Головна Головна -> Реферати українською -> Макроекономіка -> Зовнішня торгівля на початку третього тисячоліття

Зовнішня торгівля на початку третього тисячоліття

Назва:
Зовнішня торгівля на початку третього тисячоліття
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,81 KB
Завантажень:
216
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Сучасному етапу зовнішньої торгівлі сприяє науково-технічний прогрес. Зовнішню торгівлю на початку третього тисячоліття можна охарактеризувати такими тенденціями:*
збільшенням частки готових виробів та напівфабри-катів і зниженням частки сировинних та продовольчих товарів;*
зростанням частки машин, обладнання і транспортних засобів у світовому товарообороті;*
інтенсифікацією обміну продукцією інтелектуальної праці (ліцензії, ноу-хау, інжинірингові послуги);*
динамічним зростанням експорту (імпорту) послуг, особливо нових видів — консультаційних, банківських, інформаційних, зв'язку, оренди тощо.
У зовнішній торгівлі вирізняють експорт (імпорт): 1) си-ровинних товарів; 2) промислових товарів, машин і обладнан-ня; 3) продукції інтелектуальної праці (патенти, ліцензії, інжиніринг); 4) послуг.
У сфері зовнішньої торгівлі мова може йти про її види, форми та методи.
У зовнішній торгівлі виділяють такі форми.
1. За специфікою взаємодії суб'єктів зовнішньоеко-номічної діяльності виокремлюють традиційну зовнішню торгівлю, зустрічну торгівлю, торгівлю за кооперацією та лізингові операції.
2. За специфікою регулювання зовнішньої торгівлі вио-кремлюють звичайну зовнішню торгівлю, торгівлю із застосу-ванням режиму найбільшого сприяння, торгівлю з застосуван-ням преференцій і дискримінаційну торгівлю. Зазначене ще має й іншу назву — торговельний режим.
Зовнішня торгівля здійснюється за допомогою двох ме-тодів.
І. Прямий жтод, який передбачає встановлення прямих зв'язків між виробником і кінцевим споживачем на підставі договору купівлі-продажу. Прямий метод використовується при купівлі-продажу на зовнішніх ринках на підставі довгост-рокових контрактів, при експорті великогабаритного і дорого-го устаткування, при експорті стандартного, багатосерійного устаткування через власні іноземні філії, які мають свою тор-
говельну мережу, при закупівлі сільськогосподарської про-дукції безпосередньо у фермерів. У більшості випадків уся зовнішня торгівля здійснюється через торгово-посередницьку ланку на підставі відповідних контрактів, договорів. Прямі .зв'язки характеризуються тим, що вони передбачають поста-"ання заздалегідь відомої продукції, цілеспрямовані і характе-риз\ Іогься тривалість та стійкістю відносин споживача і по-стачальника;
2. Непрямий, або опосередкований метод, передбачає купівлю (продаж) товарів через торгово-посередницьку ланку на підставі укладення спеціального договору з торговим посе-редником, який передбачає виконання певних зобов'язань у зв'язку з реалізацією товарів продавця. У здійсненні зовнішньої торгівлі непрямий метод реалізується не тільки че-рез посередницьку ланку, а й через біржі, аукціони, міжна-родні торги (тендери).
Торговельне посередництво є предметом спеціалізації для торговельних і посередницьких фірм, комерційних агентів, які діють відповідно до .наявних правових рамок та згідно з базови-ми юридичними документами, що регламентують комерційну діяльність — контракт. Торгове посередництво в економічному сенсі — широке поняття. Воно охоплює значне коло послуг з по-шуку закордонного контрагента, підготовки і здійснення угоди, кредитування сторін і надання гарантій сплати товару покуп-цем, здійснення транспортно-експедиторських операцій і стра-хування товарів під час транспортування, виконання митних формальностей, проведення рекламних та інших заходів з про-сування товарів на зовнішні ринки, здійснення технічного об-слуговування та інших операцій. Види і характер торговельно- '* посередницьких операцій обумовлюються функціями, що їх ви-конують посередники. Нині посередницькі функції значно роз-ширилися, що пов'язано зі зростанням ролі торговельно-посе-редницької ланки в зовнішній торгівлі.
Метою залучення посередників у зовнішній торгівлі є підвищення ефективності експортно-імпортних операцій за
рахунок використання послуг кваліфікованих фахівців, їхньої інформаційної бази та встановлених ними раніше господарсь-ких зв'язків, прискорення обігу капіталу, отримання не-обхідних правових, консультаційних послуг, оформлення не-обхідної документації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Зовнішня торгівля на початку третього тисячоліття

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок