Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> реферат: Поняття масової комунікації.Функції масових комунікацій

Загрузка...

Поняття масової комунікації.Функції масових комунікацій / сторінка 2

Назва:
Поняття масової комунікації.Функції масових комунікацій
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,40 KB
Завантажень:
263
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
д. Так виникає дисперсна й дивергентна система масової комунікації. Натомість з’являється ко-лек--тивна відпові-да-ль-ність (а при високій дисперсності, коли неясно, хто стоїть за повідомленням, — безвідпові-дальність) за зміст і форму мов-лення та ор-ганізацію про-цесу спіл-кування. Структуризація, фазо-вість і дис---кретність мов--лення при цьому є закономірними яви-щами, оскіль-ки окремі мов-ні акти, що структурно пов’язані темою, метою спіл-кування, вико-нуються пое-тапно й навіть у різних місцях та в різний час. При цьому виникає колективне право на ак-ти мовлення (зміст і форму висловлювання), встановлюється певна монополія на мовлення. Останнє спонукає організаторів процесу комунікації дивитися на акт мовлення як працю, бізнес і займатися комер-ціалізацією цього процесу.
Отже, у ролі комуніканта, професіонального комуніканта під час масового спілкування можуть бути різні соціальні ролі — автори (кореспонденти), організатори (менеджери, видавці, засновники) комунікативного процесу: захисники, регулятори (редактори, ведучі) (модель HUB, модель Левіна) тощо. Таким чином, під упливом цих ролей комунікативний процес більшою мірою структурується, виді-ляється більша кількість фаз.
У системі масової комунікації виробники інформаційної продук-ції виконують, по суті, єдину роль комуніканта. Пере-розподіл цих ролей веде до трансформації систем масової кому-ні-ка-ції, а трансформація масовокомунікаційної системи веде до виник-нення нових засобів масової комунікації. Але найбільш визна-чаль-ним процесом для системи масової комунікації є процес її глоба-лізації. Трансформація й глобалізація системи мас-медіа породжує зміну, в свою чергу, суспільно-політичної й еконо-мічної систем, які теж трансформуються. Трансформація й глобалізація системи масової комунікації, од-нак, не є першопричиною соціально-еконо-мічних змін: модер-ніза-ція технологій, розвиток науки і техніки, а також суспільно-еконо-мічний розвиток сприяли розвитку системи масової кому-ніка-ції.
Глобалізація системи масової комунікації — то є поняття, яке активно використовується з кінця ХХ ст. Це поняття відображає процес трансформації комунікаційної системи, такої трансформації, яка пов’язана з утво---рен-ням більш широкої мережі комунікаторів, що обслуговуються й покриваються на великому інформаційному просторі єдиною, але розгалуженою системою засобів масової комунікації та контро-лю-ються більш ор-ганізованою спілкою їх виробників.
Глобалізація систем масової комунікації тільки посилює дивер-гентність і дисперсність системи масової комунікації, струк-тури-зацію, фазовість, дискретність мов-лен-ня та монополію на нього.
Як приклад дисперсності й дивергентності системи масової кому-нікації може бути система, в якій глядач споживає новини, виготов-лені редактором й опрацьовані ведучим, включені в програму на прохання за-снов-ника каналу й інтерпретовані певним чином на про-хання керів-ників телеорганізації (дивергенція). Для глядача ведучий є уособленням комуніканта, насправді ж функція повідомлення тут розсіяна між багатьма людьми (дисперсія).
Питанню глобального розвитку систем масової комунікації при-свя-тила свою книгу О. В. Зернецька “Гло-бальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини”.
Глобалізація системи масової комунікації пов’язана безперечно з технічною революцією, але ця революція не є єдиним чинником утво-рення глобальних масовокомунікаційних систем. Прикладом може бути Україна, яка відстає від Заходу в утворенні глобально транс-формованих систем комунікації. Причиною цьому є як економічне відставання, так і соціально-психологічна неготовність комунікато-рів до утворення глобальної системи комунікації й ак-тив-ного вхо-дження в світові інформаційні системи. Народ має пережити “гео-стратегічний землетрус”, щоб під упливом соціаль-них, економіч-них, технологічних, культурних, етнічних факторів шу-ка-ти навпо-мац-ки, як вважають А. Кінг та Б. Шнайдер у доповіді Рим-ському клубові “Перша глобальна революція”, свій шлях до розуміння но-во-го світу, а також, перебуваючи в імлі невідомості, вчитися, як керувати новим світом і не бути керованим ним.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: Поняття масової комунікації.Функції масових комунікацій

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок