Головна Головна -> Реферати українською -> Макроекономіка -> Хіміко-лісовий комплекс

Хіміко-лісовий комплекс

Назва:
Хіміко-лісовий комплекс
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,12 KB
Завантажень:
62
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Хіміко-лісовий комплекс
Хіміко-лісовий комплекс охоплює галузі промисловості, що про-дукують сировину й конструкційні матеріали. До них передусім належать хімічна (рис. 10) і лісова промисловість, які забезпечують господарство мінеральними добривами, содою, фарбами, паливно-мастильними про-дуктами, пластмасами, синтетичними волокнами, пиломатеріалами, папером, целюлозою тощо. Особливістю комплексу є його здатність за-безпечувати господарство продукцією з наперед визначеними властивостями, поліпшеної якості і в потрібній кількості. У промислово-му комплексі України частка хімічної промисловості ще незначна (близько 6,5% вартості валової продукціїрВиробництво основних видів продукції хімічної промисловості України' характеризується даними^габл. 36.
Хімізація господарства України виявляється в широкому викорис-танні мінеральних добрив у різних галузях та сферах господарства, у впровадженні хімічних технологій у промисловість і сільське господарст-во, сприянні інтенсифікації виробничих процесів, економії витрат суспільної праці.
Хімічна промисловість належить до складних галузей. У структурі хімічної та нафтохімічної галузей виділяють такі підгалузі: гірничо-хіміч-ну; основну хімію; хімію органічного синтезу; галузі з виробництва полімерних матеріалів; хімію тонкого органічного синтезу (лаки, фарби, фотохімічні товари); побутову хімію. Останнім часом відокремилася мік-робіологічна промисловість, яка тепер не належить до хімічної. Основу хімічної промисловості становлять видобуток сировини, виробництво мінеральних добрив і полімерних матеріалівХ
Численні міжгалузеві, внутрішньогалузеві й технологічні зв'язки, широкий асортимент продукції, використання великої/ількості палива, енергії та води зумовлюють своєрідність територіальної організації хімі-чної промисловості. Сучасне розміщення галузі зумовлене також географічними, економічними і технічними чинниками.
Географія сировинних ресурсів, їх потужність, умови залягання іс-тотно впливають на розміщення підприємств гірничо-хімічної промисловості. Зростання потреб у нафті й газі, що стали основною сиро-виною в галузі органічного синтезу та нафтохімічної промисловості, посилює вплив чинника сировинних ресурсів на розміщення виробницт-ва. Щоправда, наявність розгалуженої мережі трубопроводів сприяє наближенню виробництва до районів споживання.)
При обгрунтуванні розміщення конкретних хімічних виробництв ураховують і чинники, що випливають із структури витрат на одержання та споживання хімічної продукції: сировинний (частка сировини і матері-алів в 1 т готового продукту); енергетичний (витрати палива в умовних тоннах на 1 т готового продукту); водний (об'єми водоспоживання і стіч-них вод, які потребують очищення); трудовий (виділення виробництв з високими затратами живої праці на одиницю готової продукції); транс-портний (для обгрунтування розміщення великотоннажних виробництв).
Дуже важливим чинником впливу на розміщення хімічних вироб-ництв є утворення різних твердих, рідких і газоподібних відходів. Особливо багато відходів у гірничій хімії. Значення кожного чинника залежить від структури витрат на виробництво продукції в хімічній і нафтохімічній промисловості.
Вирішальний вплив на основні чинники, що визначають вибір ра-йону розміщення хімічних виробництв, має науково-технічний прогрес. Істотно змінюється значення сировинного й енергетичного чинників. Поступово зменшується їх лімітний вплив. Впроваджуються безвідходні технології, автоматизація виробництва.
Тхімічна промисловість належить до найбільш матеріаломістких. Характерною її ознакою є застосування допоміжних матеріалів. Частка матеріальних витрат у гірничо-хімічній промисловості становить 22,7%, у виробництві хімічних волокон - 59,0, синтетичних барвників - 62,6, пла-стмас і синтетичних смол - 72,2, лаків і фарб - 90,1, продукції основної хімії г 61,6%.
Сировинна база хімічної промисловості надзвичайно різноманітна (корисні копалини, сільськогосподарська сировина, вторинні продукти промислової переробки, синтетичні хімічні матеріали, повітря та вода).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Хіміко-лісовий комплекс

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок