Головна Головна -> Реферати українською -> Макроекономіка -> Демографічні передумови розміщення продуктивних сил

Демографічні передумови розміщення продуктивних сил

Назва:
Демографічні передумови розміщення продуктивних сил
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,79 KB
Завантажень:
334
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
На тему:
„Демографічні передумови розміщення продуктивних сил”


ЗМІСТ
ВСТУП 3
Демографічна ситуація в Україні та її регіональні особливості 5
Характеристика населення і трудових ресурсів України
2.1. Народонаселення України і його територіальна організація 10
2.2. Трудові ресурси України та їх структура 14
3. Проблеми і перспективи використання трудового потенціалу
3.1. Зайнятість населення 19
3.2. Безробіття і ринок праці 20
ВИСНОВКИ 21
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 23
ВСТУП
Розміщення продуктивних сил – галузь економічної науки, що вивчає специфічні, просторові аспекти вияву економічних законів. Об’єктом вивчення є продуктивні сили.
Продуктивні сили – це система суб’єктивних (людина) і речових (засобів виробництва) елементів, що виражають активне ставлення людей до природи. У процесі праці освоюються природні ресурси, відтворюються умови існування людей, відбувається соціальний розвиток. Наука про розміщення продуктивних сил вивчає територіальну організацію виробництва, яка обіймає не просто розташування виробництва, але й елемент управління.
Розглядаючи РПС України, то, з одного боку, Україна – одна з найбільших держав світу за економічним потенціалом. З іншого боку, продукування національного продукту на душу населення істотно відстає від багатьох розвинутих країн, падає природній приріст населення. Причини такого стану мають соціально-економічний характер, що, загалом беручи, виходить за межі курсу РПС.
Природною основою демографічного стану в Україні є народонаселення. Роль його як основи суспільного виробництва полягає в тому, що воно виступає споживачем матеріальних благ і тим самим зумовлює розвиток насамперед галузей, які орієнтуються у своєму розміщенні на споживача. Однак найважливішою характерною рисою народо-населення є те, що воно є природною основою формування трудо-вих ресурсів, найголовнішого елемента продуктивних сил.
Чисельність населення, його динаміка і статево-вікова структу-ра є найважливішими показниками демографічної характеристики народонаселення.
Найважливішим фактором динаміки загальної чисельності насе-лення України є його природний рух.
Зниження природного приросту спричиняє деформацію віко-вої структури населення, зумовлює зниження природного приро-сту трудових ресурсів. "Старіння" населення призводить до збіль-шення економічного навантаження на працездатних, труднощів у формуванні трудових ресурсів, забезпеченні народного господар-ства робочою силою.
Підвищення рівня життя населення в територіальному розрізі залежить від раціонального використання трудових ресурсів, що відображено і в затратах живої праці на виробництво відповідної продукції.
Для характеристики розміщення населення використовують поняття "розселення". Розселення є міським і сільським. Основни-ми чинниками розселення, в тому числі його інтенсивності і напря-мів, є соціально-економічні (розвиток та розміщення продуктив-них сил тощо), природні та демографічні.
Щодо темпів зростання населення України, то вони надто повільні через зниження природного приросту, його механічну рухливість та інтенсивний відплив осіб молодого віку, що зумовлює деформацію вікової структури працездатних. У перспективі очікується зменшення приросту трудових ресурсів, що позначиться на розширеному відтворенні і зумовить потребу максимальної орієнтації на впровадження трудозберігаючих технологій.
Все це визначає актуальність теми моєї контрольної роботи.
Мета контрольної роботи – розглянути і проаналізувати демографічні передумови розміщення продуктивних сил. Для досягнення цієї мети я ставлю перед собою наступні завдання:
Розглянути демографічну ситуацію та її регіональні особливості в Україні.
Охарактеризувати чисельність населення, його динаміку, національний склад та статево-вікову структуру.
Дати оцінку трудовим ресурсам України.
Вивчити проблеми та перспективи використання демографічного потенціалу
Переглянути стан зайнятості населення.
Дати визначення безробіттю та ринку праці.
Демографічна ситуація в Україні та її регіональні особливості
У комплексі передумов розміщення продуктивних сил демографічні є найважливішою складовою частиною, бо трудові ресурси – головна продуктивна сила.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Демографічні передумови розміщення продуктивних сил

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок