Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Загальна технологічна схема процесу ситуаційного керування

Загальна технологічна схема процесу ситуаційного керування

Назва:
Загальна технологічна схема процесу ситуаційного керування
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,80 KB
Завантажень:
473
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.5


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат
Загальна технологічна схема процесу ситуаційного керування


Загальну технологічну схему ситуаційного керування можна по-дати у вигляді восьми блоків (рис. 4.5).
Вони характеризують зворотно-поступальну послідовність різних операцій і їхніх груп при розробці і здійсненні управлінсько-го рішення і, таким чином, — оптимальний варіант виходу ор-ганізації (підприємства) із кризової ситуації (передбачуваної чи та-кої, що вже вибухнула).
Блок 1. На цьому етапі ситуаційного керування створюється спеціалізована робоча група. Вона може складатися як із власних кадрів організації, так і з фахівців, запрошених зі сторони лише на час можливої чи реальної кризової ситуації. Фахівці повинні володі-ти такими знаннями, як теорія криз, прогнозування, конфліктологія, розробка управлінських рішень, дослідження систем керування, мак-роекономіка, мікроекономіка і т.д.
Фахівці також повинні володіти мистецтвом розв'язання про-блем у процесах ситуаційного керування і практичною методологією
ефективного керування в умовах ризику і невизначеності, мати спеціальну підготовку в галузі керування, розуміти і враховувати специфіку роботи підприємства в регіональній і галузевій інфраст-руктурі, функціональну специфіку керування фінансами, персона-лом, технологіями, інформаційними потоками й ін.
Група може бути виділена в окрему структурну одиницю чи ма-ти статус консультуючого органу при апараті керування ор-ганізацією. Критеріями добору в корпус фахівців ситуаційного керу-вання є специфіка особистості, досвід практичної діяльності, харак-тер освіти і соціально-психологічна спрямованість діяльності.
Блок 2. Це другий етап у технологічній схемі ситуаційного керу-вання. Тут передбачається перевірка доцільності і своєчасності про-ведення заходів щодо ситуаційного керування. При недоцільності відбувається повернення до вихідної ситуації — пошуку нових цілей, планування за ними спеціальних заходів. Якщо є обгрунтування доцільності і своєчасності «включення» ситуаційного керування, відбувається перехід до блоку 3.
Блок 3. На цьому етапі проводиться розробка управлінських рішень ситуаційного характеру, що здійснюється в свою чергу кількома етапами. Основними з них є збір вихідної інформації про ситуацію в організації, структурно-морфологічний аналіз ситуації, визначення шляхів виведення організації з кризової ситуації, визна-чення необхідних ресурсів, перевірка можливості досягнення по-ставлених цілей.
Блок 4. На четвертому етапі створюється система реалізації уп-равлінських рішень за висновком організації з кризової ситуації. При цьому групою фахівців, що підготувала ці рішення, визначаються їхні конкретні виконавці. Виконавець повинен мати у своєму розпо-рядженні необхідні і достатні ресурси для виконання ситуаційного управлінського рішення, а також за своєю кваліфікацією він повинен відповідати рівню і складності поставлених перед ним завдань. У протилежному випадку виконання заходів ситуаційного керування піде за іншою схемою, відмінною від запланованої, а може стати не-можливим.
Блок 5. На цьому етапі ситуаційного керування здійснюється ор-ганізація виконання управлінських рішень. Це конкретні ор-ганізаційно-практичні заходи, реалізація яких у чітко визначеній послідовності дозволить досягти цілей, поставлених у ситуаційному керуванні.Блок 6. На наступному етапі необхідні оцінка й аналіз якості ви-конання управлінських рішень за показниками діяльності орга-нізації.
У випадку, коли виконання рішення не привело до яких-небудь змін (позитивної чи негативної), розглядають причини, з яких не ви-конані рішення чи отримані результати, відмінні від запланованих. Після визначення причин незадовільного виконання управлінського рішення готують нове з урахуванням отриманих результатів від уже проведених заходів ситуаційного керування.
У випадку, якщо виконання управлінського рішення дало свої позитивні результати, тобто в роботі фірми намітилися тенденції до поліпшення показників господарської діяльності, але не в тому об-сязі, який необхідний, то вносяться зміни в систему реалізації уп-равлінських рішень.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Загальна технологічна схема процесу ситуаційного керування

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок