Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Роль менеджменту в суспільстві

Роль менеджменту в суспільстві

Назва:
Роль менеджменту в суспільстві
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,13 KB
Завантажень:
451
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат
З предмету: «Менеджмент»
на тему:
“Роль менеджменту в суспільстві”
Зворотний зв'язок між менеджментом і су-спільством полягає в тому, що управлінська діяльність підвищує продуктивність суспіль-ства в цілому. Менеджмент при цьому виконує три такі функції: економічну, соціальну й міжна-родну (зовнішньоекономічну). Звичайно, передусім менеджмент пов'язаний із пошуком і утриманням організацією своєї ринкової ніші. Крім цього, реа-лізація менеджменту виявляється у маркетинговій діяльності організації, бізнесовому чи політично-му маркетингу.
У чому полягає економічна функція менедж-менту?
По-перше, в підвищенні ефективності виробниц-тва, передусім продуктивності праці. Аналізуючи діяльність фірми, слід враховувати, що прибуток — не причина існування підприємства, а резуль-тат здійснення функцій (маркетинг, інновації, про-дуктивність) персоналом, об'єднаним завдяки ме-неджменту в єдину систему. Менеджмент забезпечує вільне продуктивне спілкування персоналу на підприємстві як по вертикалі (зверху вниз і знизу вверх), так і по горизонталі (між різними підрозді-лами і працівниками). Це спілкування виходить за межі кабінетів вищого керівництва і дає мож-ливість використати потенціал колективного інте-лекту й енергії.
По-друге, менеджмент дає змогу уникнути фінансових потрясінь в умовах ринку. Річ у тім, що в умовах ринкової конкуренції важливо не стільки одержати прибуток, скільки створити умо-ви, необхідні для подальшого успішного функціо-нування підприємств.
Та або інша операція менеджменту має прино-сити такий прибуток, який дав би можливість аку-мулювати досить коштів, що створюють реальні передумови для подолання можливих труднощів у майбутньому, успішно елімінувати вплив ризикових ситуацій.
Соціальна функція означає, що менеджмент знижує рівень соціальної напруженості на підпри-ємстві і в суспільстві. Річ у тім, що управлінська діяльність, виходячи з ідей наукового менеджмен-ту, сформульованих Ф. Тейлором ще наприкінці XIX ст. і розвинених його послідовниками, покликана всіляко пом'якшувати, а в ідеалі — усунути конфлікти між менеджерами і робітниками. І це багато в чому вдається на провідних зарубіжних фірмах завдяки поширенню акцій серед робітників, застосуванню системи "довічного найму" та ін. Конкурентоспроможність фірми, в якій немає внутрішніх конфліктів, а до того ж чітко розподі-лені функції між підрозділами, є дуже високою. Звичайно, зниження рівня конфліктності в органі-заціях, підвищення рівня доходів їхніх працівників сприяють зниженню конфліктності і в суспільстві, хоч і не можна усунути їх зовсім, оскільки існує безліч позаекономічних причин. Однак кожен, хто бував у розвинених країнах, добре знає, що при-стойні особисті законні доходи дають можливість переважній більшості населення мати відповідні за комфортом умови життя, планувати свій роз-виток, картеру, брати участь у різноманітних фор-мах ділового та політичного життя тощо.
Слід особливо наголосити, що провідні бізнес-мени та політичні лідери справляють сильний со-ціальний вплив на суспільство і як особистості. І якщо ці особистості гідні своєї держави і завдань, що стоять перед суспільством, то це прискорює його розвиток, посилює згуртованість його членів. Можна згадати роль Франсуа Міттерана на посту прези-дента Франції, Гельмута Коля на посту канцлера Німеччини. У США високо цінують громадську діяльність Лі Якокки на посту президента корпо-рації "Крайслер". Він не тільки став ініціатором піднесення конкурентоспроможності американ-ського автомобілебудування, а й створив комітет для відновлення Статуї Свободи у Нью-Йорку.
Міжнародна (зовнішньоекономічна) функція пов'язана зі зміцненням позиції організації та дер-жави у міжнародному середовищі. Річ у тім, що дедалі більша роль у завоюванні позицій на світо-вому ринку відводиться "управлінській експансії", тобто посиленню впливу на третій світ через підго-товку кадрів і розроблення проектів. Сьогодні фак-тично сформувався ринок менеджменту — ринок управлінських дій, проектів, кадрів, який активно впливає на товарний ринок, ринок капіталів, цінних паперів та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Роль менеджменту в суспільстві

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок