Головна Головна -> Реферати українською -> Журналістика -> Сучасна масово-інформаційна ситуація. Світові процеси та обличчя журналістики в Україні.

Сучасна масово-інформаційна ситуація. Світові процеси та обличчя журналістики в Україні.

Назва:
Сучасна масово-інформаційна ситуація. Світові процеси та обличчя журналістики в Україні.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,80 KB
Завантажень:
62
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат на тему:
Сучасна масово-інформаційна ситуація. Світові процеси та обличчя журналістики в Україні.


Масово інформаційна ситуація в Україні сьогодні відзначається рухливістю й динамізмом, що загалом відбиває зміни й еволюцію усіх сфер суспільно-політичного життя. Україна все ще переживає пе-рехідний період: недостатньо енергійно запроваджуються реформи; ще досить активно діють сили, що прагнуть повернення до старого. Одно-часно в суспільстві зростає усвідомлення того, що від ОМІ залежить не в останню чергу, куди ж рушить Україна, на засадах яких цінностей бу-де сформована суспільна свідомість її народу.
Україна сьогодні все більше адаптується в світовий інфор-маційний простір, а відтак на розвиток української журналістики все активніше впливає світова масово-комунікативна сигуація, яка харак-теризується такими основними тенденціями її розвитку:
1) інтенсивно розвивається сучасна комунікативна технологія, що впливає на природу, розширює обсяг і поглиблює зміст інформації;
2) процес глобалізації інформаційних мереж, бурхливіш розвиток системи "Інтернет", якою вже охоплено понад 200 млн. чоловік, пород-жує новіш тип журналізму, що характеризується потенційними можливо-стями участі кожного громадянина в творенні масової інформації; у май-бутньому, на думку футурологів, відбуватиметься подальше "зрощуван-ня" людини й комп'ютера, якому людина "передає" частину функцій го-ловного мозку, зокрема й функцію накопичення і збереження інформації;
3) навальне зростання кількості інформаційних повідомлень мо-же бути охарактеризоване сьогодні як ситуація "інформаційного вибу-ху", що потребує від журналістики не тільки більш могутньої й технічно досконалої системи передачі інформації, але й перетворення ОМІ на могутні аналітичні центри, фабрики думки, здатні аналізувати й коменгупати численні новішарні повідомлення; без допомоги цієї аналітичної роботи ОМІ читач самостійно неспроможний упоратися з могутнім по-током інформації, який щодня напалюється на нього;
4) зростає розуміння державами, соціальними групами та індивідами важливості циркуляції правдивої і вичерпної інформації;
5) псе більше виявляється бінарна роль журналістики в культур-но-полі пічному просторі: вона не лише відтворює суспільно-політичну й духовно-культурну ситуацію в світі, але й у великій мірі створює її;
6) зростає число міжнародних та транснаціональних учасників процесу руху інформації в світі, а звідси — політичне, соціальне й еко-номічне розмаїття цього феномену, особливо в сфері освіти й культури;
7) зростає інтерес до порівняльних транс культурних досліджень, а також до вивчення громадської думки і образів (іміджів) за матеріала-ми ОМІ;
8) розвиваються дискусії про новий міжнародний економічний порядок (НМЕП) та новий міжнародний інформаційний порядок (НМІП); з'являється все більше футурологів, що подальшу долю світо-вої цивілізації пов'язують з розвитком інформаційних супермагістра-лей, вважаючи вже сучасне постіндустріальне суспільство інформаційним суспільством.
Концепція нового міжнародного інформаційного порядку була запропонована в серпні 1976 року на Конференції голів держав і урядів неприєднаних держав і була спрямована на подолання зростаючого розриву між розвинутими й неприєднаними країнами в справі забезпе-чення засобами інормації й комунікації. У декларації конференції наго-лошувалося, що колоніальне минуле країн, які розвиваються, призвело до нерівності у сфері інформаційних стосунків, а гегемонія інфор-маційного імперіалізму загрожує перетворити ці країни на пасисного споживача однобічної або неповної інформації.
Незважаючи на підтримку ідеї НМІП у Заключному акті Наради з безпеки і співробітництва в Європі та в документах ООН і ЮНЕСКО, вона наштовхнулася на протидію розвинутих капіталістичних країн, які в так званій Таллурській антидекларації цілком у дусі західного плю-ралізму зажадали запровадження в інформаційних відносинах простої формули: якщо у когось є інформація та засоби її поширення, то ніхто не може перешкоджати поришенню цієї інформації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Сучасна масово-інформаційна ситуація. Світові процеси та обличчя журналістики в Україні.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок