Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Фінансові ресурси інвестування та інструменти залучення капіталу

Фінансові ресурси інвестування та інструменти залучення капіталу

Назва:
Фінансові ресурси інвестування та інструменти залучення капіталу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,14 KB
Завантажень:
60
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Фінансові ресурси інвестування та інструменти залучення капіталу
Грошові кошти, що знаходяться в розпорядженні підприєм-ця, є його фінансовими ресурсами. Фінансові ресурси використовуються на розвиток підприємницької діяльності (фінансува-ння засобів виробництва та робочої сили), утримання об'єктів невиробничої сфери, на споживання та створення резервів.
Частина фінансових ресурсів, що йде на фінансування пред-метів та засобів праці, робочої сили та інших елементів вироб-ництва, складає капітал підприємства у грошовій формі.
Як фінансовий ресурс, капітал може бути підприємницьким та позичковим. Підприємницький капітал — це вкладення шля-хом прямих чи портфельних інвестицій у будь-який проект з ме-тою отримання прибутку чи прав управління або того та іншого разом. Позичковий капітал — це грошові кошти, що передають-ся у борг на умовах повернення та платності. Позичковий капі-тал постає як товар, який кредитор надає підприємцю в тимча-сове користування з метою одержання позичкового процента.
Початковий підприємницький капітал формує статутний ка-пітал (фонд) – основні та оборотні кошти, вартість яких відо-бражається у стратегії підприємства. Статутний капітал — це су-ма внесків (паїв) засновників підприємства (компанії) для забез-печення його життєдіяльності.
Статутний капітал може включати не тільки грошові активи, але й інші матеріальні та нематеріальні активи, цінні папери, права користування природними ресурсами, майном тощо.
Вартість внесків (паїв) оцінюється сумісним рішенням зас-новників підприємства (проекту). Порядок формування та роз-мір статутного капіталу, а також його зменшення чи зростання регулюються законодавством та установчими документами [27, c. 157]
Інвестиції, що здійснюються у статутний капітал в іноземній валюті, перераховуються на національну валюту за курсом НБУ. Порядок використання статутного капіталу як фінансового ресу-рсу визначається законодавством та установчими документами підприємства.
Щодо Івано-Франківської області, то інвестиції в основний капітал (у фактичних цінах) складали у 1995 р. 37049 тис. грн., тоді як у 2002 р. цей показник виріс до 953856 тис. грн., тобто в 25,7 разів. А це є показник вкладання коштів у галузі, від яких інвестор розраховує отримати прибуток.
Прибуток – це фінансовий ресурс, що використовується як на споживання, так і на нагромадження.
Схема формування та розподілу прибутку підприємства,
компанії (акціонерного товариства)
Прибуток від реалізації продукції (послуг, робіт, товарів) – це різниця між виручкою від реалізації продукції без податку на добавлену вартість, акцизів, інших податків і витратами на виробництво та реалізацію (собівартістю).
Надходження від іншого продажу — це прибуток, одержаний від реалізації основних фондів та іншого майна, відходів виробництва, нематеріальних активів тощо. Цей прибуток визнача-ється як різниця між виручкою від реалізації та витратами на цю реалізацію. Ці надходження заведено називати мобілізацією внут-рішніх ресурсів (МВР).
При фінансуванні будівництва господарчим засобом до МВР належать планові нагромадження та економія від зниження со-бівартості будівельно-монтажних робіт, амортизація засобів пра-ці, що використовуються в будівництві.
Сальдо за внереалізаційними операціями – це різниця між доходами та витратами від цих операцій (прибуток або збиток).
У світовій практиці використовуються також інші методи нарахування амортизації, крім рівномірного.
Рік | Рівномірний, 20% | Регресивний | Зменшую чого залишку (фіксований 40%) | Комбінований
щорічні відраху-вання | відрах. зростаю-чим підсумком | Щорічні відраху-вання | відрах. зростаю-чим підсумком | щорічні відраху-вання | відрах. зростаю-чим підсумком | щорічні відраху-вання | відрах. зростаю-
чим підсумком
1 | 20 | 20 | 33,33 | 33,33 | 40 | 40 | 40 | 40
2 | 20 | 40 | 26,67 | 60,00 | 24 | 64 | 24 | 64
3 | 20 | 60 | 20,00 | 80,00 | 14,4 | 78,4 | 14,4 | 78,4
4 | 20 | 80 | 13,33 | 93,33 | 8,64 | 87,04 | 10,8 | 89,2
5 | 20 | 100 | 6,67 | 100 | 5,18 | 92,22 | 10,8 | 100
Таблиця 2.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Фінансові ресурси інвестування та інструменти залучення капіталу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок