Головна Головна -> Реферати українською -> Журналістика -> Журналістика як галузь масово-інформаційної діяльності

Журналістика як галузь масово-інформаційної діяльності

Назва:
Журналістика як галузь масово-інформаційної діяльності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,27 KB
Завантажень:
176
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат на тему:
Журналістика як галузь масово-інформаційної діяльності


Поняття "масової інформації" як одиниці мислення в журналістиці. Ти-пологічні концепції соціальної інформації. Перетворення в журналістиці наукових, професійних, художніх та індивідуальних повідомлень на масо-ву інформацію. Спонукальність масової інформації. Специфіка інфор-мації в журналістиці (актуальність, оперативність, документалізм, по-вторюваність тем і неповпюрність матеріалів). Рівні і форми існування масової інформації. Зовнішній і внутрішній типи інформації
Сьогодні в суспільній думці з терміном "журналістика" конкуру-ють терміни "органи (засоби) масової інформації" і "мас-медіа". В обох з них наголошується на тому, що в сучасному світі журналістика сприй-мається як масово-інформаційна діяльність. Відреагувала на це й теорія журналістики, де поняття "масова інформація" сьогодні теж висунуло-ся на перший план. Воно складається з двох частин, кожна з яких семан-тпчнозначима.
У сучасній науці існує дві концепції поняття "інформація": атри-бутнпна іі функціональна. Згідно з першою, інформація розуміється як атрибут матерії, а відтак є властивістю будь-якого матеріального об'єкта. Згідно з другою, інформація функціонує лише на соціальне свідомому рівні, є результатом спрямованої активності, а обмін інфор-мацією між людьми за допомогою ишків та символів розглядається як головна умова розвитку людської кулі-1 урн, її найважливіша форма.
Згідно з сучасними поглядами на людину, вона відрізняється від решти представників живого світу здатністю засвоювати у великих кількостях зовнішню інформацію і на її підставі продукувати внутрішню. Власне поява істот, що містили більше інформації в мозку, аніж у генах, спричинила мільйони років назад революцію в розвитку живого світу. Для прогресу живих організмів виявилися потрібними ре-човина, енергія та інформація. А відтак інформація виявляється одним з базових атрибутів життя як такого. Людина стоїть вище усяких інших форм життя, тому що вона є передусім життя, що усвідомлює саме себе. Причому з розвитком людини від нижчих до вищих її типів потреба в інформації стало збільшується, унаслідок чого на певному етапі розвит-ку людства виникає журналістика. Таким чином, журналістика є най-важливішою складовою соціальної інформації і може бути пояснена ли-ше з погляду функціональної концепції інформації.
Слово "інформація" в журналістиці має широке і вузьке значен-ня. У широкому значенні інформація — всяке нове знання, що пере-
дається від одного суб'єкта до другого. "Вживаючи слово "інфор-мація", важливо також пам'ятати і про етимологію цього слова, — відзначає академік Російської АН Микита Моїсеєв. — У звичайному, життєвому смислі воно означає суму відомостей, яку отримує певний суб'єкт — людина чи група людей (або тварин) — про навколишній світ, про самого себе, про другого суб'єкта або досліджуване явище — відомостей, з допомогою яких він може точніше прогнозувати насшдки своїх дій і відбирати способи використання своїх можливостей для за-безпечення власних інтересів і для досягнення поставлених цілей".
Таке розуміння інформації висуває на центральне місце суб'єкта, який використовує отриману інформацію на свій розсуд. Під суб'єктом в даному випадку розуміємо не лише окрему людину, але й людську спільноту будь-якого обсягу, аж до людства в цілому.
У вузькому значенні інформація — сукупність коротких некоменто-ваних повідомлень. У теорії журналістики слово "інформація" використо-вується й у спеціальному значенні, у цьому випадку воно означає конкрет-ний жанр невеликої за обсягом замітки, що повідомляє про певну новину.
Масова інформація, таким чином, є різновидом соціальної інфор-мації. Соціальна інформація — це повідомлення, передані будь-якою зро-зумілою людині знаковою системою про процеси функціонування суспіль-ства, а також про те, що стосується цих процесів і може вплинути на них.
Існує кілька типологічних концепцій соціальної інформації.
Автори підручника "Теорія і практика радянської журналістики: Основи майстерності, проблеми жанрів" (Львів, 1989) за предметом зо-браження розподіляють інформацію на такі типи:
1.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Журналістика як галузь масово-інформаційної діяльності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок