Головна Головна -> Реферати українською -> Макроекономіка -> Розміщення продуктивних сил

Розміщення продуктивних сил

Назва:
Розміщення продуктивних сил
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,66 KB
Завантажень:
471
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
ВСТУП
Розміщення продуктивних сил – галузь економічної науки, що вивчає специфічні, просторові аспекти вияву економічних законів. Об’єктом вивчення є продуктивні сили.
Природною основою демографічного стану в Україні є народонаселення. Найважливішою характерною рисою народо-населення є те, що воно є природною основою формування трудо-вих ресурсів, найголовнішого елемента продуктивних сил.
Трудові ресурси - це частина населення України, яка за фізичним розвитком, здоров'ям, набутою освітою, професійними знаннями та кваліфікацією здатна працювати у народному господарстві, займатися корисною суспільною діяльністю.
Чисельність населення, його динаміка і статево-вікова структу-ра є найважливішими показниками демографічної характеристики народонаселення.
Найважливішим фактором динаміки загальної чисельності насе-лення України є його природний рух.
Зниження природного приросту спричиняє деформацію віко-вої структури населення, зумовлює зниження природного приро-сту трудових ресурсів. "Старіння" населення призводить до збіль-шення економічного навантаження на працездатних, труднощів у формуванні трудових ресурсів, забезпеченні народного господар-ства робочою силою.
Підвищення рівня життя населення в територіальному розрізі залежить від раціонального використання трудових ресурсів, що відображено і в затратах живої праці на виробництво відповідної продукції.
Для характеристики розміщення населення використовують поняття "розселення". Розселення є міським і сільським. Основни-ми чинниками розселення, в тому числі його інтенсивності і напря-мів, є соціально-економічні (розвиток та розміщення продуктив-них сил тощо), природні та демографічні.
Щодо темпів зростання населення України, то вони надто повільні через зниження природного приросту, його механічну рухливість та інтенсивний відплив осіб молодого віку, що зумовлює деформацію вікової структури працездатних. У перспективі очікується зменшення приросту трудових ресурсів, що позначиться на розширеному відтворенні і зумовить потребу максимальної орієнтації на впровадження трудозберігаючих технологій.
Все це визначає актуальність теми моєї контрольної роботи.
Мета контрольної роботи – розглянути і проаналізувати демографічні передумови розміщення продуктивних сил. Для досягнення цієї мети я ставлю перед собою наступні завдання:
Розглянути структуру й розподіл за видами зайнятості, сферами виробництва, галузями народного господарства.
Охарактеризувати трудоресурсну ситуацію та її регіональні особливості.
Вивчити шляхи раціоналізації використання трудових ресурсів.
1. Структура й розподіл за видами зайнятості, сферами виробництва, галузями народного господарства
Трудові ресурси — це частина населення країни, яка за фізичним розвитком, набутою освітою, професійно-кваліфікаційним рівнем здатна працювати у народному господарстві, займатися суспільно корисною діяльністю. Чисельний склад трудових ре-сурсів, їх динаміка залежать від природного приросту населення, його статево-вікової структури, а також інтенсивності міграцій-них процесів.
Трудові ресурси складаються з таких категорій населення: перша — працездатне населення у працездатному віці (за винятком непрацюючих інвалідів першої та другої груп, а також непрацюючих осіб працездатного віку, що отримують пенсії на пільгових умовах); друга категорія — працюючи пенсіонери; третя — пра-цюючі підлітки (особи до 16 років). Для чоловіків тривалість працездатного віку становить 44 роки (від 16 до 59 включно), а для жінок — 39 років (від 16 до 54 років включно). Це основна час-тина трудових ресурсів України, на яку припадає більше ніж 95 %.
В Україні у 2000 р. загальна чисельність трудових ресурсів становила близько 30 млн чол., у тому числі працездатне населення у працездатному віці — 27,4 млн чол., особи у віці, старшому за працездатний, — 2,5 млн чол., працюючі підлітки — 1,2 тис. чол.
Трудові ресурси розподіляються за різними видами зайнятості: зайняті в суспільному виробництві (на державних та коопера-тивних підприємствах та в організаціях); зайняті в домашньому та особистому підсобному сільському господарстві та зайняті ін-дивідуальною трудовою діяльністю; зайняті на навчанні з відри-вом від виробництва; зайняті у сфері військової діяльності (вій-ськовослужбовці).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Розміщення продуктивних сил

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок