Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Державне кредитування підприємств

Державне кредитування підприємств

Назва:
Державне кредитування підприємств
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,54 KB
Завантажень:
240
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Державне кредитування підприємств
Державний кредит — це економічні відносини, які виникають між підприємством і державою внаслідок купівлі першим держав-них цінних паперів (підприємство стає кредитором держави), а також унаслідок одержання бюджетних і позабюджетних креди-тів (підприємство стає позичальником).
Державне кредитування здійснюється наданням бюджетних по-зик безпосередньо міністерствам, відомствам, іншим центральним органам державної виконавчої влади для фінансування через банків-ські установи:*
пускових об'єктів;*
раніше розпочатих новобудов виробничого призначення;*
технічного переозброєння і реконструкції діючих підприємств незалежно від форм власності.
Фінансування інвестиційних потреб підприємств буває цільо-вим, прямим, поворотним, терміновим, забезпеченим заставою чи гарантією (поручительством).
Бюджетні позики надаються на таких умовах:*
обсяги бюджетних кредитів на відповідний рік доводяться до міністерств, відомств, інших центральних органів державної влади, які фінансуються Міністерством економіки, після затвердження Державної програми економічного й соціального розвитку України;*
перелік будов і об'єктів виробничого призначення, які фінан-суються за рахунок коштів державного бюджету, визначає Мініс-терство економіки за погодженням з Міністерством фінансів і гю.іас його на затвердження Кабінету Міністрів України у складі Дер/кан-ної програми економічного й соціального розвитку України на рік. що планується;*
терміни погашення бюджетних кредитів не перевищмоп, трьох років, а в окремих випадках — п'яти років;*
погашення бюджетних кредитів починається через рік ніс-1 я закінчення будівництва, реконструкції або технічного переозброєн-ня об'єкта кредитування (якоїсь його черги, пускового комплексу) і здійснюється щоквартально;*
погашення бюджетних кредитів, які використовуються на при-дбання обладнання, що не входить у систему будівель, починається наступного за плановим року і здійснюється щоквартально протягом не більше двох років;*
за користування бюджетними позиками встановлюється відсо-ткова ставка, яка визначається Мінфіном України щорічно під час формування державного бюджету.
Організація роботи з обслуговування бюджетних кредитів, їх об-ліку і проведення розрахунків з позичальниками покладається на вповноважені комерційні банки України.
Механізм надання бюджетних позик підприємствам зображено на рис. 1
Рис. 1 Порядок фінансування інвестиційних потреб підприємств за рахунок бюджетних позик через уповноважені банки України
1. Перерахування на окремий рахунок коютів, у межах яких надасться бюджетна потика відпо-відно до Державної програми економічного і соціального розвитку України. 2. Укладання кредитної угоди з визначенням умов надання позик і їх гарантованого повернення у відповідний термін. 3. Порядок подання інформації про об'гкги, які фінансуються. 4. Укладання крсжппіх доіоорів у місячішП термін з моменту одержання замовником бюджетних позик 5, 5а. Копії кредитних дого-ворів і додатків до них, які подаються у двотижневий термін j моменту їх підписання банком.
Уповноважені банки використовують бюджетні кредити відпо-відно до цільового призначення.
Оплата виконаних робіт з будівництва, реконструкції, технічного переозброєння підприємств і об'єктів виконується вповноваженими санками в межах бюджетної позики за умови надходження від пози-чальника розрахунково-грошових документів.
За користування бюджетним кредитом підприємства сплачують відсоток бюджету й банку в установлені терміни. Зокрема, кошти під-приємств, які надходять у банк за користування бюджетною позикою, перераховуються в державний бюджет в обсязі 60%, а коли до пози-чальника застосовано штрафні санкції — 70% від загальної суми спла-чених підприємством відсотків. Решта суми поступає в уповноважений {"іанк для покриття витрат на обслуговування бюджетної позики.
Оплата відсотків здійснюється за рахунок власних коштів під-приємства.
Контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних кредитів покладається безпосередньо на банки, що фінансують по-іичальника.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Державне кредитування підприємств

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок