Головна Головна -> Реферати українською -> Макроекономіка -> Макроекономічні явища, що ведуть до появи проблемних ситуацій на підприємствах

Макроекономічні явища, що ведуть до появи проблемних ситуацій на підприємствах

Назва:
Макроекономічні явища, що ведуть до появи проблемних ситуацій на підприємствах
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,83 KB
Завантажень:
15
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат
Макроекономічні явища, що ведуть до появи проблемних ситуацій на підприємствах


Виникнення різних ситуацій, небезпечних для виробництва та в цілому для підприємства, об'єктивно характеризується безліччю взаємозалежних факторів, що підвищують складність і ризик керу-вання. Практика показує, що проблемні ситуації виникають і протіка-ють по-різному.
Жодна виробнича система не функціонує у вакуумі, її оточує значною мірою диференційоване середовище. Усе, що знаходиться поза фірмою, у тій чи іншій мірі постійно впливає на організацію. Цей постійний вплив протікає в часі нерівномірно чи періодично з різною силою і виявляється неоднаково. І цілком природним є той факт, що кожна організація повинна добре знати не тільки своє сере-довище, у якому вона знаходиться, а й вміти адекватно реагувати на кожний з цих впливів. Невдача в пристосуванні до середовища може вилитися в невдалий бізнес узагалі.
Більше того, необхідність планування бізнесу в умовах висо-кої мінливості навколишнього середовища пов'язана з невизна-ченістю, ризиком, а значить, і з появою проблемних, а то і надзви-чайних кризових ситуацій, здатних привести фірму до жалюгідних наслідків.
Причиною появи проблемних, а найчастіше і кризових ситуацій, може бути не тільки об'єкт, але і суб'єкт керування. Більше того, саме суб'єкт керування може бути найчастіше джерелом кризи, стан і роз-виток якої можуть бути неадекватними стану і тенденціям розвитку об'єкта керування, що і породжує кризові ситуації. При цьому, чим вище ранг суб'єкта керування в ієрархічній системі, тим помітніший його вплив на первинні ланки економіки. Дуже важливо це бачити в системі державного керування. Очевидно, що під суб'єктом керуванняв даному випадку розуміється не тільки особистість, а й орган влади країни, регіону, галузі, який впливає так чи інакше на економічну політику об'єктів керування.
В умовах розвинутих ринкових відносин стійкість роботи підприємств залежить від цілком відомих факторів макросередови-ща. До них можна віднести циклічність розвитку економіки, особли-вості й умови державного втручання в економічні процеси суспільства, галузеві аспекти, глобальну конкуренцію і т.д.
У перехідний період розвитку суспільства як основне явище (кон-фліктної домінанти) виступає всеосяжний соціально-політичний конфлікт, що пронизує усі важливі сфери громадського життя [1].
Суть перехідного періоду в тому, що на зустрічних курсах протікають два процеси — демонтаж традиційних державних інсти-тутів, звичок і стереотипів у реалізації владних функцій, з одного бо-ку, і нарощування досконало нових, нетрадиційних інституціональних структур, а так само правил і норм політичної поведінки, — з іншого.
Перехідний період означає також і глобальний поворот, коли в економічному і політичному просторі одночасно співіснують носії різних, часом протилежних, інтересів і цінностей. Це виявляється в конфліктах.
Специфіка соціально-політичних конфліктів перехідного періоду полягає в тому, що якщо в умовах суспільної стабільності во-ни носять, переважно, горизонтальний характер (боротьба в рамках режиму), то в перехідний період — вертикальний — боротьба проти режиму (за встановлення нового режиму).
Соціально-політичні конфлікти зумовлені зіткненням наступ-них тенденцій:*
об'єктивно існуючої й офіційно декларованої необхідності перехо-ду суспільства з ригідного1 стану в плюралістичне, з одного боку, і суб'єктивним тяжінням до використання колишніх, твердих ме-ханізмів керування суспільства і держави, з іншого;*
первісною спрямованістю на кардинальні демократичні перетво-рення політичних відносин в інтересах усього суспільства, з одно-го боку, і прагненням провести їх лише в інтересах нових, оновле-них політичних еліт, з іншого;*
гаслом «свободи ринку», з одного боку, і штучним створенням нерівних стартових можливостей для ефективної участі суб'єктів суспільства в ринкових відносинах, з іншого;* необхідністю більш прогресивного устрою внутрідержавних і міждержавних національних відносин, з одного боку, і викорис-тання етнічного диктату для реалізації вузькокорпоративних цілей, з іншого.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Макроекономічні явища, що ведуть до появи проблемних ситуацій на підприємствах

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок