Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Види і причини втрат у підприємництві

Види і причини втрат у підприємництві

Назва:
Види і причини втрат у підприємництві
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,19 KB
Завантажень:
397
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат
Види і причини втрат у підприємництві


Для того, щоб оцінити імовірність тих чи інших втрат, обумов-лених розвитком подій за непередбаченим варіантом, треба, насампе-ред, знати всі види втрат, пов'язаних з підприємництвом, і вміти за-здалегідь обчислити їх чи виміряти як імовірні прогнозні величини. При цьому, природно, бажано оцінити кожний з видів втрат у кількісному вираженні і вміти звести їх воєдино, що, однак, далеко не завжди вдається зробити.
Матеріальні втрати виявляються в не передбачених підпри-ємницьким проектом додаткових витратах чи прямих втратах устат-кування, майна, продукції, сировини, енергії й інших ресурсів. Сто-совно кожного з перерахованих видів втрат застосовні свої одиниці виміру. Найбільш прийнятно вимірювати матеріальні втрати в тих же одиницях, у яких вимірюється кількість даного виду матеріальних ресурсів, тобто у фізичних одиницях ваги, об'єму, площі й ін.
Однак звести воєдино втрати, вимірювані в різних одиницях, і виразити їх однією величиною неможливо: не можна складати кілог-рами і метри. Тому, практично, неминуче обчислення втрат у вартісному вираженні, у грошових одиницях. Для цього втрати у фізичному вимірі переводяться у вартісне вираження шляхом їхньо-го множення на одиницю відповідного матеріального ресурсу. Длядосить значної кількості матеріальних ресурсів, ціни яких зазда-легідь відомі, втрати відразу можна оцінити в грошовому вираженні.
Одержуючи, таким чином, оцінку імовірних втрат за кожним з окремих видів матеріальних ресурсів у грошовому вираженні, можна звести воєдино, дотримуючись при цьому правила дій з випадковими величинами і їх імовірностями.
Трудові втрати являють собою втрати робочого часу, викликані випадковими, непередбаченими обставинами. Трудові втрати вимірюються в людино-годинах, людино-днях чи просто годинах ро-бочого часу. Переведення трудових втрат у грошовий вимір здійснюється шляхом множення трудо-годин (чи нормо-годин) на вартість (ціну) однієї години.
Фінансові втрати — це прямий грошовий збиток, пов'язаний з не-передбаченими платежами, виплатою штрафів, сплатою додаткових по-датків, втратою коштів. Збиток може виникнути при недоодержанні чи повному неотриманні грошей з передбачених джерел, при неповерненні боргів, несплаті покупцем поставленої йому продукції, зменшенні ви-торгу внаслідок зниження цін на реалізовані продукцію і послуги.
Особливі види грошового збитку можуть бути пов'язані з інфля-цією, зміною валютного курсу гривні, додатковими до зазначеного вилучення засобами підприємств у державний, республіканський чи місцевий бюджети.
Поряд з остаточними, безповоротними можуть бути і тимчасові фінансові втрати, зумовлені заморожуванням рахунків, несвоєчас-ною видачею засобів, відстрочкою сплати боргів.
Втрати часу існують тоді, коли процес підприємницької діяль-ності йде повільніше, ніж було намічено. Пряма оцінка таких втрат здійснюється в годинах, днях, місяцях запізнювання в одержанні наміченого результату. Для того, щоб перевести оцінку втрат часу в грошовий вимір, необхідно встановити, до яких втрат доходу, при-бутку здатні призводити випадкові втрати часу.
Спеціальні види втрат виявляються у вигляді нанесення збитку здоров'ю і життю людей, навколишньому середовищу, престижу підприємця, а також внаслідок інших несприятливих соціально-пси-хологічних і політичних наслідків. Найчастіше спеціальні види втрат вкрай важко визначити в кількісному і, тим більше, вартісному вира-женні.
Природно, що для кожного з видів втрат можливість їхнього ви-никнення і величину варто знаходити за визначений час, що охоплює місяць, рік, або термін здійснення підприємницької операції.Звичайно, треба враховувати тільки випадкові втрати, що не піддаються прямому розрахунку, безпосередньому прогнозуванню і тому не враховані в підприємницькому проекті.
Якщо втрати складно заздалегідь передбачати, то вони повинні розглядатися не як втрати, а як неминучі витрати і включатися в роз-раховану калькуляцію. Так, передбачений рух цін, податків, їхню зміну в ході здійснення господарської діяльності підприємець зо-бов'язаний врахувати в плані.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Види і причини втрат у підприємництві

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок