Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Група

Група

Назва:
Група
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,81 KB
Завантажень:
384
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
 
1, 2. Існує багато підходів до визначення груп, і майже всі автори підкреслюють, що учасники груп повинні, перш за все, психо-логічно усвідомлювати існування один одного і конкретну функцію.
Р.Фалмер подає визначення, яке охоплює характеристики, притаманні для більшості тлумачень. Група визначається як двоє або більше людей, які:
1) взаємодіють з кількома або всіма членами групи безпосередньо через мережу зв'язків;
2) поділяють одну мету або кілька спільних завдань;
3) керуються нормативною системою поведінки та взаємин;
4) підтримують стабільні рольові стосунки;
5) утворюють підгрупи на основі різних мереж притягування та відштовхування.
Інші визначення є більш обмеженими, вужчими і характери-зують лише окремі аспекти груп:*
група - це дві особи або більше, які взаємодіють одна з одною так, що кожна особа впливає на інших і одночасно перебуває під впливом інших осіб;*
група - це певна кількість працівників (з адміністрації, або та-ка, що не належить до управлінського персоналу), яка дотримується певних норм і прагне задовольняти свої потреби досягненням групо-вої мети.
У поданих визначеннях слід звернути увагу на характерні озна-ки будь-яких груп: наявність спільної мети, взаємний вплив членів групи один на одного та на поведінку групи в цілому, на-явність певних норм поведінки.
Цілком зрозуміло, що менеджери усіх рівнів повинні знати особливості виникнення, функціонування груп і можливі варіанти управління ними, оскільки формування груп неминуче, і вони суттєво впливають на поведінку всього персоналу організації.
Традиційно виділяють два класи груп:
1. Формальні групи - це такі групи, що створюються за нака-зом керівництва для виконання конкретних виробничих або управлінських функцій. В основу формування таких груп покладено розподіл праці по вертикалі (рівні менеджменту) та по горизонталі (підрозділи, відділи, служби на одному управлінському рівні). Прикла-дом формальної групи є виробнича бригада, будь-який відділ апарату управління, обслуговуючі та допоміжні служби підприємства.
2. Неформальні групи - це такі групи, створення та функціонування яких не передбачалося. Вони виникають спонтанно.
Відмінності механізмів утворення формальних та неформальних груп подано на рис. 1
Деякі суттєві відмінності формальних і неформальних груп по-дані в табл. 1.


Таблиця .1 Основні відмінності формальних і неформальних груп
Класифікаційна ознака | Характеристики
Формальні групи | Неформальні групи
1. Мета
2. Створення
3. Комунікації
4. Лідер
5. Міжособові стосунки
6. Вплив на членів групи
7. Контроль | Ефективність, прибуток
Планується організацією
Формальні канали
Призначається ор-ганізацією
Встановлюються на ос-нові виробничих завдань
Грошові винагороди, вла-да
Спирається на покарання, грошові винагороди | Задоволення соціальних потреб і потреб у безпеці
Створюється спонтанно
Формальні та нефор-мальні канали
Виходець з групи
Розвиваються спонтанно
Персональний вплив
Діють громадські санкції
Відомий американський фахівець з питань управління якістю продукції Джеймс X. Харрінгтон, вказуючи на сутність групової діяльності як спільних зусиль двох або більше осіб для виконання кон-кретного завдання, виділяє чотири типи груп*
групи вдосконалення діяльності підрозділів;*
гуртки якості;*
групи вдосконалення процесів;*
цільові групи.
У таблиці 2 порівнюються основні характеристики поданих чотирьох типів груп. З таблиці видно, що в усіх чотирьох типах груп присутній лише один постійний елемент, а саме: вирішення проблем.
Групи вдосконалення діяльності підрозділів. Їх діяльність полягає у визначенні напрямків та виробленні засобів, за допомогою яких усі працівники можуть сприяти підвищенню якісного рівня та ефективності роботи даного підрозділу. Керівник підрозділу є, як пра-вило, головою групи, але з часом ним може стати підготовлений працівник, який не належить до керівного персоналу. Група виявляє проблеми, а також чинники, що зменшують ефективність роботи підрозділу. Надалі вона розробляє і здійснює заходи для усунення пе-решкод, що заважають бездефектній роботі підрозділу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Група

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок