Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Вчення про управління

Вчення про управління

Назва:
Вчення про управління
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,44 KB
Завантажень:
75
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
 
Реферат на тему:
Вчення про управління (Файоль Анрі)


Зміст
1. Вступ
2. Основні функції
3. Загальні принципи адміністрування
4. Загальні правила


1. Вступ
Файоль Анрі (1841—1925) — французький інженер та науковець. Після закінчення в 1860 р. гірничої школи по-чав працювати на крупному металургійному об'єднанні, де згодом став генеральним директором. У цьому об'єднанні Файоль розробив і запровадив струнку систему управління виробництвом. У центрі цієї системи — адміністративна доктрина, що визначала суть адміністративних функцій, їх-нє призначення, принципи адміністративного керування тощо. Основні теоретичні висновки Файоля щодо проблем удосконалення управління викладені в його книзі «Загаль-не і промислове управління» (1916). Відомі також його твори «Наукова організація праці» і «Позитивне управ-ління».
2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ
Усі операції, що мають місце на підприємствах, можна поділити на такі 6 груп:
1. Операції технічні (виробництво, виготовлення, пере-робка).
2. Операції комерційні (купівля, продаж, обмін).
3. Операції фінансові (залучення капіталів та управлін-ня ними).
4. Операції з охорони (охорона майна й осіб).
5. Операції облікові (інвентар, баланс, витрати, ста-тистика) .
6. Операції адміністративні (передбачення, організація, розпорядництво, узгодження і контроль).
Учення про адміністрування належить до останньої гру-пи; воно не охоплює, отже, всього управління підприємст-вом.
Управляти — означає вести підприємство до мети, ста-раючись найкраще використати його ресурси. Управляти — означає забезпечувати правильне використання шести ос-новних функцій.
Адміністрування — лише одна з шести функцій, якими управління повинно забезпечувати правильний хід вироб-ництва. Але воно займає таке велике місце серед обов'яз-ків, які покладені на керівника підприємства, що може іно-ді здатися, ніби роль останнього виключно адміністративна.
Адміністративна функція має своїм предметом передба-чення, організацію, розпорядництво, узгодження і контроль.
Передбачати — тобто вивчати майбутнє і встановлюва-ти програму дій;
Організовувати — тобто будувати подвійний організм підприємства: матеріальний і соціальний;
розпоряджатися — тобто приводити в дію персонал під-приємства
Узгоджувати – тобто зв’язувати й об’єднувати, поєдну-вати всі дії і всі зусилля;
Контролювати — тобто спостерігати, щоб усе відбувало-ся згідно з встановленими правилами і відданими розпо-рядженнями.
У такому розумінні адміністрування не є ні винятковим привілеєм, ні особистим обов'язком начальника підприєм-ства; це функція, що розподіляється, як і інші основні функ-ції, між главою і членами соціального організму.
Технічна функція не обмежується робітником або ін-женером; вона поширюється також і на главу підприємст-ва; з іншого боку, адміністративна функція зовсім не є ви-нятковою приналежністю начальника, вона здійснюється також нижчими службовцями. Проте участь кожної кате-горії працівників у виконанні якої-небудь певної функції значно відрізняється від участі іншої, близької за станови-щем категорії, отож, у кінцевому підсумку, зникає будь-яка спільність між «установками» — технічною, адміністратив-ною або іншою — нижчого службовця або того ж роду «установками» глави організації.
Таблиця, вміщена в моїй книжці «Промислове і загаль-не управління», вказує на ступінь різних установок, необ-хідних кожній з категорій службовців великого підприєм-ства, і свідчить про те, що на підприємствах усіх видів най-важливішою «установкою» нижчих функціонерів є їх про-фесійно-технічна «установка», що характеризує спеціалі-зацію цього підприємства. Тим часом основною «установ-кою» вищих керівників є «установка» адміністрування.
Завдяки передбаченню, організації, розпорядництву, узгодженню і контролю функція адміністрування бере участь у виконанні всіх інших. Таким чином, якщо функція адміністрування виконується належним чином, можна зро-бити припущення, що і з іншими також усе гаразд.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Вчення про управління

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок