Головна Головна -> Реферати українською -> Література -> Література в ХІХ столітті

Література в ХІХ столітті

Назва:
Література в ХІХ столітті
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,04 KB
Завантажень:
342
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Література в ХІХ столітті”


ПЛАН
Вступ
1. Розвиток класицизму в літературі ХІХ ст.
2. Літературний романтизм ХІХ ст.
3. Реалізм в літературі ХІХ ст.
4. Інші літературні напрямки ХІХ ст.
Список використаної літератури


Вступ
В історію світової культури XIX ст. увійшло як доба піднесення і розквіту літератури, образотворчого мистецт-ва, музики. Саме в цей час з'явилися твори, що становлять дорогоцінне надбання духовної культури всього людства.
Аналізуючи розвиток культури за цей період, передусім варто зазначити, що на нього вплинули значні світоглядні та соціальні зміни. Поглиблювалася наукова революція, набирала оберти капіталізація суспільства, посилювалися демократичні процеси в політичному житті. Бурхливий роз-виток більшості європейських країн сприяв поширенню прогресивних ідей. Історія людства бачилась як цілісний висхідний процес, на вершині якого знаходилися цивілі-зовані країни Заходу. Пріоритет західної європейської куль-тури не підлягав сумніву. Філософи та історики першої по-ловини XIX ст. прагнули з'ясувати закономірності різних періодів світової історії, намагалися перекинути місток між минулим, сучасним і майбутнім, використати так звані об'єктивні закони історії для розбудови нового, "доскона-лого", суспільства.
Розквіт національних культур був зумовлений зміцненням націо-нальних держав. У свою чергу, утворення регіональних лі-тератур та мистецтва було покликано до життя схожістю соціально-економічних умов, світогляду, ідеології, поглиб-лення зв'язків між народами. Зростання міжнародного культурного обміну відбувалося завдяки стрімкому розвитку світових економічних контактів, удосконаленню засобів ко-мунікації.
Література і мистецт-во Європи проникає в країни Азії та Африки, поширюєть-ся й зворотний культурний вплив. Так, Гете створює "За-хідно-східний диван", стверджуючи тим самим новий по-етичний стиль, а "Східні мотиви" В. Гюго відкрили добу романтизму у французькій поезії. Без "Східних поем" важко уявити творчість видатного англійського поета Д. Байро-на. Орієнталістські сюжети, що були притаманні німець-ким романтикам (Шлегель, Гауф, Рюккерт, Платен), впли-нули на формування французького романтичного живопису (Делакруа, Шассеріо).
1. Розвиток класицизму в літературі ХІХ ст.
Розвиток культури в Європі XIX ст. був пов'яза-ний із протиборством і послідовною зміною трьох художніх напрямів — класицизму, романтизму, реалізму.
На рубежі XVIII та XIX ст. в європейській культурі скла-дається новий тип класицизму, який відрізнявся за своїм змістом та ідейною спрямованістю від класицизму Буало, Корнеля, Расіна, Пуссена. Мистецтво класицизму доби буржуазних революцій було вже виразно раціоналістичним. Воно передбачало наявність чітких критеріїв величного та низького, прекрасного та потворного. У творчості класи-цистів кінця XVIII — початку XIX ст. переважали сюжети з втіленням ідеї про необхідність підкорення приватно-індивідуальних інтересів окремих осіб інтересам держави, суспільства, політичного або релігійного руху. Класицизм XIX ст. не був однорідним явищем. Наприклад, у Франції він еволюціонував від революційно-республіканського па-фосу ранніх драм М. Ж. Шеньє (1764—1811) та живопису Ж. Л.Давіда (1748—1825) до консервативно-академічного жанру доби імперії та Реставрації. Розвивався новий кла-сицизм в Італії, Іспанії, скандинавських країнах, США, Росії. В останній він найбільш яскраво втілився в архітек-турі першої третини XIX ст.
Найвизначнішим художнім досягненням нового кла-сицизму була творчість видатних німецьких поетів Й. В. Ге-те та Й. Ф. Шіллера (1759—1805), зокрема їхні твори, по-в'язані з так званим періодом веймарського класицизму ("Розбійники", "Заколот Фієско", "Підступність та кохан-ня" Шіллера; "Римські елегії", "Егмонт" Гете). В цих тво-рах відчувається орієнтація на високі ідеали античності, які сприяли формуванню гармонійної, вільної гуманної осо-бистості. Раціоналістична виразність образів та сюжету цих творів водночас переплітається з тонким ліризмом.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Література в ХІХ столітті

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок