Головна Головна -> Реферати українською -> Література -> РЕЦЕПЦІЯ БАРОКО В НОВІТНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ

РЕЦЕПЦІЯ БАРОКО В НОВІТНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ

Назва:
РЕЦЕПЦІЯ БАРОКО В НОВІТНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,64 KB
Завантажень:
108
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
УДК 7034.7Гаврилюк Н.І.РЕЦЕПЦІЯ БАРОКО В НОВІТНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ
У статті розглядаються способи рецепції епохи Бароко в новітній українській поезії. Сприйняття може бути як безпосереднім (актуалізація елементів емблематичної поезії, звернення до розлогих заголовків), так і опосередкованим (крізь призму видатної постаті та її світобачення). До власне барокових концептів долучається контекст Святого Письма, античної філософії та міфології, української фольклорної традиції. На перетині зазначених текстів формується особлива метафорична мова, яка підносить буденні явища дійсності до філософської емблеми. З-поміж таких емблем у віршах Зої Жук виокремлюється емблема часу, що розглядається як співвідношення вічного та минущого. Смертність людини змушує її шукати можливість долучитися до вічності.
Ключові слова: рецепція, Бароко, емблематична поезія, емблема часу.
В статье рассматриваются способы рецепции эпохи Барокко в новейшей украинской поэзии. Восприятие может быть как непосредственным (актуализация элементов эмблематической поэзии, обращение к пространным заглавиям), так и опосредованным (сквозь призму выдающейся личности и ее мировоззрения). К собственно барочным концептам присоединяется контексты Святого Письма, античной философии и мифологии, украинской фольклорной традиции. На перекрестке этих текстов формируется особенный метафорический язык, который поднимает будничные явленья действительности к философской эмблеме. Среди таких эмблем в стихах Зои Жук выделяется эмблема времени, рассматриваемая как соотношения вечного и преходящего. Смертность человека вынуждает его искать возможности приобщится к вечности.
Ключевые слова: рецепция, Барокко, эмблематическая поэзия, эмблема времени.
In article ways reception Baroque epoch in the newest Ukrainian poetry are considered. The perception can be as direct (actualization of elements emblematic poetry, the reference to vast titles), and mediated (through a prism of the visible person and its outlook). To actually baroque concepts joins contexts of the Sacred Letter, an ancient philosophy and mythology, the Ukrainian folklore tradition. At a crossroads of these texts especial metaphorical language which lifts every day явленья the validity to a philosophical emblem is formed. Among such emblems in verse by Zoya Zhuk the emblem of time considered as parity eternal and passing is allocated. Death rate of the person compels it to search for possibilities will join eternity.
Key words: reception, Baroque, emblematic poetry, emblem of time.Коли йде мова про літературний процес, доводиться зважати на той факт, що все нове постає у ньому за рахунок сприйняття й переосмислення елементів давно відомого. Не виняток тут і доба Бароко, відгомін якої можемо спостерігати, як на початках століття двадцятого (футуризм), так і двадцять першого. Даючи належне теоретичне осмислення процесу літературної спадкоємності, автори зосереджують увагу переважно на століттях, що минули [6; 9]. Між тим, новітня українська поезія засвідчує звернення до визначних постатей барокової доби, до засадничих принципів барокової поетики.
Зокрема, у вірші Зої Жук (Зоряни Живки) «Дивлячись на перерві з вікна авдиторії на пам'ятник Сковороді» образ філософа постає винятковим. І виокремленість українського Сократа вияскравлює прийом антитези, що покладений в основу даного вірша:
Шляхетні, вельможні, пишні, заможні
бенкетують на святі життя. Їм що - вони тутешні! А я не тутешній, не теперішній. Простий подорожній -
Торбина порожня.
«Хліба нашого щоденного дай нам днесь...» В руках сопілка, в серці - світ увесь [1, с. 16].
Обравши ліричним героєм твору Григорія Сковороду, авторка надає більшої об'єктивності висловленим міркуванням. Але подібна «самохарактеристика» передбачає апелювання філософськими концептами барокового мислителя. Таке покликання потужно оприявнюється в цьому восьмивірші. По- перше, маємо виразне протиставлення юрби (форма множини у перших трьох рядках) та вибраної особистості (граматичні форми однини у рядках четвертому-восьмому).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: РЕЦЕПЦІЯ БАРОКО В НОВІТНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок