Головна Головна -> Реферати українською -> Макроекономіка -> Порядок формування портфеля цінних паперів

Порядок формування портфеля цінних паперів

Назва:
Порядок формування портфеля цінних паперів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,42 KB
Завантажень:
212
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Порядок формування портфеля цінних паперів


Портфель цінних паперів — це сукупність зібраних воєди-но різних фінансових цінностей, які служать інструментом для до-сягнення конкретної мети інвестора. У портфель можуть входити цінні папери одного типу (акції) або різні інвестиційні цінності (акції, облігації, депозитні сертифікати тощо) [13, с 132-133].
Порівняно з портфелем реальних інвестиційних про-ектів портфель цінних паперів має ряд позитивних моментів, а са-ме: можливість формування портфелю з великої кількості фінан-сових інструментів; більш висока ліквідність; більша можливість бути керованим. Разом із тим недоліками є: високий рівень ризи-ку, бо існує не лише ризик на доход, але й ризик на весь інвесто-ваний капітал; відсутність можливості впливати на рівень доход-ності; низька інфляційна захищеність; обмежені можливості ви-бору окремих фінансових інструментів.
У зв'язку з цим, формування портфелю цінних паперів для більшості не інституціональних інвесторів є доцільним лише в тому випадку, якщо нема достатньо ефективних проектів реально-го інвестування або інвестиційний клімат не сприяє їх ефективній реалізації. Що стосується інституціональних інвесторів, зокрема, інститутів спільного інвестування та банків, то для них формуван-ня ефективного та збалансованого портфелю має велике значення.
Процес формування портфелю цінних паперів здійсню-ється після того як конкретизовано цілі формування інвестицій-ної стратегії, визначені пріоритети формування інвестиційного портфелю та оптимізували пропорції інвестиційних ресурсів у розрізі окремих видів портфелів.
Основними етапами формування портфелю цінних паперів є:
1) вибір оптимального типу портфеля;
2) оцінка прийнятного співвідношення ризику та доходності;
3) визначення початкового складу портфеля
4) вибір схеми управління портфелем.
При формуванні портфелю цінних паперів важливе зна-чення має:
У по-перше, тип портфелю. Наприклад, при формуванні агре-сивного (ризикованого) портфелю, який націлений переваж-но на отримання доходу від приросту курсової вартості цінних паперів (в основному акцій), у інвестора ступінь ризи-ку найбільша. Отже, такий інвестор прагне отримати най-більшу доходність у найризикованіші фінансові активи. При формуванні поміркованого (ринкового) портфелю дохід у інвестора буде складатися з приросту курсової вартості, від-сотків за державними цінними паперами, а також з дивіденд-них виплат. Консервативний портфель формується переваж-но з державних облігацій. Інвестор, який формує такий порт-фель зацікавлений в отриманні стабільного доходу протягом тривалого часу, який компенсується високою надійністю.
> по-друге, диверсифікація фондових інструментів. Така дивер-сифікація може носити галузевий чи регіональний характер, а також проводитися за різними емітентами однієї галузі.
У по-третє, необхідність забезпечення високої ліквідності порт-феля. Така необхідність виникає у випадку, коли інвестор формує портфель цінних паперів із метою захисту інвес-тиційних ресурсів від інфляції та наступного їх реінвестуван-ня в реальні інвестиційні проекти.
> по-четверте, необхідність забезпечення участі в керуванні акціо-нерними підприємствами. Така необхідність виникає лише в тому випадку, якщо основною метою інвестора є формування пакету акцій, які дадуть можливість йому керувати підприємством.
> по-п'яте, рівень оподаткування доходу за окремими фінансови-ми інструментами. На відміну від акцій, за якими ставки опо-даткування доходу є незмінними, по облігаціям, зокрема, дер-жавним, можуть встановлюватися певні податкові пільги. Наявність таких податкових пільг може бути достатнім до-датковим стимулом для включення окремих інструментів цього виду у склад портфелю, що формується.
Сформований з урахуванням цих факторів портфель цінних паперів має бути оціненим у сукупності за критеріями до-ходності, ризику та ліквідності з тим, щоб бути упевненим у то-му, що він за своїми параметрами відповідає такому типу порт-фелю, який визначено цілями його формування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Порядок формування портфеля цінних паперів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок