Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Макроекономіка -> Фінансовий механізм і регулювання ринкових відносин

Загрузка...

Фінансовий механізм і регулювання ринкових відносин

Назва:
Фінансовий механізм і регулювання ринкових відносин
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,48 KB
Завантажень:
353
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Курсова робота
з «Фінансів»
На тему: «Фінансовий механізм і регулювання ринкових відносин».


План
Вступ……………………………………………………………….3
Призначення і роль фінансового механізму……………………...5
Склад і структура фінансового механізму………………………..9
Фінансове панування………………………………………..10
Фінансовий контроль………………………………………..12
Фінансові важелі……………………………………………..17
Правові засади організації фінансових відносин………….19
3.Використання фінансового механізму для регулювання ринкових відносин……………………………………………………………….22
Висновок………………………………………………………….26
Список використаної літератури……………………………...28
Вступ
Фінанси є рушійною силою національного господарства. Фінансові відно-сини в країні можуть успішно розвиватися тільки тоді, коли держава створює відповідні умови. Сучасний етап управління розвитком економіки України забезпечується шляхом поєднання ринкового саморегулювання та системи державного регла-ментування ринкових відносин. Ринок самостійно регулює розвиток суб'єктів господарювання та виробництво товарів і сфери послуг на основі взаємодії еле-ментів ринкового механізму: попиту, пропозиції і ціни. Система державного рег-ламентування доповнює ринкове саморегулювання, спрямовуючи його на до-сягнення цілей і завдань, визначених економічною політикою уряду.
Державне регулювання економічною сферою пов'язане із застосуванням господарського механізму. Його сутність економісти трактують неоднозначно. На думку українських економістів В. Федосова, М. Буряка, Д. Бутакова та ін-ших, складові господарського механізму передбачають чотири елементи: фінан-совий механізм, індикативне планування, ціни та юриспруденцію. Провідна роль у господарському механізмі належить фінансовому механізму.
В економічній літературі досить широко використовується поняття "фінан-совий механізм". Водночас єдиної думки щодо визначення фінансового меха-нізму та взаємодії його елементів серед економістів немає. Так, у виданій остан-нім часом монографічній, навчальній і навчально-методичній літературі визначення фінансового механізму значною мірою подається як сукупність його елементів, що не можна вважати належно економічно обґрунтованим.
Зокрема автори навчального посібника "Фінанси підприємств" за редак-цією доктора економічних наук Г.Г. Кірейцева зазначають: "Фінансовий меха-нізм — це сукупність методів реалізації економічних інтересів шляхом фінансо-вого впливу на соціально-економічний розвиток підприємства. Складовими фінансового механізму є: фінансове забезпечення; фінансове регулювання; сис-тема фінансових індикаторів і фінансових інструментів, які дають змогу оціни-ти цей вплив"
На думку В.М. Опаріна, "фінансовий механізм — сукупність фінансових ме-тодів і форм, інструментів та важелів впливу на соціально-економічний розвиток суспільства". Аналогічне визначення дають О.Р. Романенко, СЯ. Огородник, М.С. Зязюн, А.А. Славкова: "Фінансовий механізм — сукупність фінансових ме-тодів і форм, інструментів і важелів впливу на соціально-економічний розвиток суспільства". В.Д. Базилевич і Л.О. Баластрик пропонують таке визначення: "Фі-нансовий механізм — це сукупність економіко-організаційних та правових форм і методів управління фінансовою діяльністю держави у процесі створення й ви-користання фондів фінансових ресурсів з метою забезпечення різноманітних пот-реб державних структур, господарських суб'єктів і населення". В.І. Аранчій вва-жає, що "фінансовий механізм підприємства — це сукупність форм і методів формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення фінансової діяльності підприємства". Л.Л. Осипчук свідчить, що "фінансовий механізм — це сукупність видів, форм і методів організації фінансових відносин".
Головне завдання фінансового механізму полягає у забезпеченні узгоджен-ня інтересів держави з інтересами суб'єктів господарювання, що здійснюють ви-робництво валового внутрішнього продукту. З допомогою фінансового механіз-му забезпечується розподіл створеного у суспільстві ВВП на частини, одна з яких спрямовується до державного бюджету, а друга залишається у безпосе-редніх виробників.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: Фінансовий механізм і регулювання ринкових відносин

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок