Головна Головна -> Реферати українською -> Макроекономіка -> Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій

Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій

Назва:
Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,35 KB
Завантажень:
324
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Пошукова робота
Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій


Основні питання до вивчення
Визначити особливості етики в міжнародних корпораціях.
Проаналізувати основні етичні проблеми в контексті на-
ціональних культур.
З'ясувати роль жінок у міжнародному менеджменті.
Порівняти аргументи на користь соціальної відповідаль-
ності міжнародних корпорацій.
Представити різні напрями екологічної діяльності міжна-
родних корпорацій в умовах глобалізації.
6. З'ясувати особливості соціальної відповідальності міжна-
родних корпорацій в Україні.
Методичні поради до вивчення теми
Під час самостійного вивчення теми студентами доцільно зважувати на зростання актуальності проблем етики і соціальної відповідальності в діяльності транснаціональних корпорацій, які справляють дедалі більший вплив на соціально-економічний роз-виток приймаючих країн. Тому останнім часом збільшується кількість публікацій і літератури навчального характеру із за-значеної теми, частина яких наведена в рекомендованому списку праць.
Конспективне викладення теми міститься в навчальному посіб-нику Є. Г. Панченка [10]. Певний матеріал з етичних аспектів між-народного бізнесу студент може знайти в підручнику «Междуна-родньій менеджмент» [8]. Системний виклад етичних проблем бізнесу включено до посібника Т. М. Герет та Р. Дж. Клоноскі [2], який є одним з найпопулярніших в американських університетах. Ця робота представляє також бібліографію англомовних видань з етики бізнесу. Додатковий матеріал щодо практичних аспектів дотримання етичних норм у діяльності транснаціональних кор-порацій міститься у перекладених навчальних виданнях [3, 6, 9, 11]. У книзі «Менеджмент для керівників» [7] студент може знайти виклад теоретичних і практичних положень щодо соціаль ної відповідальності. У монографії за редакцією О. Г. Білорусії висвітлені результати досліджень соціальної та екологічної безпеки в умовах глобалізації [4], врахування яких набуває дедалі більшого значення в діяльності міжнародних корпорацій. У цій книзі висвітлюються також етичні та соціальні наслідки діяльно-сті транснаціональних корпорацій в Україні. І, нарешті, в деяких рекомендованих джерелах [1, 5] висвітлюються питання управ-ління екологічною діяльністю міжнародних корпорацій. Це сто-сується популярної у світі моделі німецького дослідника і бізне-смена Георга Вінтера [1], що ґрунтується на міжнародних стан-дартах серії ISO-14000, а також фундаментального довідкового видання В. В. Гончарова [5], в якому висвітлюється досвід управ-ління природоохоронною діяльністю провідних міжнародних ком-паній Західної Європи, США та Японії.
При самостійному вивченні першого питання теми важливо звернути увагу студентів на те, що практичну діяльність у кожній організації здійснюють конкретні менеджери і виконавці відповід-но до своїх функцій і посадових обов'язків, які можуть бути зафі-ксовані в документах (посадових інструкціях) або ж становити предмет усних домовленостей. Але досвідчені фахівці добре знають: жодна найретельніша інструкція не може визначити всі аспекти діяльності. Тому нерідко всупереч інструктивним доку-ментам чи постановам працівники керуються власними уявлен-нями і цінностями під час виконання тієї чи іншої роботи. Тут ми і підійшли до етичних аспектів менеджменту, котрі відобража-ють ще один надзвичайно важливий механізм взаємодії суспільс-тва й менеджменту.
Далеко не завжди ті самі вчинки, дії, форми поведінки в різ-них країнах набувають однакової етичної поведінки. Так, амери-канське законодавство хабарі вважає злочином, але допускає їх певною мірою з боку американських фірм за кордоном. Так звані підмазки — невеликі виплати іноземним державним чиновникам з боку американських компаній для того, щоб прискорити прийн-яття рішень, — не тільки не вважаються злочином, а й нерідко звільняються від оподаткування. Тобто наполовину підпільні по-дачки готівкою вираховуються із сум, які підлягають оподатку-ванню. Сума таких виплат, за даними американської статистики, становить щорічно 98,3 млрд дол.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок