Головна Головна -> Реферати українською -> Макроекономіка -> Конкуренція, ринкова монополія, антимонопольне регулювання

Конкуренція, ринкова монополія, антимонопольне регулювання

Назва:
Конкуренція, ринкова монополія, антимонопольне регулювання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,65 KB
Завантажень:
224
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат
на тему:
“Конкуренція, ринкова монополія, антимонопольне регулювання”


1. КОНКУРЕНЦІЯ ЯК КАТЕГОРІЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Важливим складовим компонентом механізму ринкової еко-номіки є конкуренція. Це економічна боротьба, суперництво між відокремленими виробниками продукції, робіт, послуг щодо задово-лення своїх інтересів, пов'язаних з продажем цієї продукції, викона-них робіт, наданням послуг одним і тим же споживачам.
Основне завдання і головна функція конкуренції — завоюва-ти ринок, в боротьбі за споживача перемогти своїх конкурентів, забезпечити одержання сталого прибутку.
Конкуренція має як негативні, так і позитивні риси. Негативні риси конкуренції. Дрібні виробники витісняються капіталом, перші розорюються, інші збагачуються, посилюється со-ціальне, майнове розшарування населення, загострюється безробіття. Позитивні риси конкуренції. Вона є рушійною силою ринкової економіки. В умовах конкуренції перемагає той, хто створює високо-якісну продукцію при найменших витратах виробництва завдяки використанню науково-технічних досягнень, передовій організації праці. Конкуренція приносить користь суспільству: стимулює економію матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, спонукає по-стійно поновлювати асортимент продукції, що випускається, пиль-но стежити за науково-технічним прогресом.
Конкуренція позбавлена суб'єктивних вад. Підсумки її оцінюють самі споживачі, віддаючи перевагу тим чи іншим товарам. Слід за-значити, що без конкуренції не може діяти закон вартості. Вона є процесом-причиною, що веде до утворення вартості. Цей причинно-наслідковий зв'язок у минулому не визнавався. А саме він визначає сутність закону вартості.
Ще не так давно вважали, що конкурентна боротьба веде до хаосу та анархії. Однак життя спростувало таке твердження. Американсь-кий економіст П. Самуельсон у книзі «Економікс» зазначає, що «кон-курентна система — це складний механізм невимушеної координації, який діє через систему цін і ринків, механізм зв'язку, що служить для об'єднання знань і дій мільйонів різних індивідуумів. Без допомоги центральної служби розвідки ця система вирішує одну з найскладніших проблем, яку тільки можна уявити: проблему, що охоплює тисячі не-відомих змінних і відносин. Цю систему ніхто не винаходив. Вона просто розвинулася, і, подібно до людської натури, змінюється. Вод-ночас вона задовольняє не меншою мірою першу вимогу, що пред'яв-ляється до будь-якого соціального організму: вона здатна вижити».
Отже, конкуренція — головна ознака ринкової економіки.
Виникнення ринкової економіки знаменується появою вільної конкуренції. Проте існування купівлі-продажу товарів, використан-ня грошей може бути і без конкуренції. Ось чому треба з'ясувати, як виникає конкуренція.
2. УМОВИ ВИНИКНЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ
Першою умовою виникнення конкуренції є наявність на ринку великої кількості виробників будь-якого конкретного продукту або ресурсу. Якщо виробництво зосереджено в руках одного власни-ка, як в умовах адміністративно-командної системи, коли при ство-ренні багатьох видів продукції командувала тільки держава, панує державна монополія, яка по суті заперечує конкуренцію.
Друга умова виникнення конкуренції — це свобода вибору гос-подарської діяльності виробників. Кожний з них обирає не тільки що виробляти, а й має право вносити будь-які зміни в продукцію, визначати її обсяг тощо.
Третьою умовою виникнення конкуренції є відповідність між тим, що визначає попит, і тим, що визначає пропозицію. Якщо, при-пустімо, попит перевищує пропозицію, покупець не має свободи ви-бору продукції. Всі вироблені товари легко реалізуються, оскільки існує дефіцит. Там, де дефіцит, там немає вільної конкуренції.
Четвертою умовою виникнення конкуренції слід вважати на-явність ринку засобів виробництва. У конкурентній боротьбі велике значення має встановлення високої норми прибутку, яка по суті є орієнтиром у виборі господарської діяльності. Проте вибір діяльності показує тільки можливість виробництва. Для того щоб ця можливість перетворилась на дійсність, потрібно, маючи грошовий капітал, пе-ретворити його на засоби виробництва.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Конкуренція, ринкова монополія, антимонопольне регулювання

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок