Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Сутність, види і рівні нових виробів

Сутність, види і рівні нових виробів

Назва:
Сутність, види і рівні нових виробів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,76 KB
Завантажень:
160
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат
Сутність, види і рівні нових виробів


В умовах частої зміни конкурентного оточення, технологій і відповідно запитів покупців ТВП значної уваги потребують роз-робка і впровадження нових промислових товарів. У сучасній літературі з поняттям нового товару пов'язано понад 50 визначень [12, с. 121]. Наведемо деякі з них.
Новий товар:

це кінцевий результат творчого пошуку, що суттєво поліпшує розв'язання будь-якої проблеми споживача або вирішує цілком нову проблему;

це новий запропонований ринку продукт, що відрізняється від існуючих товарів аналогічного призначення певною зміною споживчих властивостей;

це виріб, який задовольняє нові потреби споживачів або на якісно вищому рівні існуючі.

е серійна чи масова продукція, виробництво якої вперше освоєно підприємством за умови, що його розробка та впровадження у виробництво здійснювались відповідно до нор-мативних документів зі стандартизації;

це модифікований товар (тобто частково змінений існуючий товар) або нововведення, яке споживач вважає значущим.
Модифікація — це зміни у продукції, які охоплюють розроб-ку нових моделей, стилів, кольорів, удосконалення товарів і но-вих торговельних марок.
Нововведення — це комплексний процес створення та викори-стання нового практичного засобу (новинки) для нової чи кращо-го задоволення існуючої потреби.
Новинка, новація — нове (оновлене, змінене, новий вид про-дукції, технології тощо) порівняно з існуючим у цій сфері.
Багатозначність поняття "новий товар" відбиває існуюче різ-номаніття його властивостей і характеристик як нового. Часто ви-значення або вузьке, однобічне (наприклад, з позицій вироб-ника чи споживача), або абстрактне (як товар, що задовольняє потребу).
Наведемо три основних підходи до визначення поняття "новий товар" за певними критеріями:

за критерієм часу — новим є будь-який вперше виготовлений виріб (критерієм новизни є час його освоєння та виробництва);

за критерієм відмінності — новий товар має відрізнятисьвід аналогів і прототипів (доцільно використовувати принцип створення та/чи задоволення товарами раніше невідомої потреби; відмінності можуть стосуватися сировини, матеріалів, технологій, дизайну тощо);

за сукупністю критеріїв, які характеризують ті чи інші аспекти новизни (на думку американських спеціалістів, існуєшість категорій нового товару, які різняться ступенем новизни для виробника та споживача).
З погляду підприємства новий продукт є абсолютною новин-кою чи модифікацією залежно від цілей або можливостей вироб-ника, оскільки потребує відповідних витрат для впровадження на ринок, припускає різний рівень цін тощо:*
новий продукт для світу (новий товар для нового ринку);
106нова виробнича лінія (асортимент нового товару для ринку,який вже визначився);

доповнення до існуючих виробничих ліній, тобто до існую-чого асортименту (новий продукт доповнює існуючий асортимент);

зміни чи вдосконалення існуючого продукту (новий продукту вдосконалюється і замінює існуючий);

зміна позицій, тобто репозиціонування (існуючий товар спрямовують на новий ринок або на його сегмент).
З погляду споживача новизна продукту визначається тим, як цей продукт сприймається на ринку і як його купують. З огляду на це нову продукцію класифікують за трьома рівнями (тобто за ступенем ознайомлення з нею споживачів):
перший рівень — продукція, яка не потребує нового вивчен-ня споживачем, оскільки є модифікацією існуючої і відомої споживачеві;
другий рівень — продукція, яка розширює існуючу практи-ку її використання, але не потребує нового вивчення; третій рівень — абсолютно нова продукція, аналогів якої не існує.
За характером і функціональним призначенням нововведення класифікують так:

технічні (нові продукти, матеріали, технології, енергія, устаткування);

організаційні (нові методи і форми організації всіх видів діяльності, добровільне об'єднання компаній, тобто створення асоціацій, товариств);

економічні (методи господарювання — прогнозування, планування, фінансування, ціноутворення, мотивація і оплата
праці);

соціальні (форми активізації людського чинника);

юридичні (закони та нормативні акти).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему: Сутність, види і рівні нових виробів

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок