Головна Головна -> Реферати українською -> Макроекономіка -> Класична і неокласична “моделі” економічного кругообігу

Класична і неокласична “моделі” економічного кругообігу

Назва:
Класична і неокласична “моделі” економічного кругообігу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,23 KB
Завантажень:
417
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
МАКРОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА ТА ЇЇ ПОХІДНІ
Досягнення макроекономічної рівноваги - центральна проблема як макроекономічної теорії,так і макроекономіки як науки прикладної.Під макроекономічною рівновагою розуміють досягнення таких народногосподарських пропорцій, за яких динаміка
економічного розвитку характеризуватиметься бажаною стабільністю: без надлишків нереалізованого суспільного продукту, але й без його дефіциту; з повною зайнятістю усіх наявних виробничих ресурсів,але й без їх нестачі;з незмінними темпами економічного зростання, які б забезпечували повнокровне розширене відтворення суспільного виробництва.
Розглянемо макрорівновагу з позицій класичної школи,що є однією з найбільш відомих в економічній науці.Якщо виходити із сучасних уявлень про економічну рівновагу,то класична модель виглядає малопрактичною хоча б тому,що вона виключає з аналізу фактор держави. Однак, знання класичної моделі необхідне, принаймні, з двох причин.
По-перше, кейсіанська теорія,завдяки,якій,власне,і виникла макроекономіка в сучасному розумінні,розвинулась на грунті конструктивної критики класичної теорії.Для більш грунтовного
засвоєння кейнсіанської моделі необхідно усвідомлювати,що передувало її виникненню,від чого в ній з часом відмовились,а що сприйнялося і утвердилось.
По-друге,такі сучасні теоріїї,як монетаризм та теорія,зорієнтована на пропозицію,грунтуються саме на класичній
моделі макрорівноваги.
Класична модель макрорівноваги грунтується на кількох
гіпотезах:1)Рівновага встановлюється в результаті взаємодії
ринків ресурсів,товарів,грошей та заощаджень(інвестицій).
2)Вихідним у встановленні рівноваги є ринок ресурсів.
3)На ринках ресурсів і товарів існує рівень цін,який врівно-
важує попит і пропозицію,і завдяки цінам відбувається автома-
тичне очищення ринків як від зайвого попиту,так і від зайвої
пропозиції. Тобто класична економічна теорія виходить з двох основних положень. По-перше, стверджується, що навряд чи можлива ситуація, в якій рівень сукупних видатків
Y = C + I + G + Xn буде недостатній для закупки продукції, виготовленої при повній зайнятості ресурсів (тобто, навряд чи мижлива ситуація, коли AD = AS).
По-друге, навіть якщо ця ситуація виникає то одразу ж змінюється заробітна плата, ціни і ринкова ставка процента, слідом за спадом сукупного попиту пройде швидкй і незначний спад виробництва, що стабілізує ситуацію. Важливо, що грошовий ринок завжди гарантує рівність інвестицій і заощаджень, а звідси і повну зайнятість ресурсів. Можливе лише “добровільне” безробіття в рамках природнього рівня. Це означає, що в точці рівноваги AD i AS об”єм виробництва Y завжди рівний потенціальному Y*.
Згідно класичної економічної теорії, основним фактором, визначаючим динаміку заощаджень та інвестицій, є ставка процента: якщо вона зросте, то домашні господарства починають відносно більше зберігати і менше вживати з кожної додаткової одиниці доходу. Ріст заощаджень домашніх господарств з часом приводить до зниження цін кредиту, що забезпечує ріст інвестицій.
Грунтуючись на другому з наведених положень класичної мо-
делі,розглянемо спочатку ринок ресурсів.
Головним ресурсом у класичній моделі є ресурс праці,щодо
якого найбільш очевидно справджується правило(закон)спадної
віддачі факторів.
Ринок робочої сили.На ринку робочої сили взаємодіють по-
пит на працю та її пропозиція.Причому попит і пропозиція ро-
бочої сили є функціями середньої ральної заробітної плати(Wr).
Під реальною заробітною платою розуміють доход від праці,
виражений в одиницях створеного продукту.
Функція попиту робочої сили LD = LD (Wr) є спадною,що може
бути записано так:
dLD
< 0, або (LDWr)” > 0
dWr
Функція пропозиції робочої сили LS=LS(Wr),навпаки,зроста-
юча:
dLD
< 0, або (LDWr)” > 0
dWr
(І.Радіонова"Макроекономіка та економічна політика"с.11)
Функції попиту і пропозиції побудовані на графіку
Wr LS(Wr) На графіку показано,що в результаті
взаємодії попиту і пропозиції дося-
Wr1 гаються рівноважна зарплата Wr і рів-
новажна зайнятість L.
Класики вважають,що саморегулювання
ринку праці забезпечує повну зайня-
Wr LD(Wr) тість.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Класична і неокласична “моделі” економічного кругообігу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок