Головна Головна -> Реферати українською -> Журналістика -> Засади журналістики Гуманізм як синтез вимог до журналістської діяльності, розуміння лю-дини як найвищої цінності, забезпечення миру і злагоди в суспільстві, усунення перешкод на цьому шляху.

Засади журналістики Гуманізм як синтез вимог до журналістської діяльності, розуміння лю-дини як найвищої цінності, забезпечення миру і злагоди в суспільстві, усунення перешкод на цьому шляху.

Назва:
Засади журналістики Гуманізм як синтез вимог до журналістської діяльності, розуміння лю-дини як найвищої цінності, забезпечення миру і злагоди в суспільстві, усунення перешкод на цьому шляху.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,75 KB
Завантажень:
42
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Засади журналістики Гуманізм як синтез вимог до журналістської діяльності, розуміння лю-дини як найвищої цінності, забезпечення миру і злагоди в суспільстві, усунення перешкод на цьому шляху.


Патріотизм як захист інтересів свосї країни і свого народу. Інтернаціоналізм — знайомство читача з світом. Демократизм та його аспекти: орієнтація на народ, до-ступність за формою і за ціною. Правдивість як адекватність карти-ни світу, створюваної в ОМІ, реальним життєвим процесам. Опера-тивність як здатність готувати матеріал та інформувати громадян у стислі терміни.
Здійснюючи масово-інформаційну діяльність, журналіст щодня потрапляє в найскладніші життєві ситуації, мусить вивчати суспільні су-перечності й конфлікти і бути арбітром у них; він повинен уміти зайня-ти правильну позицію й мати мужність послідовно її захищати, бо від його висвітлення, від його розуміння ситуації чи події залежить форму-вання громадської думки навколо них і остаточне розв'язання справи. Це накладає величезну моральну відповідальність на особу журналіста, вимагає вивіреності його соціальної позиції. Озброюють його в цьому, допомагають прийняти правильні рішення засади журналістики.
Під засадами журналістики ми розуміємо теоретико-методо-логічні основи журналістської діяльності. На відміну від законів, засади журналістики не мають нормативного, директивного характеру, їх по-рушення не веде до кримінальної відповідальності. Тим не менше, во-ни — реальна даність масово-інформаційної діяльності, склалися в над-рах історії, їх дія неухильна, а розплата за їх порушення неминуча і на-стає у вигляді осуду громадською думкою та власним сумлінням негідного вчинку журналіста.
Між засадами журналістики і законодавчою базою в галузі масо-во-інформаційної діяльності існують такі ж стосунки як між мораллю і правом. Так як до появи держави й виданих від її імені законів та при-мусових способів забезпечення їх до'фимання людська спільнота керу-валася звичаєвим правом, так і засади журналістики передували появі законодавчого регулювання в цій галузі. Але вони належать до числа більш давніх, сталих, у певному сенсі слова "вічних" вимог, що висува-ються суспільством до журналістики. У цьому аспекті засади жур-налістики — це неписані закони її функціонування.
Соціальне відповідальна модель масово-інформаційної діяль-ності якраз і передбачає активність засад журналістики, які присутні в
свідомості кожного працівника мас-медіа при здійсненні ним своїх про-фесійних обов'язків. Адже свобода — це не свавілля і не вседозво-леність. Вона передбачає наявність у кожного журналіста внутрішньо-го редактора, який вчасно підкаже йому про неприпустимість чи ба-жаність чергової публікації, утримає від втручання в особисте життя громадян, застереже від розпалювання міжнаціональної ворожнечі чи інших негідних журналіста вчинків.
Для радянської журналістики засадами були оголошені ко-муністична партійність, класовість і народність. Журналістика під ку-том зору цих категорій розділялася на два протиборствуючі табори: прогресивний пролетарський і реакційний буржуазний. Проміжних варіантів не визнавалося, а категорія загальнолюдського розглядалася як спосіб маскування буржуазної партійності.
Найширшим з-поміж названих є принцип народності, який роз-глядався як найважливіша особливість прогресивної творчості, яка в до-сконалій формі правдиво й дохідливо зображує життя народу, служить йому, виражає його прагнення, інтереси, потреби, естетичні ідеали.
Вужчим є принцип класовості, який полягає у вияві поглядів, пе-реконань та ідеалів певних суспільних класів і соціальних груп, відобра-женні життя з класових позицій, служінні їм своєю творчістю, відкритій чи прихованій участь на їхньому боці в класовій боротьбі.
Найвужчим є принцип партійності, під яким розумілися вищий ступінь класовості, відкрите, свідоме й послідовне служіння справі, інте-ресам і прагненням певного класу та його партії, чітка визначеність ідейно-політичних позицій.
Оскільки кожне розвинуте суспільство політичне структуроване, то в ньому неминуче існують і політичні партії, що мають свою партійну пресу, а відтак діють принципи класовості й партійності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Засади журналістики Гуманізм як синтез вимог до журналістської діяльності, розуміння лю-дини як найвищої цінності, забезпечення миру і злагоди в суспільстві, усунення перешкод на цьому шляху.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок