповідних актів законодавства передбачено також створення Ядерного й Космічного страхових бюро. А за планами найближ-чим часом можуть бути створені бюро страхування фінансових та експортних ризиків.
Особливістю бюро є те, що законодавче регулювання та нагляд з боку держави тут органічно поєднуються із саморегуляцією з боку страхового ринку. Фактично створюється орган, де страховики са-мостійно на демократичних засадах встановлюють загальні «прави-ла гри», затверджують нормативні регуляційні документи щодо розвитку галузі, координують здійснення страхування, погоджуючи умови страхування, страхові тарифи, розмір комісійних і т. ін., а та-кож проводять єдину міжнародну політику.
При цьому ніхто не повинен втручатися в нормальну конку-рентну боротьбу за ринок і клієнтів. Держава здійснює свій на-гляд через наглядові Ради, що є в кожному бюро. Крім того, за-гальні умови функціонування цих бюро також затверджуються державними органами.
У найближчій перспективі державне регулювання через обов'язкові пули — страхові бюро — може стати одним із основ-них напрямків державного впливу в галузі страхування.
Важливе значення має також подальша інтеграція України у світові структури, що визначають міжнародну політику в галузі страхування.
Україна лише з 1992 року почала активно залучатися до між-народної інтеграції. Очевидно, що за час, який минув відтоді,
наша країна ще не ввійшла в усі необхідні структури як на євро-пейському, так і на світовому рівні.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Напрямки вдосконалення державної політики в галузі страхування

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок