Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Стан, структура та організація фармацевтичного ринку

Стан, структура та організація фармацевтичного ринку

Назва:
Стан, структура та організація фармацевтичного ринку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,94 KB
Завантажень:
217
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат
на тему:
Стан, структура та організація фармацевтичного ринку


Загальна характеристика світового фармацевтич-ного ринку. Світовий ринок фармацевтичної продукції є складним, багаторівневим, поліфункціональним утво-ренням зі стабільно високими темпами зростання ви-робництва, продажу і, відповідно, показниками рента-бельності. Ці причини пов'язані зі специфікою лікарських препаратів як товарної категорії, попит на які зростає незалежно від економічних та політичних фак-торів. Протягом останніх 15 років зростання виробницт-ва медикаментів у світі перебільшує промислове вироб-ництво в цілому у 4-5 разів, хімічне, зокрема,— у 3 ра-зи. Динаміка зростання обсягу продажу лікарських за-собів за цей же період свідчить про збільшення цього показника майже в три рази.
Переважна частина медикаментів (близько 75%), що надходять на світовий фармацевтичний ринок, випус-кається порівняно невеликою кількістю високорозвинених країн-виробників: США, Японія, Німеччина, Фран-ція, Італія, Велика Британія, Швейцарія, Іспанія, Нідер-ланди та Бельгія.
Вихід компаній на зовнішній ринок диктується прагненням збільшити прибутки шляхом розширення продажу і впровадження нових патентованих засобів у найбільшій кількості країн. У провідних західноєвро-пейських компаній частка продажу на зарубіжних рин-ках істотно перевищує 50%. Головними постачальника-ми фармацевтичної продукції на зовнішні ринки є ві-домі фірми розвинених країн, які здійснюють поставки як шляхом прямого експорту, так і через свої зарубіж-ні відділення і дочірні фірми. Найкрупнішим експорте-ром лікарських засобів є Швейцарія. її провідні фарм-виробники експортують до 95% продукції. Обсяг екс-порту США становить близько 13%.
Незважаючи на досить високий рівень ефективності, у 90-х роках фармацевтична промисловість зіштовхну-лась з певними проблемами. Внаслідок цього було ско-рочено кожне шосте робоче місце.
Зростання конкуренції змушує компанії шукати принципово нові моделі розвитку. Зростають витрати на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР), фармацевтичні фірми вживають заходів що-до підвищення ефективності виробництва та оптимізації структури витрат. Одним із найбільш ефективних засобів зміцнення позицій фармацевтичних компаній є їх укрупнення і укладення угод між фірмами про спільне створення ліків.
Продовжується прогрес у створенні нових лікар-ських препаратів. Нові препарати, які з'явилися за останні роки, мають більш прицільний механізм дії, і, як наслідок, є більш придатними для лікування. Ці препарати призначаються для диференційованих груп пацієнтів і є більш коштовними, ніж препарати широ-кого спектру дії, які вони покликані замінити. Широ-кого розповсюдження у виробництві лікарських засо-бів набувають біотехнологія, генна інженерія.
При виборі стратегії виживання та зростання багато фармацевтичних компаній використовують диверсифі-кацію своїх інтересів. Наприклад, американська фірма "Меrck" вклала великі кошти в компанію "Меdіко", яка займалася, головним чином, продажем фармацевтичних товарів поштою. Британська компанія "Zenеса" вирішила взяти участь у діяльності організації під назвою "Salick Health Care", яка пропонує консультації щодо лікування ракових захворювань. Фірми "SmithKline Beecham" та "Lilli" внесли крупні інвестиції в компанії, які займають-ся організацією охорони здоров'я.
Стан та перспективи розвитку фармацевтичного ринку України. Сучасний фармацевтичний ринок України формується за рахунок лікарських засобів, що виробляються вітчизняною промисловістю, централізо-ваної закупівлі від іноземних компаній та країн СНД, а також внаслідок закупівель, які здійснюють посередни-ки. Одним із джерел придбання імпортних лікарських засобів є їх закупівля на консигнаційній основі.
Виробництво ліків в Україні здійснюється майже на 40 підприємствах (у тому числі фармацевтичні фабрики). У минулі роки матеріально-технічна база виробничих підприємств не отримувала належного розвитку, у зв'яз-ку з чим зараз промислові фармацевтичні підприємства та фармацевтичні фабрики потребують повної реконст-рукції.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Стан, структура та організація фармацевтичного ринку

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок