Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Стратегія і тактика антикризового керування

Стратегія і тактика антикризового керування

Назва:
Стратегія і тактика антикризового керування
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,16 KB
Завантажень:
501
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат
Стратегія і тактика антикризового керування


Глибина кризового стану і тривалість періоду, протягом якого він настає, залежить від ряду факторів:*
співвідношення кількості і сили вихідних економічних явищ;*
кількості і ступеня впливу агентів зовнішнього і внутрішнього се-редовища;*
інтенсивності процесу виникнення проміжних економічних явищ;*
співвідношення сили проміжних явищ.
Метою антикризового керування фірмою є розробка і першочер-гова реалізація заходів, спрямованих на нейтралізацію найбільш не-безпечних шляхів у ланцюжках економічних явищ, що призводять до кризового стану. Керування повинне поєднати стратегічний і тактич-ний аспекти. Суть стратегічного керування полягає у вживанні за-ходів, що дозволяють запобігти настанню кризи. Тактичне керуван-ня має на меті розробку і реалізацію заходів для виведення фірми з кризового стану. Графічно поєднання стратегічного і тактичного підходів до антикризового керування може бути представлене у ви-гляді границі запобігання, недопущення виходу з кризи (рис. 5.3).
Як видно з наведеного рисунка, в границі [t0, t,] інтенсивність явищ, які попереджують кризу, мала. Це може викликати неадекват-ну реакцію керівництва фірми, що може обернутися важкими стра-тегічними наслідками. В границі [t,, t2] відбувається кумулятивне на-ростання інтенсивності негативних впливів, що ведуть до швидкого банкрутства фірми. В границі [t2, t3] фірма фактично підійшла безпо-середньо до стану банкрутства.
Пізнання процесу руху фірми до кризи (банкрутства) можливе лише на основі постійного спостереження за станом фірми і «канала-ми зв'язку» фірми з зовнішнім середовищем. Раннє виявлення «слаб-ких сигналів» про загрозу кризи, що насувається, можливе при ор-ганізації безупинного сканування зовнішнього і внутрішнього сере-довища фірми. Основні розділи методичного плану здійснення про-цесу сканування такі:*
перелік підданих спостереженню загальних і специфічних для кожної фірми параметрів зовнішнього і внутрішнього середовища;*
принципи кількісної і якісної оцінки зовнішніх сигналів про стан і динаміку економічної, науково-технічної, екологічної, демо-графічної, соціально-політичної кон'юнктури в національній еко-номіці і її окремих галузях;* принцип кількісної і якісної оцінки внутрішніх сигналів про стан і динаміку стратегічного потенціалу; конкурентного статусу фірми і досягнутого рівня її конкурентної переваги на внутрішньому і зовнішньому ринках;*
періодичність спостереження встановлених параметрів стану зовнішнього і внутрішнього середовища фірми і принципи розме-жування «щирих сигналів» — провісників кризового стану і так званих «фонових шумів», що містять помилкові сигнали;*
методи аналізу можливих наслідків, виявлених у процесі спостере-ження вихідних економічних явищ й ініційованих ними ланцюжків проміжних явищ, що можуть викликати кризовий стан фірми;*
методи визначення контрольних точок у ланцюжках явищ і поря-док спостереження за цими джерелами;*
методи внутріфірмового економічного аналізу, що узагальнюють результати спостережень за зовнішнім і внутрішнім середовищем фірми, й оцінка результатів з погляду виконання місії фірми;*
принципи вироблення антикризових управлінських рішень на ос-нові використання результатів спостережень і внутріфірмового економічного аналізу.
Послідовність перерахованих розділів, власне кажучи, відбиває порядок проведення комплексу робіт зі сканування зовнішнього і внутрішнього середовища фірми і вироблення на цій основі антикри-зових управлінських рішень.
Як було сказано вище, управлінські рішення з антикризового ке-рування приймаються на різних рівнях і стадіях.
На стадії стратегічного керування всі рішення приймаються ви-щим керівництвом, а самі процеси антикризового менеджменту приймають різні форми в залежності від ступеня розвитку проблем-них ситуацій, глибини розвитку кризи і наявної системи керування. Однак головним завданням є здійснення заходів для запобігання на-стання проблемних, особливо кризових і надзвичайних ситуацій.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Стратегія і тактика антикризового керування

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок