Головна Головна -> Реферати українською -> Макроекономіка -> Економічне зростання та його чинники. економічні цикли

Економічне зростання та його чинники. економічні цикли

Назва:
Економічне зростання та його чинники. економічні цикли
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,81 KB
Завантажень:
379
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1. кономічне зростання та його чинники. економічні цикли
1.1 Зміст і типи економічного зростання. Нагромадження та інвестиції, їх роль в економічному зростанні
міст і типи економічного зростання. Рушійні сили економічного зростання (прогресу). Нагро-мадження та його норма. Інвестиції та їх ефек-тивність. Вплив НТР на економічний розвиток.
Зміст і типи економічного зростання. Проблеми економіч-ного зростання особливо гостро постали перед людством у XX ст., але це не означає, що вони нікого не хвилювали раніше. Уперше про економічне зростання заговорили меркантилісти, а більш-менш предметно цю проблему поставив фізіократ Ф. Кене. Протягом останніх десятиліть однією з найважливіших довгострокових ці-лей економічної політики уряду будь-якої країни є стимулювання економічного зростання, підтримка його темпів на стабільному та оптимальному рівні. Усе це вимагає чіткого уявлення про еконо-мічне зростання, фактори його стимулювання і стримування.
Економічне зростання є надзвичайно складним явищем. З да-ного приводу відомий американський історик економічної думки Б. Селігмен зазначав, що задовільна теорія економічного зрос-тання повинна враховувати природні ресурси, політичні інститу-ти, законодавство, а також багато психологічних і соціальних фа-кторів. Розробка такої всеохоплюючої теорії, на думку вченого, — майже нездійсненне завдання. Відомі економісти, автори теорій економічного зростання, ясна річ, не претендували на створення всеохоплюючої та універсальної теорії, не робили спроб «обійня-ти неосяжне». Тому кожна теорія або модель мають відповідні припущення та абстракції, які дозволяють виділити і вивчити найбільш суттєві фактори економічного зростання.
У теоретичному і практичному аспектах поняття «економічне зростання» тісно пов'язане з терміном «розширене відтворення», але за своїм змістом — це не тотожні економічні категорії. Так, остання (розширене відтворення) охоплює процеси як на макрорівні (національна, світова економіка), так і на мікрорівні (галузь, підприємство). Економічне зростання характеризує стратегічні цілі руху економіки в основному на макрорівні (національному чи світовому). Тут на перший план висувається проблема кількіс-ного та якісного розвитку національної економіки. Сам механізм економічного зростання, як правило, у західній економічній літе-ратурі розглядається незалежно від існуючих соціально-еконо-мічних відносин у тій чи іншій країні (економічній системі).
Сутність поняття «економічне зростання» можна визначити як кількісне збільшення та якісне вдосконалення за відповідний період результатів виробництва (товарів, послуг) та його основних фа-кторів. У західній літературі під цим терміном прийнято розуміти збільшення обсягів товарів і послуг, створених за даний період.
Дійсно, головною метою економічного зростання є збільшен-ня обсягів економічних благ, що сприяє поліпшенню життя насе-лення, створенню стабільної сприятливої соціально-політичної ситуації в країні, підвищенню її міжнародного авторитету. З точ-ки зору етимології (походження) терміну «зростання» близьким є поняття «розвиток», але останнє ширше за змістом. Економічний розвиток — це процес переходу країни від одного стану еконо-міки до іншого, більш досконалого — тобто якісно нового на ос-нові відповідних структурних та інституціональних зрушень. Комплексно це проявляється в якісному вдосконаленні всієї еко-номічної системи.
Виокремлюють два основних типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний. Екстенсивний тип економічного зростання забезпечується за рахунок кількісного збільшення об-сягів функціонуючих факторів виробництва і практично за збе-реження незмінними їх попередніх техніко-технологічних пара-метрів. Інтенсивний тип економічного зростання характери-зується розширенням виробництва на основі якісного поліпшення всіх його факторів, тобто раціонального використання всього виробничого потенціалу. Як відхилення від закономірного проце-су економічного розвитку в окремі періоди для ряду країн може мати (і має) місце регресивний тип зростання, для якого харак-терне тривале зниження обсягів суспільного виробництва.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Економічне зростання та його чинники. економічні цикли

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок