Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Страхування -> Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю.

Загрузка...

Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю.

Назва:
Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,84 KB
Завантажень:
43
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю.
Законом України «Про страхування» було визначено єдиний орган державної виконавчої влади, що здійснює відповідний на-гляд: Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю — Укрстрахнагляд, утворений 17 вересня 1993 року. Укрстрахнагляд був центральним органом державної виконавчої влади, який під-порядковувався Кабінетові Міністрів України. За своїм статусом Комітет мав ранг Державного комітету України.
У процесі адміністративної реформи Указом Президента України «Про зміни в структурі центральних органів виконавчої влади» від 15 грудня 1999 року за № 1573/99 функції Укрстрах-нагляду було покладено на Міністерство фінансів України.
Законом України «Про страхування» визначені такі основні функції органу нагляду:
1) ведення єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків) та державного реєстру страхових та перестрахових брокерів;
2) видача ліцензій на здійснення страхової діяльності;
3) контроль за платоспроможністю страховиків щодо вико-нання ними страхових зобов'язань перед страхувальниками;
4) установлення правил формування, розміщення та обліку страхових резервів;
5) проведення перевірок страховиків та страхових посередни-ків щодо дотримання ними законодавства про страхову діяль-ність і достовірності їх звітності.
6) розробка нормативних і методичних документів з питань страхової діяльності, що віднесена цим Законом до компетенції органу нагляду за страховою діяльністю;
7) узагальнення практики страхової діяльності, розробка та подання в установленому порядку пропозицій щодо розвитку й удосконалення законодавства України про страхову діяльність;
8) участь у здійсненні заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації кадрів для страхової діяльності;
9) участь у міжнародному співробітництві і сфері страхування та перестрахування.
У рамках цих основних функцій орган нагляду за страховою діяльністю має такі конкретні завдання:*
видача ліцензій страховикам на право здійснювати страхову діяльність та перевірка щодо додержання ними видів страхування і перестрахування, передбачених ліцензіями;*
планові, тематичні та комплексні перевірки щодо правиль-ності застосування страховиками законодавства України про страхову діяльність та достовірності їх звітності;*
методичне забезпечення (згідно зі своєю компетенцією) ро-боти страховиків;*
розробка проектів актів законодавства з питань страхової діяльності та рекомендацій для захисту фінансових інтересів страховиків і страхувальників;*
прийом нормативних актів з питань страхової діяльності;*
аналіз додержання об'єднаннями страховиків чинного зако-нодавства;*
контроль за платоспроможністю страховиків згідно зі взя-тими страховими зобов'язаннями;*
забезпечення дослідницько-методологічної роботи з питань страхової діяльності та підвищення ефективності державного страхового нагляду;*
установлення правил формування й розміщення страхових резервів, а також (за погодженням з Мінстатом) правил їх обліку та показників звітності;*
розробка та контроль за дотриманням єдиних методологіч-них засад бухгалтерського обліку і звітності, а також форм стати-стичної звітності для страховиків;*
аналіз стану, та тенденцій розвитку страхової діяльності в Україні, узагальнення практичного досвіду страховиків;*
організація заходів щодо професійної підготовки та перепідго-товки фахівців зі страхової діяльності, а також роботи круглих сто-лів, нарад, семінарів, конференцій з питань страхової діяльності;*
налагодження міжнародного співробітництва в галузі стра-хової діяльності, вивчення, узагальнення й поширення світового досвіду в цій справі, виконання міжнародних договорів України з питань страхування;*
інформаційно-роз'яснювальна робота через пресу, телеба-чення та інші засоби масової інформації з питань страхової дія-льності;*
розгляд пропозицій та запитів громадян з питань, що нале-жать до його компетенції;*
управління майном, яке перебуває в загальнодержавній вла-сності і належить підприємствам, установам й організаціям, які входять до сфери його управління;*
інші функції з управління майном, передбачені чинним за-конодавством.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю.

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок