Головна Головна -> Реферати українською -> Література -> Бібліографічна інформація

Бібліографічна інформація

Назва:
Бібліографічна інформація
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,03 KB
Завантажень:
201
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Бібліографічна інформація
Важливим елементом будь-якої наукової роботи є її біб-ліографічний апарат, бібліографічна інформація, які є своєрі-дним ключем до тих джерел, якими користувався автор при її написанні. Крім того, такий апарат певною мірою є виразом наукової етики та культури наукової праці.
Бібліографічна інформація - це сукупність даних про документ (переважно первинний). Ці дані можуть бути фор-малізованими і неформалізованими.
Формалізовані бібліографічні дані переважно відокрем-лені і з текстом не пов'язані. Такі дані про документ можуть бути представлені у формі бібліографічного посилання або його фрагменту, або у формі відсилань.
Неформалізовані бібліографічні дані завжди безпосеред-ньо пов'язані з текстом, в якому вони наводяться. їх склад, форма викладу завжди визначаються автором самостійно. Слід відзначити, що в науковій літературі, в наукових робо-тах, а до них належать і студентські, і магістерські роботи, така форма зустрічається не дуже часто.
Бібліографічне посилання - це бібліографічний опис у будь-якому документі іншого, який цитується або згадується. Бібліографічний опис - це сукупність відомостей про друкований твір або інший документ що дає змогу отримати уявлення про його зміст, чита-цьке призначення, обсяг, довідковий апарат і т. д. Об'єктами бібліографічного опису є книги, окремі публікації спеціаль-них видів нормативно-технічних і технічних документів, окремий том: випуск багаторазових або серійних видань, а також статті, розділ, глава і т. п.
Залежно від ролі та призначення в конкретній роботі бібліографічні посилання можуть бути розміщені таким чи-ном:
а) в основному тексті - внутрішньотекстові посилання;
б) в підрядкових примітках - підрядкові посилання;
в) в затекстових примітках (коментарях) - затекстові по-силання;
г) в складі прикнижкового та пристатейного бібліографі-чного списку.
Внутрішньотекстові посилання зазвичай короткі і від-межовуються від тексту, до якого вони відносяться, перева-жно за допомогою круглих дужок (рідше двокрапкою).
Наприклад: "В навчальному посібнику В. П. Петренка та М. О. Данилюка "Вступ до менеджменту" (Івано-Франківськ: ІФІНГ, 1994) на стор. 50 наведена менеджерська сітка управління""
Підрядкові та затекстові посилання (зноски) завжди від-ділені від основного тексту лінією і пропусками рядків, але найчастіше лінією.
У звітах про науково-дослідні роботи, курсових та дип-ломних проектах, магістерських випускних роботах та інших неопублікованих роботах використовують зазвичай підрядко-ву нумерацію (індексацію) підрядкових приміток (посилань).
Затекстові посилання розміщуються за текстом і їм за-звичай передує рубрика "Примітки". Такі посилання менш зручні для читача, оскільки кожний раз потрібно переривати читання та звертатись до приміток, котрі розміщені в кінці книги. Але водночас вони дуже економічні, потребують ме-нше місця та паперу. Такий вид посилань широко використо-вується при виданні художньої літератури, різних наукових видань, де потрібний солідний довідковий матеріал.
Відсилання - це додатковий компонент документованих посилань. Необхідність у відсиланні виникає при просторо-вому розриві змістовного та описового, коли описовий доку-мент або його частина виносяться у підрядкові примітки або в прикнижкові чи пристатейнї бібліографічні списки.
За своєю формою відсилання - це певне умовне позна-чення відповідного підрядкових або затекстових приміток, причому вони можуть змінюватись залежно від форми поси-лання. Відсилання до підрядкових приміток приводять пере-важно у формі арабських цифр - порядкових номерів примі-ток або зірочок.
Відсилання у вигляді зірочок використовують тоді, коли кількість підрядкових приміток невелика, і вони рівномірно розподілені по всій роботі: 2-3 примітки на кожній сторінці. При цьому зірочки (або цифри) вказуються у вигляді індексу на верхній лінії шрифту.
Культура наукової роботи передбачає і культуру її біб-ліографічного апарату, зокрема прикнижкового бібліографіч-ного списку. Сюди слід віднести і ретельність відбору доку-ментів, що включаються до списку, і раціональність побудо-ви, і наявність зв'язків з текстом, і повноту та вірогідність бібліографічних відомостей, і дотримання вимог чинних ста-ндартів, і, нарешті, наявність необхідних пояснень, примі-ток, покажчиків.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат на тему: Бібліографічна інформація

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок