Головна Головна -> Реферати українською -> Макроекономіка -> Вступ до макроекономіки

Вступ до макроекономіки

Назва:
Вступ до макроекономіки
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,47 KB
Завантажень:
42
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Вступ до макроекономіки


ПЛАН
1. Предмет макроекономіки. Його відмінність від предмета мікроекономіки.
2. Макроекономічні моделі: суть та роль у макроекономічному аналізі й прогнозуванні.
3. Двосекторна модель кругообігу продуктів і доходів. Поняття потоку і запасу.
4. Заощадження, інвестиції та фінансові ринки в моделі кругообігу.
5. Роль державного сектора в кругообігу доходів та продуктів.
6. Модель кругообігу для відкритої економіки.
7.Поняття і тотожність "витоків" та "ін'єкцій". Рівняння (тотожність) сукупних витрат.


1. Предмет макроекономіки. Його відмінність від предмета мікроекономіки
Макроекономіка як одна із складових частин економічної теорії є наукою про поведінку економіки як єдиного цілого. Вона вивчає причини циклічних коливань і взаємозв'язок динаміки обсягів виробництва, рівня інфляції та безробіття.
В основі макроекономіки лежать мікроекономічні явища та процеси. А це означає, що:*
макроекономічні показники є результатом зведення показників економічної діяльності окремих домогосподарств та фірм;*
макроекономічні закономірності відображають тенденції масової поведінки на мікрорівні;*
при побудові макроекономічних моделей виходять із припущення про те, що домогосподарства та фірми приймають оптимальні мікроеко-номічні рішення;* 
макроекономічні процеси є результатом взаємодії економічних аґентів
та економічної політики держави.
Економічна політика — це цілеспрямований вплив держави на вироб-ництво, доходи, зайнятість, інфляцію та інші макроекономічні параметри за допомогою зміни пропозиції грошей, рівня податків та державних витрат.
Макроекономічні фактори (такі, як рівень ринкової процентної ставки, інфляції, безробіття тощо) впливають на рішення домогосподарств про заощадження, інвестиції, споживчі витрати, що, в свою чергу, визначає ве-личину і структуру сукупного попиту. Тому мікро- і макроекономічні про-цеси тісно взаємопов'язані.
На відміну від мікроекономіки, макроекономіка використовує у своєму аналізі аґреґовані величини: валовий внутрішній продукт (а не випуск окре-мої фірми), середній рівень цін (а не ціни на конкретні товари), ринкову процентну ставку (а не ставку процента окремого банку), рівень інфляції, зайнятості, безробіття тощо.
Основними макроекономічними показниками є:*
темп зростання реального ВВП;*
рівень інфляції;*
рівень безробіття.
2. Макроекономічні моделі: суть та роль
у макроекономічному аналізі й прогнозуванні
Для того щоб вивчити економіку, макроекономісти складають та розгля-дають макроекономічні моделі, які в спрощеній формі, за багатьох при-пущень, встановлюють основні залежності між економічними показниками.
Макроекономічні моделі містять в собі екзогенні (або зовнішні) змінні, величина яких "встановлюється" урядом та Національним банком, та ендогенні (або внутрішні) змінні, величина яких є результатом розв'язку моделі.
Найчастіше до екзогенних змінних відносять рівень державних витрат (G), ставки оподаткування (t) та величину пропозиції грошей (М).
До ендогенних (внутрішніх) змінних, як правило, належать обсяг ви-пуску та рівень зайнятості, рівень інфляції і безробіття.
Модель показує, як зміна однієї з екзогенних величин впливає на ендогенні показники - ті, що пояснюються в моделі. Це дає змогу досягти опти-мального поєднання інструментів фіскальної та монетарної політики,;
3. Двосекторна модель кругообігу продуктів і доходів. Поняття потоку і запасу
В основі макроекономічного аналізу лежить найпростіша модель круго-вих потоків (або модель кругообігу продуктів і доходів). В елементарній своїй формі ця модель містить лише дві категорії економічних аґентів -домогосподарства та фірми — і не передбачає державного втручання в економіку, а також будь-яких зв'язків із рештою країн світу (мал. 1.1).
Із схеми видно, що економіка є замкненою системою, в якій доходи одних економічних аґентів є витратами інших:* 
споживчі витрати домогосподарств на придбання товарів є доходами фірм від реалізації готової продукції;* 
витрати фірм на оплату ресурсів є доходами домогосподарств (заробітна плата, рента, інші види доходів).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Вступ до макроекономіки

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок