Головна Головна -> Реферати українською -> Макроекономіка -> Неокейнсіанські макроекономічні моделі

Неокейнсіанські макроекономічні моделі

Назва:
Неокейнсіанські макроекономічні моделі
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
32,11 KB
Завантажень:
195
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Неокейнсіанські макроекономічні моделі

1.Модель IS - LM (товарний та грошовий ринки).

Крива IS.

Крива LM.

Теорія надання переваг ліквідності.

Побудова і доведення кривої LM.

Вплив коефіцієнтів на характеристику кривої LM.

Логічно-структурні схеми на моделі IS-LM.

Ефект витіснення.

2.Модель Манделла - Флемінга (рівновага товарного,

грошового і зовнішнього ринків).

Доведення і відображення моделі Манделла-Флемінга в

координатах і, Y .

Модель Манделла-Флемінга в координатах q та Y при

плаваючому курсі.

Модель Манделла-Флемінга в координатах q та Y при

фіксованому курсі.

3. Різноманітні пояснюючі моделі макроекономічної рівноваги.

4. Стан та чинники макрорівноваги в економіці сучасної

України.

1. Як зауважує видатний економіст Пол Самуелсон з приводу кни-

ги Кейнса "Загальна теорія зайнятості,процента і грошей ","са-

ма кейнсіанська система викладена в ній незрозуміло...Спалахи

осяяння та інтуіції поєднуються з нудною алгеброю".Саме тому

у кейнсіанської теорії було багато інтерпретаторів,які пропо-

нували своє розуміння і водночас доповнювали та розвивали

погляди Дж.М.Кейнса.

Чим коpисною для pозуміння загальної pівноваги є модель

IS-LM? Перш за все вона дає можливість врахувати більше змін-

них,тобто повніше відображає реальні зв'язки між явищами.

Розглядаючи елементи сукупних витрат, ми прийняли,що рівень

інвестицій є фіксованим. Але таке припущення надто спрощує

дійсність. Адже інвенстиції залежать,принаймні,від ставки

процента.Функцію інвестицій можна визначити так:

I=I (i), де i - ціна позички або норма процента.

Грошовий ринок впливає на ринок товарів через зміну нор-

ми процента, а сам він "відчуває" на собі впливи товарного

ринку завдяки зміні обсягів доходів (витрат).

У найбільш загальний спосіб модель IS-LM можна визначити

як пояснюючу модель взаємозв'язку товарного та грошового

ринків./Як розуміти назву моделі IS-LM ? Двома частинами мо-

делі є криві IS та LM. Назва кривої IS походить від перших

літер англійських слів investment (інвестиції) та save (за-

ощадження). Відповідно LM - від перших літер слів

liquidity (ліквідність) та money (гроші).У моделі Хікса,од-

нак, не враховано ринок праці, хоча багато дослідників вважа-

ли, що таке ігнорування ринку праці збіднює інтерпретацію

кейнсіанської теорії.Пізніше Елвін Хансен розширив власне мо-

дель IS-LM,додавши до неї рівняння і графік рівноваги на рин-

ку праці.Тому часто модель IS-LM називають моделлю Хікса-

Хансена.Ми розглянемо модель IS-LM ,без врахування ринку

праці/.

1.1. Крива IS. Врахування впливу ставки процента i, яка фор-

мується на ринку інвестицій, на величину загальних доходів Y

дає можливість побудувати криву IS. Вона показує всі ком-

бінації ставки процента i та випуску Y, при яких товарний ри-

нок перебуває у стані рівноваги.

Виведемо рівняння кривої:

AD = C+I+G

C = Cr + c”(1-t)Y

I = Ir - bi ,де b - коефіцієнт еластичності інвестицій за

процентною ставкою.

G = Gr

AD = Y

Із вищенаведених рівнянь випливає:

Y= Cr+Ir+Gr+c”(1-t)Y-bi

Якщо позначити Cr+Ir+Gr як E, то матимемо:

Y= E+c”(1-t)Y-bi

Y-c”(1-t)Y (E-bi)

--------- = ---------

Y Y

E-bi 1

1-c”(1-t) = ----- звідси Y = ---------- (E-bi)

Y 1-c”(1-t)

1

Якщо --------- позначити як α, то матимемо такий варі-

1-c”(1-t)

ант формули кривої IS:

Y= α(E-bi)

Що можна сказати про криву IS, виходячи з вищенаведеної

формули?

1.Ця лінія є спадною, оскільки коефіцієнт b має від'ємне зна-

чення.

2.Чим більшим є α, тим більше лінія нахилена до горизонтальної

осі; при великих значеннях незначні зміни ставки процента i

призводять до значних змін обсягу випуску Y, і навпаки.

3.Коефіцієнт тим більший, чим більшою є гранична схильність

до споживання і меншою частка податків у доходах.

4.Збільшення або зменшення E зсуває лінію IS праворуч або

ліворуч.

Тепер побудуємо лінію IS, спираючись на графіки рівнова-

ги ринку товарів та інвестицій (система графіків1).

1)ринок товарів

2)графік IS 3)ринок інвестицій

1. Графік кривої IS побудовано в координатах Y та i шляхом

поєднання інших графіків.

2. Для побудови графіка IS приймаємо, що відбулося збільшення

ставки процента від i1 до i2 (графік ринку інвес-

тицій).Обернений зв'язок між ставкою процента та інвестиціями

(функція I=I-bi)зумовлюєте,що при збільшенні ставки процента

інвестиції зменшуються: i I(i) ;

3. Зменшення інвестицій спричиняє відповідне зменшення зап-

ланованих витрат AD.На " кейнсіанському хресті" (графік ринку

товарів) це відобразиться зменшенням Y.

Крива IS є більш пологою при умові, якщо :

чутливість інвестицій (b) до динаміки ставки процента велика;

гранична схидьність до споживання (с ) велика;

гранична ставка оподаткування (t) невелика.

4. Лінія IS представлена як обернена залежність між ставкою

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Неокейнсіанські макроекономічні моделі

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок