Головна Головна -> Реферати українською -> Журналістика -> Засоби масової інформації: поняття, риси. Функції засобів масової інформації. Політичне маніпулювання ЗМІ.

Засоби масової інформації: поняття, риси. Функції засобів масової інформації. Політичне маніпулювання ЗМІ.

Назва:
Засоби масової інформації: поняття, риси. Функції засобів масової інформації. Політичне маніпулювання ЗМІ.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,38 KB
Завантажень:
175
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Контрольна робота
Засоби масової інформації: поняття, риси. Функції засобів масової інформації. Політичне маніпулювання ЗМІ.


ПЛАН
Засоби масової інформації: поняття, риси
Функції засобів ма-сової інформації
Політичне маніпулювання ЗМІ.
21.1. Засоби масової інформації: поняття, риси. У полі-тичній системі демократичного суспільства засоби масової інфор-мації (ЗМІ) відіграють важливу роль. Засоби ліасової інформації це розгалужена мережа установ, що займаються збором, обробкою, поширенням інформації. У цю мережу входять телерадіопрограми, газети, журнали, інформаційні агенства, кінодокументалістика. Сьогодні в українському політичному процесі активно починає ви-користовуватися Інтернет, який дозволяє політикам встановити зво-ротний зв'язок зі своїми виборцями. Сучасні ЗМІ с установами, створеними для відкритої публічної передачі за допомогою спе-ціального технічного інструментарію різноманітних відомостей будь-яким особам.
Політика як сфера суспільної діяльності найбільше потребує засобів масової інформації для встановлення і підтримки постійних зв'язків між її суб'єктами. Політика є неможлива без опосередкованих форм спілкуван-ня і спеціальних засобів зв'язку між різними носіями влади, а також між державою та громадянами. У сучасному суспільстві ЗМІ все більше вис-тупають не лише необхідною передавальною ланкою у складі механізмів політики, але й її творцем.
Характерні риси засобів масової інформації:*
публічність (необмежене, неперсоніфіковане коло споживачів);*
наявність спеціальних технічних засобів;*
непряма, розділена в просторі та часі взаємодія комунікаційних парт1 нерів;*
непостійний характер аудиторії;*
переважна односпрямованість впливу від комунікатора до реципі-єнта.
Найбільш масовий і сильний політичний вплив на суспільство мають аудіовізуальні засоби масової інформації, насамперед телебачення. Дум-ку про першість телебачення за ступенем охоплення населення України підтверджують результати опитування "Української маркетингової гру-пи"
21.2. Функції засобів масової інформації. Сере) найважливіших функцій виділимо такі:
1) інформаційна функція - отримання і розповсюдження відомостей про найбільш важливі для громадян і органів влади події. На основі отрима-ної інформації формується громадська думка про діяльність органів вла-ди, об'єднань громадян, політичних лідерів тощо;
2) освітня функція - донесення до громадян певних знань дозволяє адекватно оцінювати, упорядковувати відомості, отримані з різних дже-рел, правильно орієнтуватися у суперечливому потоці інформації;
3) функція соціалізації - засвоєння людиною політичних норм, ціннос-тей, зразків поведінки дозволяє їй адаптуватися до соціальної дійсності;
4) функція критики і контролю. Критика ЗМ1 характеризується необмеженістю свого об'єкта. Їх контрольна функція засновується на ав-торитеті громадської думки. ЗМ1 не можуть застосовувати санкцій до пра-вопорушників, але вони дають юридичну та моральну оцінку подій і осіб. У демократичному суспільстві у здійсненні контрольних функцій ЗМ1 опи-раються як на громадську думку, так і на закон;
5) мобілізаційна функція проявляється у спонуканні людей до певних політичних дій чи до соціальної бездіяльності;
6) оперативна функція - обслуговування ЗМІ політики певних об'єднань громадян.
ЗМІ забезпечують представникам різних суспільних груп можливість публічно виражати свої думки, знаходити та об'єднувати однодумців, чітко формулювати та представляти в громадській думці свої інтереси. Без преси, телебачення, радіомовлення жоден громадянин не може пра-вильно зорієнтуватися у політичних процесах, визначити свою політичну орієнтацію, приймати відповідальні рішення. Наявність демократично організованих ЗМІ, здатних об'єктивно висвітлювати політичні події, одна із найважливіших гарантій стабільності демократичної держави. Проте історичний досвід свідчить, що ЗМІ можуть служити різним, не тільки демократичним, політичним цілям: як розвивати у людей прагнення до свободи, соціальної справедливості, допомагати їм у компетентній участі в політиці, так і духовно закріпачувати, дезінформувати, залякува-ти населення, сіяти недовіру і страх.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему: Засоби масової інформації: поняття, риси. Функції засобів масової інформації. Політичне маніпулювання ЗМІ.

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок