Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Принципи і закономірності розміщення продуктивних сил

Принципи і закономірності розміщення продуктивних сил

Назва:
Принципи і закономірності розміщення продуктивних сил
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,82 KB
Завантажень:
498
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Принципи і закономірності розміщення продуктивних сил.


Життєдіяльність людей триває у просторі, що називається середовищем. Географічне середовище — це та частина географічної оболонки, що найбільш загосподарена людиною і залучена до суспільного виробницт-ва. Тут здійснюються всі види діяльності людей. Стосовно розташування продуктивних сил у науці замість поняття "географічне середовище" часто вдаються до поняття "економіко-географічний простір"
Географічний простір — це сукупність стосунків між географічними об'єктами, що розташовують-ся на конкретній території й розвиваються в часі.
Економіко-географічний простір формується госпо-дарськими об'єктами та їхніми зв'язками на певній тери-торії. Об'єкт (підприємство) впливає на навколишню тери-торію у трьох напрямах: виробництво, населення, приро-да. Формується три ареали впливу: виробничий, соціаль-ний, економічний. Три ареали разом творять економіко-географічне поле підприємства
Економічний простір не завжди суміщується з економіко-географічним, але чим більше вони суміщуються, тим більше можливостей для оптимальних розв'язань.
Таким чийому РИС здійснюється у просторі, що харак-теризується багатомірністю, має власні специфічні закони й закономірності розвитку. Їх треба враховувати у науко-вих дослідженнях та практиці розміщення виробництва.
Розміщення продуктивних сил — це наслідок впливу як об'єктивних законів і закономірностей, так і суб'єктив-ної волі людини. Закон — це необхідне, істотне, стійке повторюване відношення між явищами у природі й суспільстві. Закономірність — це об'єктивно дійсний, повторюваний, істотний зв'язок явищ природи з громадським життям.
Пояснюється це тим, що закони поділяються на загальні, притаманні великим групам явищ, і часткові специфічні. Саме другу групу законів деякі вчені трактують як закономірності.
Є ще й такий підхід: законами називаються ті закономірності з певної їхньої множини, що відбивають, найістотніші відношення.
На розвиток продуктивних сил найбільший вплив справ-ляють загальні економічні закони: економії часу, суспіль-ного поділу праці, концентрації виробництва, комплексно-го розвитку виробництва, пропорційного розвитку виробництва. Закону економії часу відповідає закономір-ність ефективності розміщення продуктивних сил, закону суспільного поділу праці — закономірність територіаль-ного поділу праці, закону концентрації виробництва — закономірність територіальної концентрації виробництва, закону комплексності — закономірність територіальної комплексності
Закони й закономірності — об'єктивні відношення, що не залежать від волі окремих людей. Проте суспільні за-кони, включно з економічними, даються взнаки лише у про-цесі суспільної діяльності. У цьому їхня відмінність від законів природи. Так, закономірності розміщення продуктивних сил виявляються у відношеннях між виробничою діяльністю людей і територією, на якій люди діють. Пізнання практичне використання закономірностей допомагає щонайкраще розмістити виробництво, найефективніше ор-ганізувати територію, провадити оптимальну регіональну політику. Свідома розробка і впровадження доцільних заходів з економічної організації території згідно з зако-номірностями розміщення називаються принципами роз-міщення продуктивних сил або принципами регіональної соціально-економічної політики.
Можна собі уявити — лишень теоретично — господарство, що його територіальна організація здійснена довіль-но, тобто без усіляких принципів.
За умов стихійного ринку об'єктивна дія зако-номірностей поступово "упорядковуватиме" розташування виробництва: частина підприємств розориться, з'являться нові, деякі поміняють спеціалізацію, переорієнтуються ви-робничі зв'язки, виникнуть нові транспортні напрямки тощо. Проте така трансформація посуватиметься поволі та з чималими втратами для суспільства.
У будь-якій соціальній системі закономірності враховуються, хоча й не завжди у повному обсязі. Навіть дрібний підприємець, збираючись відкрити, скажімо, пункт побутового обслуговування чи пивну ятку, має хоча б приблизно знати чисельність потенційної клієнтури в своїй окрузі, бо він ризикує “прогоріти".

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Принципи і закономірності розміщення продуктивних сил

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок